– Kan forgifte matfatet for flere generasjoner

Natur og Ungdom og Naturvernforbundet holdt lørdag en demonstrasjon mot gruveavfall i norske fjorder, utenfor Stortinget i Oslo.

Demonstrasjon mot gruvedumping
Foto: Eivind Trædal / Naturvernforbundet

Dette er blant annet en reaksjon på at kommunalminister Jan Tore Sanner åpner for å dumpe gruveavfall i den nasjonale laksefjorden Repparfjord i Finnmark.

– Vi frykter for de konsekvensene dette har for livet i havet, sier leder i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken til NRK.

Regjeringa skal snart også behandle spørsmålet om å bruke Førdefjorden i Sogn og Fjordane som avfallsplass for gruveindustrien.

– Alt liv på fjordbunnen vil dø

Gruveselskapet Nussir ventet lenge på en godkjenning fra myndighetene for å kunne gå videre med sine gruveplaner i Kvalsund i Finnmark. For kort tid siden bekreftet Kommunal- og moderniseringsdepartementet at arbeidet kan fortsette.

Demonstrasjon mot dumping av gruveavfall

Sjødeponi i Repparfjord kan forgifte matfatet for flere generasjoner, sa Kirsti Guvsám fra Norske samers riksforbund.

Foto: Eivind Trædal / Naturvernforbundet

– Konsekvensene av å bruke Repparfjorden og Førdefjorden som avfallsplass er store for livet i fjordene. Det vil være enorme mengder avfallsmasse som deponeres, og som vil dekke til et stort område av fjordbunnen. Det vil føre til at alt liv i fjorden dør, sier Haltbrekken.

Departementet begrunner i sin avgjørelse at det er viktig å utnytte de gode mineralforekomstene i området, og at gruva vil gi vekst og utvikling i Kvalsund.

Håper at regjeringa vil snu

Lederen for Naturvernforbundet forteller at Norge er ett av få land som fortsatt bruker sjødeponi for å kvitte seg med avfall fra gruveinstrurien.

– Regjeringa bør snu i denne saken, og ikke gi tillatelse til å bruke våre fjorder som avfallsplass. Vi håper nå at miljøvernministeren sørger for å høre på de tunge miljøfaglige rådene som har kommet fra blant annet Havforskningsinstituttet. Og at hun når hun skal behandle utslippstillatelsen, snur og sier at vi ikke kan bruke fjordene som avfallsplass, sier Lars Haltbrekken.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har godkjent reguleringsplanen. Nå skal miljødirektoratet behandle utslippssøknaden. Klima- og miljøminister Tine Sundtoft kan fremdeles stoppe planene.

Demonstrasjon

Framtidas arbeidsplasser er de vi skaper i pakt med naturen, sa leder i SV, Audun Lysbakken.

Foto: Eivind Trædal / Naturvernforbundet

– En forutsetning for å drive mineralutvinning

Norsk Bergindustri mener det er helt i orden at miljøverninteresser markerer sin motstand, men at de gjerne vil komme med noen faglige presiseringer.

– Deponering av restmineraler er en forutsetning for å drive mineralutvinning, Lokale forhold avgjør hvilke metoder for deponering som er mest hensiktsmessige. Norge er på grunn av geografiske og topografiske forhold blant få land i verden der undervannsdeponering er mulig, skriver generalsekretær i Norsk Bergindustri, Elisabeth Gammelsæter, i en pressemelding.

Gammelsæter forteller videre at tekniske og miljømessige forhold tilsier i mange tilfeller at undervannsdeponi er beste praksis, og derfor å foretrekke fremfor landdeponi.

– Ingen deponier vil bli godkjent dersom miljøpåvirkningen fra dem ikke er i henhold til gjeldende lovverk. Det er også grunnen til at blant andre fiskeriminister Elisabeth Aspaker anbefaler undervannsdeponi i de sakene regjeringen nå har til behandling, sier Gammelsæter.

– Vi har foretatt en helhetsvurdering

Gruveprosjektet har vært kontroversielt. Miljøverninteresser har kritisert planene om å dumpe gruveavfall i Repparfjorden, og reineierne i området mener gruva vil stjele av deres beiteland.

Kommunalminister Jan Tore Sanner.

Kommunalministeren mener likevel de positive effektene av gruva trumfer disse hensynene.

– Vi har foretatt en helhetsvurdering. De innsigelsene som har vært knyttet til reindriften. Der legger vi til grunn at gruveselskapet sammen med reindriftsnæringen kommer frem til avbøtende tiltak, sa Jan Tore Sanner til NRK.

Venter opptil 500 demonstranter

Under demonstrasjonen var det appeller fra blant andre Audun Lysbakken, leder i SV, nestleder i Venstre, Hilde Charlotte Solheim og Norske samers riksforbund.

I tillegg musikalske innslag fra Tommy Toyko.

Det var i forkant ventet 400-500 demonstranter på markeringen.

Demonstrasjon

Rene fjorder er Norges eneste trestjerners attraksjon for turister, sa Hilde Solheim fra Virke under demonstrasjonen.

Foto: Eivind Trædal / Naturvernforbundet

Nyheter fra Troms og Finnmark

Programleder Hege Iren Hanssen

Se Nordnytt med Hege Iren Hanssen