– Alle skal føle seg trygge

– Alle elever i Karasjok skole skal føle seg trygge på skolen når skoleåret begynner torsdag. Det er kommunens ansvar å påse, sier rådmannen.

Eksteriørbilde av ungdomsskolen i Karasjok
Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Alle elever skal også kunne leke i fred i skolens område, sier rådmann Hilda Vuolab i Karasjok kommune.

GULDAL: Hilda Vuolab givssideami birra

Mye mobbing

Hilda Vuolab

Rådmann Hilda Vuolab i Karasjok kommune

Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK

De siste årene har det vært flere alvorlige tilfeller av mobbing blant skoleelever i Karasjok. Barneombud Reidar Hjermann har vært i Karasjok og har nylig også sendt brev til Karasjok kommune hvor han ber om en redegjørelse på hvilke grep som er blitt tatt for å ordne opp i det store problemet med mobbing og krenkelser i Karasjok.

Har satt i gang prosessen

Vuolab sier at de ikke har fått brevet enda, men forteller at de har begynt arbeidet med å forbedre rutinene sånn at mobbingen på skolen tar slutt og situasjonen blir bedre.

– Vi skal svare han at vi har satt i gang prosessen for å bedre situasjonen. Manglene i fylkesmannens rapport skal bedres.

Viktig

Fylkesmannen i Finnmark har avdekket alvorlige brudd på opplæringsloven ved Karasjok skole . Karasjok kommune og skolen har fått frist til 15. september med å ordne opp i problemene ved skolen.

– Det er viktig nå å se på nytt om alt fungerer, det er viktig å forbedre rutinene og forbedre informasjonsflyten, slik at alle helt klart vet hva de skal gjøre når sånne situasjoner oppstår, sier Vuolab.

Korte nyheter

 • Tørfoss jođiha dárkkistanlávdegotti

  Ovddádusbellodaga Arthur Tørfoss válljejuvvo duorastaga Sámedikki dárkkistanlávdegotti jođiheaddjin, čállá Ságat (máksu gáibiduvvo). Lávdegotti bargu lea dárkkistit olles Sámedikki doaimmaid.

  Arthur Tørfoss
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Wilhelmsen rahpá sámi giellavahku

  Sátnejođiheaddji Gunnar Wilhelmsen (Bb) rahpá sotnabeaivve almmolaččat Sámi giellavahku Romssas. Maiddái sámediggepresideanta Silje Karine Muotka, SlinCraze ja komihkkár Ánte Siri servet doaluide. Sámi giellavahkku áigumuš lea buoridit sámegielaid árvvu ja buoridit máhtu sámi giela ja kultuvrra birra olles servodagas. Giellavahkku lágiduvvo miehtá Sámi golggotmánu 25. - 31. beaivve.

  Gunnar Wilhelmsen, ordfører i Tromsø
  Foto: Dan Henrik Klausen / NRK
 • Muotka válljejuvvo virggálaččat

  Ovccát Sámediggi vuođđuduvvo odne diibmu 17. Iđđedis duorastaga lea dievasčoahkkinjođihangotti válljen. Dasto válljejuvvo Silje Karine Muotka virggálaččat Sámedikki presideantan ja sámediggeráđi politihkalaš julggaštus ovddiduvvo. Ihttin nammadit maid olbmuid bearráigeahččanlávdegoddái ja Párlamentáralaš ráđđái.

  Sametingspresident Silje Karine Muotka
  Foto: June Grønnvoll Bjørnback / NRK