NRK Meny
Normal

– FrP vil det beste for samene

– Fremskrittspartiet (FrP) vil det beste for samene, hevder partiets samepolitiske koordinator.

Hans Eriksen, Sirma, med en laks på 8,3 kilo tatt i Tanaelva

Hans J. Eriksen

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Det er galt å påstå at Fremskrittspartiet er imot samene selv om partiet vil nedlegge Sametinget, sier FrPs samepolitiske koordinator Hans J. Eriksen på Finnmark FrPs nettside.

Han mener at partiet bare vil det beste for samene.

– Nedlegg Sametinget, FeFo og Fylkestinget

Sametinget har i en årrekke hatt det med i stortingsvalgprogrammet sitt at partiet vil legge ned både Sametinget og Fylkestinget.

FrP

To FrP-logoer

Foto: Erlend Aas / Scanpix

Det vil ikke ta særlig lang tid å pløye gjennom det Finnmark FrP i sitt partiprogram for 2009-2013 vil gjøre for samene og den samiske kulturen. Her er de punktene i partiprogrammet som direkte berører samiske interesser:

* Sametinget skal på generelt grunnlag ikke ha innsigelsesrett i forbindelse med saker som omhandler plan og bygningsloven.

* Finnmarksloven må endres, og vi vil fjerne finnmarkseiendommen (FeFo) til fordel for kommunalt eierskap til arealene og ressursene.

* Vi vil legge ned fordyrende og byråkratiske mellomledd som Sametinget og Fylkestinget, og fordele disse oppgavene til stat, kommune og private.

– Sametinget er overflødig og virker forstyrrende på landets demokratiske og folkevalgte organer. Vi har kommunestyrer som styres av samer - valgt av samer. Vi har fylkesting og Storting hvor samer kan boltre seg i politikken på lik linje med andre, sier Hans J. Eriksen.

Samenes folkevalgte organ

Sametinget ble etablert etter et stortingsvedtak av 12. juni 1987.

Det rettslige grunnlaget for Sametinget er Sameloven (Lov om Sametinget og andre samiske rettsforhold). Denne loven sier at det skal være direkte valg til Sametinget, og at valgene skal avholdes samtidig med stortingsvalg.

Første sametingsvalg ble avholdt høsten 1989, og det første sameting ble erklært offsielt åpnet av H. M. Kong Olav V 9. oktober 1989. Sametinget avløste Norsk Sameråd.

Det var Alta-saken som førte til at samiske organisasjoner og norske myndigheter ble enige om å utrede samiske politiske og kulturelle rettigheter. Samerettsutvalget kom med sin første delinnstilling NOU 23:1984 allerede i 1984, og denne la grunnlaget for Stortingets vedtak i 1987 om en egen samelov og opprettelsen av Sametinget som en følge av dette.

Inntil 1989 og etableringen av Sametinget ble en svært begrenset samisk selvbestemmelse forvaltet av Norsk Sameråd.

Kilde: Wikipedia