Hopp til innhold

– FrP vil det beste for samene

– Fremskrittspartiet (FrP) vil det beste for samene, hevder partiets samepolitiske koordinator.

Hans Eriksen, Sirma, med en laks på 8,3 kilo tatt i Tanaelva

Hans J. Eriksen

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Det er galt å påstå at Fremskrittspartiet er imot samene selv om partiet vil nedlegge Sametinget, sier FrPs samepolitiske koordinator Hans J. Eriksen på Finnmark FrPs nettside.

Han mener at partiet bare vil det beste for samene.

– Nedlegg Sametinget, FeFo og Fylkestinget

Sametinget har i en årrekke hatt det med i stortingsvalgprogrammet sitt at partiet vil legge ned både Sametinget og Fylkestinget.

FrP

To FrP-logoer

Foto: Erlend Aas / Scanpix

Det vil ikke ta særlig lang tid å pløye gjennom det Finnmark FrP i sitt partiprogram for 2009-2013 vil gjøre for samene og den samiske kulturen. Her er de punktene i partiprogrammet som direkte berører samiske interesser:

* Sametinget skal på generelt grunnlag ikke ha innsigelsesrett i forbindelse med saker som omhandler plan og bygningsloven.

* Finnmarksloven må endres, og vi vil fjerne finnmarkseiendommen (FeFo) til fordel for kommunalt eierskap til arealene og ressursene.

* Vi vil legge ned fordyrende og byråkratiske mellomledd som Sametinget og Fylkestinget, og fordele disse oppgavene til stat, kommune og private.

– Sametinget er overflødig og virker forstyrrende på landets demokratiske og folkevalgte organer. Vi har kommunestyrer som styres av samer - valgt av samer. Vi har fylkesting og Storting hvor samer kan boltre seg i politikken på lik linje med andre, sier Hans J. Eriksen.

Samenes folkevalgte organ

Sametinget ble etablert etter et stortingsvedtak av 12. juni 1987.

Det rettslige grunnlaget for Sametinget er Sameloven (Lov om Sametinget og andre samiske rettsforhold). Denne loven sier at det skal være direkte valg til Sametinget, og at valgene skal avholdes samtidig med stortingsvalg.

Første sametingsvalg ble avholdt høsten 1989, og det første sameting ble erklært offsielt åpnet av H. M. Kong Olav V 9. oktober 1989. Sametinget avløste Norsk Sameråd.

Det var Alta-saken som førte til at samiske organisasjoner og norske myndigheter ble enige om å utrede samiske politiske og kulturelle rettigheter. Samerettsutvalget kom med sin første delinnstilling NOU 23:1984 allerede i 1984, og denne la grunnlaget for Stortingets vedtak i 1987 om en egen samelov og opprettelsen av Sametinget som en følge av dette.

Inntil 1989 og etableringen av Sametinget ble en svært begrenset samisk selvbestemmelse forvaltet av Norsk Sameråd.

Kilde: Wikipedia

Korte nyheter

 • May Bente Jønsson er ny leder av Samisk kirkeråd

  May Bente Jønsson ble fredag valgt til ny leder av Samisk Kirkeråd under Kirkemøtet i Trondheim.

  – Jeg er den første sørsamiske lederen av Samisk kirkeråd. Det er stort!

  Den nye samisk kirkerådslederen tar over etter Sara Ellen Anne Eira, som har vært leder av samisk kirkeråd i åtte år. Jønsson er svært glad for tilliten.

  – Det er mye arbeid, men det er en jobb jeg ønsker å gå inn i med ydmykhet, respekt og åpenhet, sa Jønsson fra talerstolen.

  Samisk kirkeråd er Kirkemøtets organ for samisk kirkeliv og urfolksspørsmål. Jønsson er kjent for sitt engasjement for det samiske språket.

  – Jeg vil ha samisk i alle kirker. Jeg kommer fra en tospråklig kommune, og nå som jeg har flyttet til en kommune som ikke er samisk, merker jeg hvor viktig det er å høre språket. Det er en viktig del av vår identitet og det er viktig å høre språket i hele landet, for å kjenne tilhørighet.

  Den nye lederen for Samisk kirkeråd May Bente Jønsson på talerstolen under Kirkemøtet.
  Foto: Den norske kirke
 • May Bente Jønsson lea Sámi girkoráđi ođđa jođiheaddji

  Girkočoahkkimis Troandimis bearjadaga válljejuvvui máttasápmelaš May Bente Jønsson Sámi girkoráđi ođđa jođiheaddjin.

  – Mun lean vuosttaš máttasámi jođiheaddji Sámi girkoráđis. Dat lea stuoris! dadjá Jønsson preassadieđáhusas.

  Son váldá badjelasas ámmáha Sara Ellen Anne Eiras, gii leamaš Sámi girkoráđi jođiheaddji gávcci jagi. Jønsson illuda luohttámuša ovddas.

  – Lea olu bargu, muhto dá lea bargu masa vuolggán vuollegašvuođain, árvvusatnimiin ja rabasvuođain, celkkii Jønsson sárdnestuolus.

  Sara Ellen Anne Eira gir blomster til den nye lederen
  Foto: Den norske kirke
 • Helgeværet byr på utfordrende forhold for småbåter

  Helgeværet byr på stiv kuling i store deler av Nordland langs kysten, med vindkast opptil 20 meter i sekundet.

  Yr.no går ut med gult farevarsel, og advarer mot å dra ut med små fritidsbåter. Farevarselet indikerer også fare ved å ferdes i fjellet.

  Vinden forventes å øke utover lørdagen, og minke søndag morgen.

  skjermdump yr
  Foto: yr.no