– Alle skal føle seg trygge

– Alle elever i Karasjok skole skal føle seg trygge på skolen når skoleåret begynner torsdag. Det er kommunens ansvar å påse, sier rådmannen.

Eksteriørbilde av ungdomsskolen i Karasjok
Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Alle elever skal også kunne leke i fred i skolens område, sier rådmann Hilda Vuolab i Karasjok kommune.

GULDAL: Hilda Vuolab givssideami birra

Mye mobbing

Hilda Vuolab

Rådmann Hilda Vuolab i Karasjok kommune

Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK

De siste årene har det vært flere alvorlige tilfeller av mobbing blant skoleelever i Karasjok. Barneombud Reidar Hjermann har vært i Karasjok og har nylig også sendt brev til Karasjok kommune hvor han ber om en redegjørelse på hvilke grep som er blitt tatt for å ordne opp i det store problemet med mobbing og krenkelser i Karasjok.

Har satt i gang prosessen

Vuolab sier at de ikke har fått brevet enda, men forteller at de har begynt arbeidet med å forbedre rutinene sånn at mobbingen på skolen tar slutt og situasjonen blir bedre.

– Vi skal svare han at vi har satt i gang prosessen for å bedre situasjonen. Manglene i fylkesmannens rapport skal bedres.

Viktig

Fylkesmannen i Finnmark har avdekket alvorlige brudd på opplæringsloven ved Karasjok skole . Karasjok kommune og skolen har fått frist til 15. september med å ordne opp i problemene ved skolen.

– Det er viktig nå å se på nytt om alt fungerer, det er viktig å forbedre rutinene og forbedre informasjonsflyten, slik at alle helt klart vet hva de skal gjøre når sånne situasjoner oppstår, sier Vuolab.