Hopp til innhold

– Regjeringens kraftpakke gir en Klondyke-stemning

Sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR) reagerer på det høye antallet innmeldte vindindustriprosjekter.

– Regjeringen har gjennom vedtaket om å elektrifisere Melkøya og sin Kraftpakke skapt en febrilsk Klondyke-stemning hos mange, advarer Muotka.

Hun syns det er stort behov for å vurdere realismen i at det er så mange nye prosjekter som meldes inn.

– Samiske rettighetshavere, både reindrifta, fastboende, andre beitenæringer, utmarksutøvere og sjøsamer blir sterkt påvirket av alle disse prosessene som nå må gjennomføres og dette er både sterkt konfliktskapende og meget ressurskrevende, påpeker Muotka.

Loga sámegillii

Sametingspresident Silje Karine Muotka under overrekkelse av sannhets- og forsoningskommisjonens rapport.
Foto: Mette Ballovara / NRK

Korte nyheter

 • Må la simlene kalve i inngjerdinger på grunn av rovdyr

  De seneste årene har Siman Issát Marainen fra Saarivuoma sameby i Sverige latt simlene sine kalve i inngjerdinger.

  – Det er ikke mulig å la dem kalve i fjellet, kalvene blir spist opp, sier Marainen.

  Samebyen har sett at det lønner seg å la kalvingen skje i inngjerdinger. Kun 20-25 prosent av kalvene som kalves i fjellet overlever fra kalvmerkningen til skillingen på vinteren.

  Marainen mener flere kalver overlever dersom de fødes i inngjerdinger.

  – Her rekker de å vokse og bli større og sterkere før vi slipper ut dem i begynnelsen av juni, noe som gjør at de klarer seg bedre.

  Både bjørn og ørn er en stor trussel mot kalvene på våren.

  Marainen synes det er synd at den tradisjonelle reindriften ikke kan utøves, i tillegg er det dyrt å mate reinene med for.

  Landsbygdminister Peter Kullgren skriver til SVT at han forstår frustrasjonen til reindriftsutøverne. Den svenske regjeringen har i budsjettet for 2024 satt opp erstatningssummen for rovdyrskader med 10 millioner kroner, men Marainen forventer mer.

  Rein som befinner seg innenfor et gjerde.
  Foto: SVT
 • Lyn-rekord

  Det er registrert rekordmange lynnedslag i Norge det siste døgnet.

  Det siste døgnet er det registrert mellom 30.000 og 34.000 lynobservasjoner.

  – Det er spesielt på Østlandet, men også Sørlandet, Vestlandet og Trøndelag, ja helt opp i Lofoten har vi registrert lynnedslag, sier vakthavende meteorolog Per Egil Haga.

 • Martin Løvø orre rektovre Röörosen jåarhkeskuvlesne sjædta

  Njoktjen Hilde Knutsen jeahta edtja rektovrine Röörosen jåarhkeskuvlesne orrijidh. Daelie Arbeidets Rett tjaala Martin Løvø orre Rektovre Röörosen jåarhkeskuvlesne sjædta. Dïhte barkoste goh byjjenimmieåejvie Os:en tjïeltesne båata, jïh mïetskesne edtja sov orre barkosne aelkedh.