NRK Meny
Normal

– Nussir er en internasjonal sak

Leder Lars Haltbrekken i Norges naturvernforbund tror det vil vekke oppsikt ellers i verden hvis Norge tillater et gruvedeponi i Repparfjorden i Finnmark.

Fra arrangementet Folkefest for fjorden i Kvalsund i Finnmark.

– Planene om et gruvedeponi i Repparfjorden er en stor sak også internasjonalt, opplsyser leder Lars Haltbrekken i Norges naturvernforbund. - Foto/redigering: Dan Robert Larsen

Lars Haltbrekken

Leder Lars Haltbrekken.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Dette er helt klart en nasjonal sak, men også en internasjonal sak. Norge er i dag kun et av fire land i hele verden, som bruker sjøen som søppelplass for gruveindustrien. Mer enn 99 prosent av verdens gruver finner andre løsninger enn å hive avfallet på sjøen, påpeker Lars Haltbrekken.

På lørdag ledet leder Haltbrekken og nordområdekoordinator Geir Jørgensen i Norges naturvernforbund protesarrangementet «Folkefest for Repparfjorden», som ble arrangert i Kvalsund i Finnmark.

Folkefesten ble arrangert til støtte for Repparfjorden og mot gruveselskapet Nussirs planer om å bruke fjorden som gruvedeponi, det vil si en lagringsplass for gruveavfall.

– Vi frykter konsekvensene dette har for livet i sjøen. Dette vil føre til en kolossal slamming av bunnen i fjorden og spredning av giftige partikler, som vil få store konsekvenser for alt liv i fjorden, påpeker Haltbrekken.

Klarer dere å stoppe dette?

– Ja, det gjør vi. I hvertfall hvis regjeringen tar den kunnskapen som foreligger på alvor. Regjeringen har jo sagt at kunnskap er noe av det som skal være førende. Da får de vise det også i denne saken, forventer Haltbrekken.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Natur og ungdom i Repparfjord

Nordområdekoordinator Geir Jørgensen (t.v.) i Norges naturvernforbund er en viktig brikke i planleggingen og gjennomføringen av helgas «Folkefest for Repparfjorden».

Foto: Naturvernforbundet

– Ingen fare for miljøet

Denne helga har også en 50-talls ungdommer vært i Repparfjord-området med lenker, kamprop og plakater. Det er Natur og ungdom som gir dem opplæring i sivil ulydighet. Ungdommene deltok selvsagt også i folkefesten.

Administrerende direktør i Nussir ASA, Øystein Rushfeldt, var en av de rundt hundre fremmøtte i Kvalsund denne lørdagsettermiddagen.

Direktøren tar kritikken og advarslene fra naturvernerne med knusende ro.

Øystein Rushfeldt

Administrerende direktør Øystein Rushfeldt.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Det er kraftig kost de kommer med, men det er ikke sånn at det de sier er i overensstemmelse med de utredninger som er gjort. Disse utredningene viser jo at det er til å leve med for alle involverte. Det er også noe vi også ønsker skal være tilfelle. Hvis ikke så har heller ikke vi grunnlag for å være her. Vi vil nemlig leve i full fordragelig med de andre interessentene i området, bedyrer Rushfeldt.

Hvordan kan du med hånda på hjertet si at planene om et gruvedeponi i fjorden ikke skader livet der?

– Det kan jeg med hånda på hjertet si det fordi jeg har 26 års erfaring fra å drive sånne bedrifter og deponier i Norge, og vet faktisk hva det har av effekter. Så for meg er dette veldig kjent stoff og jeg har hatt ansvaret for det i en rekke bedrifter. Derfor skal vi klare å overholde de forventningene som stilles til oss. Det vet jeg. Det kan jeg si helt klart fra om, understreker Rushfeldt.

– Nye krav ingen hinder for gruveprosjektet

Miljødirektoratet er nå i ferd med å behandle Nussirs søknad om utslippstillatelse, men før en avgjørelse tas har direktoratet nå bedt gruveselskapet om mer informasjon. Nussir må redegjøre for et mulig landdeponi.

Anne-Line Thingnes Førsund

Anne-Line Thingnes Førsund.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Anne-Line Thingnes Førsund er i gruveutvalget til Norges naturvernforbund, og hun kan ikke forstå hvorfor direktoratet ikke har bedt om denne informasjonen tidligere.

– Hvorfor er ikke disse kravene stilt fra dag èn, slik at vi alle kunne ha sluppet så mye plager. Da ville våre politikere hatt et demokratisk kunnskapsgrunnlag fra dag èn, påpekte Førsund under sitt foredrag på lørdag.

Rushfeldt sier han ikke synes det er urimelig av direktoratet komme med de nye kravene nå, så sent i prosessen.

– Det som er spennende med det er at det er økt interesse for den kunnskapen som vi allerede har på plass. Vi har allerede gjort utredninger for alle deponityper. Nå kan vi sette sammen alle de brikkene og bitene som ligger i våre utredninger og sette dem sammen til en egen rapport om landdeponi. Det skal vi få gjort innen noen ukers tid og få levert til direktoratet, sier Rushfeldt.

– Viktig å støtte kampen

Denne helga er det flere artister som har stilt opp for å støtte kampen mot gruvedeponiet og forurensningen av Repparfjorden.

Piera Jovnna Somby

Musiker Piera Jovnna Somby.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Sangeren, trommeslageren og joikeren Piera Jovnna Somby er opprinnelig fra Karasjok, men bosatt i Tromsø. Han mener at det for en samfunnsengasjert musiker er helt naturlig å støtte kampen.

– Det er veldig viktig å ta del i denne aksjonen og å vise motstand mot den galskapen som planlegges. Jeg vil kalle det for forurensning og miljøkriminalitet. Dette vil skape åpne sår i naturen og området forgiftes. Derfor er det veldig, veldig viktig bare ved sin tilstedeværelse å vise den type gruvevirksomhet som her planlegges, sier Somby.

Administrerende direktør Øystein Rushfeldt mener det er bra at så mange viser engasjement i denne saken.

– Jeg synes på vegne av Kvalsund kommune at det er veldig positivt at folk kommer på besøk til kommunen og at de er engasjert i det som skjer her. At vi ikke er enige om alle ting, er noe vi helt greit kan leve med, sier Rushfeldt.

– Setter Norge i et uheldig lys

Styrerepresentant i Norges fiskarlag, Jonny Pettersen fra Hammerfest var en av appellantene under lørdagens «Folkefest for Repparfjorden».

Pettersen frykter konsekvensene for ryktet til norsk sjømat internasjonalt hvis det tillates å bruke norske fjorder som deponi for gruveavfall.

– Norsk sjømat har i dag et godt rykte internasjonalt, fordi det blir fisket på en forholdsvis økologisk måte. Våre farvann er rene, med minimal forurensning. Et eventuelt sjødeponi i Repparfjorden vil gi et negativt fokus på norsk sjømat. Ute i verden vil det skapes en frykt for forurensning og tungmetaller i sjømaten. Dette vil føre til at Norge vil tape milliarder av kroner, advarer Pettersen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Laksefiske i Repparfjordelva

Laksefiske er en populær aktivitet langs Repparfjordelva både blant lokale innbyggere og besøkende.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Han minner også om at Repparfjorden er en nasjonal laksefjord og at laksefisket i Repparfjordelva er viktig for både de som bor i området og for turistnæringen.

Pettersen mener at Nussir ved å spare «småpenger» på å slippe gruveavfallet rett i sjøen, i stedet for å oppbevare det på land, legger utgiftene på resten av det norske samfunnet.

– Lokalpolitikerne, som er med på å tillate dette, har solgt oss for noen sølvpenger. Et landdeponi vil være billigere for samfunnet. Derfor støtter vi i Norges fiskarlag aksjoner både til lands og til vanns, uttalte Jonny Pettersen til en øredøvende applaus fra de tilstedeværende i salen.