Hopp til innhold

– Uklokt å si nei til kampflyplass

Striden om en ny kampflyplass på Evenes fortsetter. Aps sametingskandidat synes det er bra at samene nå inkluderes i det videre arbeidet.

Joint Strike Fighter (F35)

Kampflyet JSF kan i framtiden bruke Evenes som base dersom kampflyplassen blir etablert der.

Foto: JSF.mil

– Arbeiderpartiet har tillit til at Forsvarsdepartementet vil etterleve urfolksforpliktelsene, og gjennom dialog komme frem til løsninger som vil gagne de samiske bygdene på best mulig måte, sier Geir Johnsen som er 2. kandidat i valgkrets 5 - Vesthavet.

Mot etablering

Evenes er et av stedene hvor den nasjonale hovedstasjonen for jagerfly kan legges. Ordførerne i kommunene i området jobber aktivt for etablering av stasjonen.

Flere fremtredende sametingspolitikere fra Norske Samers Riksforbund (NSR) har varslet kamp mot planene.

– Sametinget må på banen, sa Ann-Mari Thomassen til NRK tidligere i år.

Geir Johnsen mener det er uklokt å allerede nå si nei til kampflyplass. Først må man få oversikt over konsekvensene, mener han.

– Tomme samiske bygder

Aps 2. kandidat ved sametingsvalget mener det må tas hensyn til både de samiske bygdene og behovet for arbeidsplasser selv om dette kan virke uforenelig.

– Man er gjensidig avhengig av både storsamfunnets arbeidstilbud og beskyttelse av de små markasamiske bygdene dersom man ønsker å delta i samfunnsutviklingen til det beste for de samiske interessene på sikt. Tomme samiske bygder vil på ingen måte fremme den samiske samfunnsutviklingen, uavhengig av om dette er et resultat av støy eller mangel på arbeidsplasser. Som kjent har det samisk språket og kulturen veldig dårlige levevilkår når de menneskelige ressursene er forsvunnet, sier Geir Johnsen.

Korte nyheter

 • Goddin Várggáin: Nisu giddagassii njeallje vahkku

  60- jahkásaš dievdu jámii maŋŋel go čukkohalai niibbiin Várggáin bearjadaga.

  Sotnabeaivve gáibiduvvui nissonii, gii lea áššáskuhtton áššis, njeallje vahkku giddagassii.

  Nisu gažaduvvui lávvordateahkeda. Son biehttala ráŋggáštussiva dáhpáhusa geažil, nu lea nissonolbmo bealušteaddji, advokáhtta Jonas Bernhard Herstad, dadjá NTB:i.

  Son lea áššáskuhtton roavva rumašvahágahttimis, mas jápmin čuovvumuššan, muhto politiijaadvokáhtta Ylva Helen Kvikstad, dadjá ahte áššáskuhttin sáhttá rievdadat.

  – Mii leat vuos álggahan dutkkalmasa, nu ahte mii bargat viidát ja leat rahpasat eanet hypotesaide, dadjá son.

  (©NTB)

  Drap i Vardø, krimteknikere på plass
  Foto: Hanne Wilhelms / NRK
 • Vardø-knivstikkingen: Kvinne begjært fengslet i fire uker

  En mann i 60-årene døde etter å ha blitt knivstukket i Vardø fredag.

  Søndag ble kvinnen som er siktet i saken, begjært varetektsfengslet i fire uker.

  – Vi mener det er skjellig grunn til mistanke, og derfor har vi bedt om fire ukers varetekt hvorav to med brev- og besøksforbud, sier politiadvokat Ylva Helen Kvikstad til NTB.

  Kvinnen ble avhørt lørdag kveld. Hun nekter straffskyld for hendelsen, har kvinnens forsvarer, advokat Jonas Bernhard Herstad, opplyst til NTB.

  Hun er siktet for grov kroppsskade med døden til følge, men Kvikstad åpner for at siktelsen kan endres.

  – Vi er fortsatt tidlig i etterforskningen, så vi jobber bredt og er åpen for flere hypoteser, sier hun.

  (©NTB)

 • Ealáhusministtar Sápmi Business Conferenceii

  Les på norsk.

  Ealáhusministtar Jan Christian Vestre (Bb) searvá Sápmi Business Conferenceii Guovdageainnus.

  – Erenoamáš arena sámi ealáhushutkamii ja innovašuvdnii, dadjá Vestre.

  Stáhtaráđđi galgá muitalit ráđđehusa ealáhusovddidanpolitihka birra, mas earenoamážiid fokusere sámi ealáhusaid.

  Vestre searvá paneladigaštallamii sámi fitnodateaiggádiid vejolašvuođaid ja hástalusaid birra. Fáttát nugo movt kapitála ožžodit, geaidnu máilmmiviidosaš márkaniidda ja beaktilis fierpmát huksen ja vásáhuslonohallan leat guovddážis.

  Konferánsa álgá disdaga guovvamánu 27. beaivvi ja bistá guovvamánu 29. beaivái.

  Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) lanserte Noregs første vegkart for reiselivsnæringa.
  Foto: Sissel Rikheim / NRK