– Uklokt å si nei til kampflyplass

Striden om en ny kampflyplass på Evenes fortsetter. Aps sametingskandidat synes det er bra at samene nå inkluderes i det videre arbeidet.

Joint Strike Fighter (F35)

Kampflyet JSF kan i framtiden bruke Evenes som base dersom kampflyplassen blir etablert der.

Foto: JSF.mil

– Arbeiderpartiet har tillit til at Forsvarsdepartementet vil etterleve urfolksforpliktelsene, og gjennom dialog komme frem til løsninger som vil gagne de samiske bygdene på best mulig måte, sier Geir Johnsen som er 2. kandidat i valgkrets 5 - Vesthavet.

Mot etablering

Evenes er et av stedene hvor den nasjonale hovedstasjonen for jagerfly kan legges. Ordførerne i kommunene i området jobber aktivt for etablering av stasjonen.

Flere fremtredende sametingspolitikere fra Norske Samers Riksforbund (NSR) har varslet kamp mot planene.

– Sametinget må på banen, sa Ann-Mari Thomassen til NRK tidligere i år.

Geir Johnsen mener det er uklokt å allerede nå si nei til kampflyplass. Først må man få oversikt over konsekvensene, mener han.

– Tomme samiske bygder

Aps 2. kandidat ved sametingsvalget mener det må tas hensyn til både de samiske bygdene og behovet for arbeidsplasser selv om dette kan virke uforenelig.

– Man er gjensidig avhengig av både storsamfunnets arbeidstilbud og beskyttelse av de små markasamiske bygdene dersom man ønsker å delta i samfunnsutviklingen til det beste for de samiske interessene på sikt. Tomme samiske bygder vil på ingen måte fremme den samiske samfunnsutviklingen, uavhengig av om dette er et resultat av støy eller mangel på arbeidsplasser. Som kjent har det samisk språket og kulturen veldig dårlige levevilkår når de menneskelige ressursene er forsvunnet, sier Geir Johnsen.