Hopp til innhold

– Styringskåt sametingsråd

Sametingsrådet vil slå sammen flere samiske institusjoner til et selskap, og besitte halvparten av styret. – Det er toppen av styringskåthet, sier Tor Mikalsen.

Sametingsrådet
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Mikalsen representerer Norske Samers Riksforbund (NSR) i Sametinget.

Nå går han sterkt ut mot sametingsrådets forslag på ny institusjonsmelding.

Blant annet foreslår den å slå sammen Ája samisk senter, Riddu Riđđu og Lásságámmi til et offentlig eid AS.

Det er denne sammenslåingen Mikalsen er spesielt kritisk til.

Les også: Vil slå sammen samiske institusjoner

Les også: Reagerer mot sammenslåing

Statsbudsjett

Ettersom Riddu Riđđu har fått knutepunktstatus, blir hele den nye institusjonen en knutepunktinstitusjon.

Det betyr at det nye aksjeselskapet vil automatisk være inne i statsbudsjettet.

Med bakgrunn i dette foreslår Sametingsrådet at Sametinget skal ha halvparten av styrerepresentantene inkludert styreleder i den nye institusjonen.

– For drøyt

– Dette er meget drøyt og toppen av styringskåthet fra Sametingsrådets side, sier Mikalsen.

Han er blant annet kritisk til at arvingene etter Nils Aslak Valkeapää skal miste sine styreplasser til Sametinget.

Stiftelsen Lásságámmi innehar rettighetene fra produksjonen til den avdøde kunstneren, Nils Aslak Valkeapää, og ved en sammenslåing vil arvingene og Samerådet miste sete i stiftelsen.

– Det er uheldig å skyve disse interessene ut fra styret gjennom en omorganisering.

– Det er også et poeng at arvingene og Samerådet representerer finsk side av Sápmi, hvor Valkeapää bodde mesteparten av sitt liv, sier Mikalsen.

Skuffet over NSR

– Jeg er skuffet, men dessverre ikke overrasket over NSRs kritikk, sier Arbeiderpartiets saksordfører, Willy Ørnebakk.

Willy Ørnebakk

Willy Ørnebakk (AP)

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Ifølge han demonstrerer NSR det de bestandig har stått for, nemlig manglende helhetlig holdning på hvordan de samiske institusjonene skal organiseres.

– Her er det snakk om å samle små institusjoner, for å samordne ressursbruken, sier Ørnebakk.

Han viser til flere områder som for eksempel Troms og Nordland, hvor det er opp til seks forskjellige institusjoner. Her bruker alle partene mye energi på å levere selvstendige rapporter, som for eksempel regnskap.

– Vi skal samle kraften fra disse partene, for å skape en felles politisk utvilking, sier Ørnebakk.

Han mener at det er tøysete av NSR å påstå at nåværende stiftelser vil miste sine posisjoner.

– Samtlige stiftelser må selv ta den avgjørelsen om de vil slå seg sammen med andre for å bli sterkere. Det kan ingen tvinge dem til å gjøre, sier Ørnebakk.

Slett arbeid

Dette overbeviser ikke Norske Samers Riksforbund (NSR), som mener at Arbeiderpartiet har levert en svak melding.

– Den er rett og slett elendig, sier sametingsrepresentant Tor Mikalsen (NSR).

Han mener at meldingen har flere mangler, og at forslagene ikke er gjennomarbeidet. Viderer mener NSR at det er få signaler i forslaget om hvordan Sametingsrådet ønsker at institusjonene skal arbeide.

– Det kan virke som om holdningen er at innholdet ikke er så viktig, bare Sametinget får styring, sier Mikalsen.

Sametingets Plan- og finanskomité behandler den foreslåtte institusjonsmeldingen denne uken.

Les også: Vil ikke være lillebror

Les også: – Sámi Radio må ut av NRK

Korte nyheter

 • Sámediggi addá válddi váidit stáhta

  Les på norsk.

  Eanetlohku Sámedikkis addá válddi sámediggeráđđái váidit stáhta Muolkkuid elektrifiserema dihte.

  Nordkalottfolket ja Bargiidbellodat (Bb), jienastedje vuostá dasa ahte Sámediggi galgá sáhttit váidit stáhta.

  – Lea áibbas boastut go našuvnnalaš álbmotválljejuvvon orgána vuolggaha diggeášši iežas vuostá juoga láhkai, lohká Bb parlamentáralaš jođiheaddji Sámedikkis, Ronny Wilhelmsen.

  Sámediggepresideanta Silje Karine Muotka celkkii miessemánus ahte Muolkkut-mearrádus ii leat gustovaš, ja danin árvvoštallá cegget ášši stáhta vuostá.

  – Lea stuorra ášši mii buvttiha midjiide hui ollu hástalusaid areáladuohtademiid dáfus. Dat mielddisbuktá maiddái ollu eahpesihkarvuođa. Ii leat eará vuohki bissehit ášši, dajai Muotka dalle.

  Silje Karine Muotka har Sametinget bak seg

  Sametingspresidenten får fullmakt til å saksøke staten

  Sametinget mener regjeringa har brutt loven i Melkøya-saken. Nå kan de saksøke staten for første gang.

 • Ville avvise saken om Melkøya-søksmål

  15 av 36 representanter stemte for å avvise saken om Melkøya-søksmål mot staten på Sametinget i dag.

  Dermed ble det et flertall for at plenum skal behandle og debattere om Sametingsrådet skal få fullmakt for å vurdere søksmål mot staten i Melkøya-saken.

  Nordkalottfolket foreslo å avvise saken og fikk støtte fra representanter fra Arbeiderpartiet.

  – Nordkalottfolket er i mot elektrifisering av Melkøya. Men vi lever godt med å være politisk uenig med Regjeringen. For oss er det totalt uaktult å gå til sak for å få stoppet Regjeringens politiske visjoner og ambisjoner, sa Vibeke Larsen (Nkf).

  Samtidig understreker Larsen at Sametingsrådet ikke trenger fullmakt fra plenum til å vurdere søksmål mot staten. Rådet kan saksforberede en sak til plenum hvor den juridiske vurderingen inngår, og da be om fullmakt fra plenum.

  – Vi kan ikke se at det nå er sannsynliggjort brudd på lover som gir grunnlag for rettslig skritt mot regjeringen, sier Larsen.

  Ronny Wilhelmsen fra Arbeiderpartiet støtter Nordkalottfolket i at Sametingsrådet fritt kan vurdere om det er grunnlag for å gå til søksmål mot staten, så komme tilbake til plenum med det grunnlaget.

  NSRs parlamentarisk leder, Beaska Niillas, understreker fra talerstolen at søksmålet er grunnlagt på lovbrudd og ikke uenighet i politiske ambisjoner:

  – Her det snakk om lovbrudd og saksbehandlingsfeil. Det er på det grunnlaget Sametinget skal vurdere søksmål, sa Beaska Niillas og ber partiene om å støtte forslaget om å vurdere søksmål mot staten.

  – Det er lovbrudd at Sametinget ikke ble konsultert, som staten har plikt til etter Sameloven. I tillegg er det lovbrudd på grunnlag av petroleumsloven og plan- og bygningsloven.

  Vibeke Larsen på talerstolen i plenumssalen på Sametinget.
  Foto: Håkon Mudenia / NRK
 • Bymuseet i Bodø åpnes som Bådåddjo/Buvvda Musiedja 2024 med samisk kultur og kunst i fokus

  Onsdag 19. juni åpner Bymuseet i Bodø igjen etter en omfattende renoveringsprosess, og da i ny drakt som Bådåddjo/Buvvda Musiedja 2024. Konseptet lanseres i samarbeid med Árran julevsáme guovdásj spesielt for kulturhovedstadsåret.

  Utstillingene du kan oppleve fra og med åpningsdagen er «Å gi den rette form» av over 50 ulike samiske utøvere fra hele Sámeednam (Norge, Sverige, Finland og Russland), som presenterer ulike teknikker, «Håndverksbiennalen 2024» av et utvalg av håndverkere utvalgt av juryen fra Norges Husflidslag og «Bååstede - en tilbakeføring av pitesamiske gjenstander», som er gjenstander knyttet til duodje/håndverkstradisjon og kystsamisk tilpasning og er tilbakeført fra Norsk Folkemuseum til Árran. Utstillingen viser gjenstander med tilknytning til det pitesamiske området i Salten.

  I tillegg åpnet «Girjegumpi» (fra samisk girji, som betyr bok og gumpi, som betyr mobil liten bygning) utenfor museet i vår, av kunstneren Joar Nango og partnere.

  Utstillinger som åpner utover høsten er «Sápmi Triennale», «Skakke Folkedrakter», «Brudekroner og sølvkrager fra Sápmi», «RUOKTOT - Tilbakeføring av samiske trommer» og «Sammenhenger (context)».

  Nordlandsmuseet
  Foto: Øystein Nygård