Hopp til innhold

Áššáskuhtton illástit bearraša

Almmáiolmmoš 50-jagiin Innherredis eret, biehttala leat illástan iežas eamida ja njeallje máná. Nu boahtá ovdan Sis-Trøndelága diggegotteáššis, man birra Trønderavisa muitala. Áššáskuhtton almmái mieđiha ahte lea muhttin muddui veahkaválddálašvuođain bávččagahttán moadde iežas mánáin, muhto eanáš čuoččuhusain eai leat duođat, su mielas.

Korte nyheter

 • Venezia-biennales Riddu Riđđui

  Dáiddároappážat Gáddjá ja Biret Haarla leigga oassin sámi čájáhusbáikki prográmmas Venezia-biennales. Fargga boahtiba Riddu Riđđui áibbas ođđa dánsunčájálmasain, «Starting from staring». Čájálmasa vuolggasadji eamiálbmoga ja eanetlohkoálbmoga gaskasaš deaivvadeapmi. Riddu Riđđu lágiduvvo Gáivuonas suoidnemánu 13 .- 17. beivviid.

  Biret Haarla og Gáddjá Haarla er valgt ut til Årets unge kunstner 2021 for Riddu Riđđu.
  Foto: Pressefoto
 • Sámedikkeráde Hámsunbiejvijt rahpá

  Bájkálasj fámo dal dán jagásj Hámsunbiejvijt galggá rahpat.

  – Sámedikkeráde Mikkel Eskil Mikkelsen la dan bargguj vájnnodum. Sån la juo tjårggim boahtá, subtsas mihás festivállaoajvve Anita Overelv.

  Overelv nammat dan aktijvuodan Mikkelsen la daj vuostasj rabás vinjok ulmutjij gaskan guhti Sámediggáj válljiduváj, ja aktan Runar Myrnes Baltojn válljiduváj jagásj LHBT GayGallán 2018.

  – Sierraláhkáj ávvudahtte la gå Mikkelsen tjårggi boahtá Hámsunbiejvijt rabátjit dán jage. Ij la dåssju 40 jage dallutjis gå dát festiválla álgadij, valla vinjok kultuvrrajahke l má dán jage, ja dajna de lip vinjok girjálasjvuohtaj dán jagásj Hámsunbiejvijn tjalmostam, hæjttá Anita Overelv.

  Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen
  Foto: Elena Junie Paulsen / NRK
 • Ambulánsagirdit gearggusvuođas

  Áibmoambulánsabálvalus dieđiha ahte girditeknihkkarat lea sajis girdišiljuin ja ahte ambulánsabálvalus lea gearggusvuođas miehtá beaivve. Girditeknihkkáriid konflikta sáhttá ain čuohcat girdimiidda go fertejit dárkkistit girdiid mat eai leat dárkkistuvvon bargoheaitaga áigge

  Ambulansefly på Bodø lufthavn. Lufttransport sitt fly.
  Foto: Barbro Andersen / NRK