Kronikk

– Vi har aldri bedt om enerett på sola

Det har de siste dagene pågått en voldsom debatt om firmalogoen til Tana Gull og Sølvsmie AS, og vår designbeskyttelse av denne omtalte versjonen av sola.

Ragnhild Rajala Lautz ved Tana Gull og Sølvsmie AS
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Den sola vi har beskyttet har vi tegnet selv etter inspirasjon av en sol på en spesiell runebomme, som er en av mange forskjellige soler fra nærmere 70 forskjellige runebommer som vi har klart å finne.

Vi har altså ikke «tatt patent» på alle samiske runebommesoler.

Prøver aktivt å være en kulturbærer

Vi er en samisk eid bedrift, driver med samisk kunst og håndverk og har dype røtter i det samiske miljøet. Å utarbeide en tydelig profil og logo er veldig viktig for en bedrift, og vi har hatt en langsiktig strategisk bygging av vår merkevare for bedriften vår.

For oss som samisk bedrift ønsker vi å fremme det samiske, og vi prøver aktivt å være en kulturbærer for det samiske. Da er det viktig at vi kan ha en firmalogo og en merkevare som skaper en tydelig profil om hvem vi er, og hva vi driver med, og også hvor vi befinner oss geografisk- i Sàpmi, midnattssolens landsdel.

Enhver bedrift med en så tydelig merkevare vil prøve å beskytte denne mot kopiering i kommersiell sammenheng, og det er kun dette vi har gjort i henhold til lovverket. Dette ikke minst med tanke på utenlandske interesser som har begynt å fatte stor interesse for samisk håndverk.

Vi vil og understreke at bildene av veskene med sol på i NRKs reportasje ikke er de bildene vi har reagert på, slik det ser ut til at mange tror. NRK brukte i reportasjen bilder av vesker med andre solmotiver enn vår versjon av sola.

Det er vårt design av sola vi har fått beskyttet, og i de fleste tilfeller der vi har påpekt bruk av vårt design av sola har vi i fellesskap klart å løse dette på en god måte for begge parter.

Gått sterkt innpå alle

Vi har de siste dagene gått gjennom alle saker der vi har sendt ut informasjonsbrev om bruken av vår versjon av sola, og vi ser at vi i enkelte tilfeller har vært litt for ivrig med å sende ut informasjonsbrev som ikke burde vært sendt.

Dette beklager vi på det sterkeste og legger oss flat i forhold til dette.

Om noen føler seg urettferdig behandlet skal vi selvfølgelig prøve å rydde opp i dette og ønsker en god dialog med vedkommende, og ber de ta kontakt.

Debatten som har pågått har gått sterkt innpå alle tilknyttet bedriften, både vår familie men også våre ansatte, da direkte hat, rasisme og personangrep har vært en stor del av debatten.

Som samisk bedrift ser vi det som positivt når samiske saker skaper engasjement og diskusjon. Å beskytte vår kultur og kulturarv er en stor og viktig oppgave vi hele tiden har prøvd å medvirke til. Vi håper dette viktige arbeidet fortsetter i framtiden på en god og positiv måte.