Hopp til innhold

– En så stor multikunstner må man minnes ofte

Onsdag åpnet en minneutstilling på Tromsø museum over multikunstneren Nils-Aslak Valkeapää - Áillohaš (1943-2001).

Created by InfoDispatcher

Se sak fra åpningen av minneutstillingen over Nils-Aslak Valkeapää – Áillohaš (1943-2001)

Utstillingen er produsert av Stiftelsen Lásságámmi i samarbeid med Davvi álbmogiid guovddáš/Senter for nordlige folk. De tok i 2012 initiativ til utstillingen. Nettutstillinga kom i stand som en en del av jubileumsåret 2013, da det var 70 år siden Valkeapää - Áillohaš ble født.

– Stor og viktig kunstner

Harald Gaski er styremedlem i Stiftelsen Lásságámmi.

– Han var en så stor og viktig kunstner at man må minne nye generasjoner om hvem han var og hva han gjorde, sånn at hans posisjon og betydning beholdes.

Áillohaš´ lange kunstneriske virke startet med joiken på slutten av 1960-tallet, og fortsatte med musikk, forfatterskap, visuelle kunstutrykk som illustrasjoner, malerier og skulptur, samt foto og film. Joiken var hans viktigste utgangspunkt, og hans billedkunst har et samisk preg som bl.a. sees i bruk av farger og symboler.

Som kunstner har han oppnådd stor anerkjennelse rundt om i verden, og mottatt høytstående priser for sin litterære og musikalske virksomhet. Han var et samfunnsmenneske som organiserte og inspirerte mange samiske kunstnere.

17 verk

I denne utstillinga møter vi Valkeapääs kunst i form av 17 verk, både abstrakte og figurative. Symboler fra runebommer spiller en vesentlig rolle i flere av motivene, som med slående klare farger formidler en røst fra Sápmi.

På åpningskvelden fikk tilhørerne høre et kåseri: "Govadas: poetiske joiketrommebilder" ved Harald Gaski, som er førsteamanuensis i samisk litteraturvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet, samt et innslag med joik og poesi ved Ánte Mikkel Gaup og Harald Gaski.

Utstillinga vises på Tromsø Museum til og med 2. november.

Se sak fra åpningen ved å trykke på bildet øverst i saken.

Korte nyheter

 • Ella oaččui bálkkašumi

  Ikte oaččui Ella Marie Hætta Isaksen Nordic Pioneer Prize bálkkašumi dán jagi ovddas. Son lea okta njealji nuorra olbmos geat dán jagi ožžo bálkkašumi.

  Son oažžu bálkkašumi go áŋgirit bargá sámi kutuvrra gáhttemiin, sihke giela, vuoigatvuođaid ja maiddái iežas dáiddalaš máhtuin, daddjo bálkkašumi čilgejumis.

  Ella jurddaša oppalaččat ja gudnejahttá eamilábmogiid dáiddu. Bálkkašupmi sáhttá movttiidahttit su joatkit bargguinis ja soaitá govket saji dálkkodit Sámi servodaga, daddjo čilgejumis.

  Nordic Pioneer Prize lea oassi Davviriikkaid Ministarráđi nuoraid fierpmádagas man jurdda lea movttiidahttit ođđa jurddašeami vai šattašii eambbo oadjebassan orrut Davviriikkain ja vai Davviriikkat šattašedje eambbo ovttadássásažžan ja demokrahtalažžan.

  Ella Marie Hætta Isaksen på Nordic Pioneer Prize 2023 utdelingen i København med trofeet i handa.
  Foto: Christoffer Asman / Kongshaug Productions
 • Sámegieloahppit gávnnadit stuorra deaivvadeapmái

  Eambbo go 100 sámegieloahppi Romssa fylkka joatkkaskuvllain čoagganit boahtte vahkus giellaovttastallamii Árdnái Davvi-Romssas. Maiddái oahppit geat gáiddusoahpahusa bokte ohppet sámegiela joakkaskuvllas, bohtet gielladeaivvadeapmái.

  Romssa fylkkasuohkan lágida deaivvadeami mii sin dieđu mielde šaddá stuorámus gielladeaivvadeapmin sámegieloahppiide, dieđiha sámegieloahpahusa fylkkakoordináhtor Anne Inger Eira Lilleng.

  Ollu oahppit hálidit oahppat sámegiela Davvi-Romssas, ja oahpaheaddjidilli ge lea buorre.

  – Oahpaheaddjikriisa mii maŋimuš áiggiid lea beaggán medias ii čuoza midjiide nu garrasit, čállá son.

  Anne Inger Eira Lilleng
  Foto: Arne Hauge / Ruijan Kaiku
 • Gonagasa ánsu Rauni Magga Lukkarii

  Ihttin juhkko Gonagasa ánsumedálja sápmelaš girječállái, Rauni Magga Lukkari.

  Son oažžu medálja go máŋga jagi lea áŋgiruššan ovddidit sámi girjjálašvuođa sihke girječállin ja girjegoastideaddjin.

  Medálja geigejuvvo Romssas ávvučájálmasa «80 nuorra poehtalaš jagi», mii čájehuvvo «Mun dajan sámi girječálliidsearvvi» girjjálašvuođariemuid oktavuođas.

  Rauni Magga Lukkari deavdá dán mánus 80 jagi.

  Rauni Magga Lukkari har skrevet "En lykkens mann".
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK