Ber Sametinget hjelpe Musken

Sametingsrepresentant Miriam Paulsen (NSR) fra Tysfjord, ber nå Sametinget komme nedleggingstruede Musken skole til unnsetning.

Musken skole
Foto: Harrieth Aira / NRK

- Musken skole er spesielt viktig for elever, lærere og foreldre ved skolen, i tillegg til at skolens eksistens er av avgjørende betydning for den samiske bygda Musken, skriver Paulsen i en pressemelding.

– Jeg ber derfor Sametinget om å komme skolen til unnsetning. Dette er et arbeid som må prioriteres, uttaler hun.

Les også: Mobiliserer for skolen

Musken skole er innerst i Hellemofjorden i Tysfjord i Nordland.

Miriam Paulsen

Miriam Paulsen synes at mener at Sametinget kan redde Musken skole

Foto: Sara Beate Eira / NRK

Kan ikke se på at skolene blir rasert

– Sametinget har tidligere bedt Stortinget om at grendeskoler som gir opplæring i eller på samisk gis særskilte bevilgninger over statsbudsjettet, skriver Paulsen. Bakgrunnen for dette er at mange grendeskoler til stadighet trues med nedleggelse på grunn av dårlig kommuneøkonomi.

– Norske Samers Riksforbund (NSR) kan ikke stå og se på at grendeskolene blir rasert, når vi vet hvor viktige de er for små samiske lokalsamfunn, fortsetter hun i pressemeldingen.

Senest i vår tok parlamentarisk leder Aili Keskitalo (NSR) denne saken opp på Sametinget, og sametingsrepresentant Miriam Paulsen forventer nå at sametingsrådet vil prioritere saken.