89,5 millioner

Fosen Njaarke får til sammen 89 500 000 kr i erstatning og dette er historisk høyt. Pengene skal brukes til å vinterfôre store deler av flokken i all fremtid, det er avgjørende for reindriftas overlevelse. Lohkh saemiengïelesne