Gruveslam vil forurense mer enn antatt

Gruvedrift i Repparfjorden står og faller på avgjørelsen fra Miljødirektoratet om sjødeponi. Nå viser en ny forskningsrapport at gruveavfall kan forurense et mye større område enn antatt.

Boreoperatør på Nussir-feltet i Kvalsund, 20.08.13

En boreopreatør i gang på Nussir-feltet i Kvalsund i august 2013. Det er gruveslammet herfra som etter planen skal dumpes i et sjødeponi i Repparfjorden.

Foto: Allan Klo

Ny forskning viser større forurensingsfare ved gruveutslipp i Repparfjord. Det konkluderer Havforskningsinstituttet med i en helt ny rapport.

Forskerne har modellert et utslipp på 50 meters dyp og fulgt partikler som har svært liten synkehastighet. Der har de sett hvilken skjebne de møter i løpet av 120 dager.

– Det som vi ser er at dette sprer seg ut over hele Repparfjorden, ut av fjorden og videre utover nesten til havs, sier seniorforsker Terje van der Meeren ved Havforskningsinstituttet.

Påvirker stort område

Det betyr at et langt større område enn antatt vil kunne bli påvirket?

– Ja, det er helt klart, svarer van der Meeren.

Det forskeren snakker om er svært små partikler fra et sjødeponi. Et slikt deponi som planlegges i forbindelse med gruvedrift i Repparfjorden.

Nye beregninger og tester viser nemlig at disse partiklene vil kunne spre seg. Ikke bare over et begrenset område inni selve fjorden, men også over et mye større område.

I modelleringen har de lagt inn den strømhastigheten som man finner helt ned til bunnen i Repparfjorden på 83 meter.

– Uansett om man deponerer dette helt ned mot bunnen så er spredningspotensialet like stort, sier van der Meeren.

Holder ikke mål

Kvalsundgruven i Repparfjorden

Gamle Folldal Verk i Reapprfjord, der Nussir etter planen skal starte opp med sin gruvedrift.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Det er Akvaplan-niva som utførte konsekvensutredninga for gruvedrift i repparfjorden, på oppdrag for Nussir. De føler tross denne rapporten at de ikke har gjort en dårlig jobb.

– At ting sprer seg langt kan være både en god og en dårlig nyhet, sier professor Ole Anders Nøst i Akvaplan-niva, som ikke lar seg skemme av havforskernes nye konklusjon.

Han mener det å kun se på frittsvevende partikler slik, ikke holder mål.

– Det er vanskelig å si at de sprer seg langt, uten å si hvor mye uttynnet det blir ved å spre seg langt. De kan sikkert spre seg til ekvator ved tid og stunder. Men om det er bare en og annen partikkel som kommer dit per år, så kommer ikke det til å spille så stor rolle, mener Nøst.

Akvaplan-niva erkjenner at de ikke har gitt de minste partiklene mye oppmerksomhet.

– Vi konsentrerte oss om tyngre artikler, da 98 prosent av avfallet ville være såpass tunge klumper at det ville falle fort ned, mens to prosent er av små frittsvevende partikler, sier Nøst.

Er grunn til bekymring

Havforskningsinstituttet har kritisert de modellene som har vært kjørt i utredningen, for å være utilstrekkelige. De har derfor prøvd ut spredning i egne modelleringer, ut fra målinger siste halve året.

Forskeren mener det derfor er grunn til bekymring. Felles for gruveprosjektene flere steder i landet, er at fisk i området er lite undersøkt. Om det blir utslipp bør man ha et godt grunnlagsmateriale for å si hvordan dette påvirker fisken.

– Jeg vet ikke hvor mye man vet om hvordan giftene virker på fisk og annet i fjorden. Jeg har derfor ikke lyst å si at alt er oppe og avgjort med det i denne saken, sier Nøst.

Krever ny utredning

– Vi ser at Havforskningsinstituttet har kommet med en ny rapport, som viser større forurensningsfare ved gruveutslipp i Repparfjorden. Vi mener at dette bygger under vårt krav fra tidligere i uka, til en ny konsekvensutredning, skriver sentralstyremedlem Aslak Heika Hætta Bjørn i Natur og Ungdom i en e-post.

Lørdag 29. mars skal de sammen med Naturvernforbundet demonstrere utenfor Stortinget mot gruveplanene til Nussir i Repparfjorden.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Vilde Kristine Malmo

Se kveldens Nordnytt med Vilde Kristine Malmo

Se kveldens Nordnytt med Vilde Kristine Malmo