Hopp til innhold

Addán politiijaide digitálalaš materiála

Kripos lea čađahan máŋga gažadeami ovddeš Wagner-soalddáhiin Andrej Medvedevain. Ruoššalaš bođii badjel norgga-ruošša ráji, Beahčeveaijoga buohta, Mátta-Varjjagis, ođđajagimánu 13. beaivvi čuovganeamis.

Kripos čállá preassadieđáhusas ahte sii eai áiggo muitalit maid Medvedev lea dadjan gažadeamis, muhto son lea addán digitálalaš materiála politiijaide.

Andrej Medvedev
Foto: Olav Døvik / NRK

Korte nyheter

 • Trafikkuhell i Alta

  Politiet har vært på Aronnes i Alta etter melding om et trafikkuhell. En bil måtte kjøre inn i en snøskavl for å unngå å kjøre inn i bil foran som bremset.

  – Det var lav hastighet. Verken materielle- eller personskader. Politiet oppretter ikke sak. Veien forbi er åpen.

  Det skriver politiet på Twitter.

 • Mottok Fritt Ord prisen: – I dag er en seier for meg

  Artist og menneskerettighetsforkjemper Ella Marie Hætta Isaksen ble i dag overrakt prisen Fritt Ords Honnør for hennes innsats for minoritetsvern og samiske urfolksrettigheter.

  – I dag har jeg kofta på riktig vei for første gang etter at vi avsluttet Fosen-aksjonen, sa hun da hun innledet sin takketale i Fritt Ords lokaler i Oslo.

  Hætta Isaksen var frontfigur under demonstrasjonene mot regjeringens manglende oppfølging av høyesterettsdommen om vindturbinene på Fosen i Trøndelag.

  Fritt Ords Honnør tildeles henne for innsatsen under aksjonen, men også for at hun gjennom sitt kunstneriske arbeid også engasjerer seg for minoritetsvern og samiske urfolksrettigheter.

  I talen la hun også vekt på at hun var stolt av å ha bidratt til en viktig legitimering av sivil ulydighet.

  Samtidig påpekte hun var kanskje enda stoltere av å ha gitt kraften tilbake til en eldgammel protestform. Nemlig det med å vise sin misnøye og motstand mot noe ved å gå med kofta på vranga.

  – Nå tror jeg alle har sett hvilken kraft som bor i 14 samer som vrenger kofta si. Og verden skal vite at når vi neste gang vrenger det fineste vi har, så mener vi alvor, sa Hætta Isaksen.

  Med sine 25 år er hun den yngste som har mottatt denne prisen. Tanaværingen la ikke skjul på at prisen betyr svært mye for henne.

  – Da jeg 23. februar vrengte kofta mi i protest, vrenger jeg den i dag tilbake i takknemlighet. I et liv i kamp, er det viktig å nyte de små seirene, og i dag er en seier for meg.

  Fritt Ords Honnør består av et beløp på 100.000 kroner. Prisen deles ut av Stiftelsen Fritt Ords styre for verdifullt virke i det frie ords tjeneste, gjerne i tilknytning til en aktuell sak.

  Ella Marie Hætta Isaksen
  Foto: Torbjørn Brovold / NRK
 • Oaččui Fritt Ord gudnebálkašumi: – Odne guottán gávtti rivttes guvlui

  Ella Marie Hætta Isaksenii geigejuvvui Oslos otne Fritt Ord gudnebálkkašupmi.

  – Odne guottán gávtti rivttes guvlui, vuosttaš geardde Fovsen-ákšuvnna maŋŋel, muitalii son go álggahii iežas sártni.

  Son oažžu bálkkašumi dan ovddas go duostilit lea sámi rivttiid ovddas dáistalan sihke dáiddalaš barggu bokte ja maid go lei okta láidesteaddjin Fovsen-ášši miellačájehemiin Oslos moadde vahku dassái.

  Hætta Isaksen lohká iežas leat rámis go lea leamaš mielde duođašteamen siviila jeagohisvuođa dehálašvuođa.

  Su mielas leat sii maid akšuvnna bokte fámuid addán dološ vuosttildanvirrui, go gávttiid jorgo go čohkkejedje Oljo- ja energiijadepartemeantta ( OED) feaskárii.

  – Ii várra soaitán leahkit nu hirpmástuhtti go mii álggos jorgguimet gávttiid OED:as. Muhto dál jáhkán buohkat leat oaidnán, makkár fápmu lea 14 sápmelaččain go jorgot gávttiid. Ja máilbmi galgá diehtit, ahte go mii boahtte háve jorgut dan fiidnámusa mii mis lea, de mii oaivvildat duođaid, logai Hætta Isaksen iežas sártnis.

  Dása speažžugohte gieđaid sii geat oassálaste bálkkašumi geigemis.

  Bálkkašupmi lea 100.000 ruvnnu.

  Ella Marie Hætta Isaksen
  Foto: Mette Ballovara / NRK