-Sámi mushkka ovdánan

-Mii dál dáhpáhuvvá sámi musihkain, lea dušše álgu. Boahtteáiggis bohtet stuorrá sámi násttit, jáhka beakkán norgalaš musihkkajournalista.

Maŋemus áiggi lea sámi musihkka olu beaggán riikkamediain. Sámi musihkka vásiha dál stuora beroštumi maiddái olggobeale sámi, nu go ovdamearka dihte NRK P2 prográmmas "Ukas P2 artist. Dán váhku lea Roger Ludvigsen leamaš váhku P2 artistta.

Adjágas
Foto: Sara Ellen Anne Eira

Sámi musihkas loktanan dássi


Muhto Berg maid lohká eará mii servvodagas lea dáhpahuvván, lea váikkuhan ahte dál lea sámi musihkkii stuorát beroštupmi. -Guhkes áigge bargu lea dál buktigoahtán bohtosiid. Sihke kultuvrralaččat ja politihkalaččat. Dál ii leat šat sámi musihkka ja sámit nu eksohtalaččat go ovdal. Sámit leat šaddán eambbo árgabeaivválaččat maiddái norgalaččaide. Dát lea dagahan sámi musihkka maid eambbo dábálažžan, lohká Berg.


Buohtastahttá Punkrock áiggiin

The Black Sheeps
Foto: Sigve Nedredal / NRK


Berg buohtastahttá mii sámi musihkkamáilmmis dál dáhpahuvvá, dainna mii dáhpahuvai Englánddas Punkrockain 1970 logus. -Ovdamearka dihte Unjárgga joavku Black sheeps. Sii leat hui čeahpit, ja muittuha go punk rock joavkkut beaggágohte máilmmis. -Sis, ja dakkár birrásis, dat boahtá ollu musihkka boahtteáiggis mii boahtá beaggát, lohká Berg.

Boahtte áiggi násttit


Berg lohká ahte musihkkárat mat dál begget, leat hárjánan musihkkárat geat maid leat eallilan muhttin jagi. -Muhto sin maŋis bohtet sii geat dál leat 14-15 jahkásaččat. Nu go Black sheeps. Muhto Adjágas lea mátkis juogamasa hui stuorrái. Sin jahkán lea boahtte sámi májilmminástin, lohká Berg. Muhto lohká maid SlinCraze sahta beaggát. -Dilli lea ain nu ahte Hip hop musihkka lea hui ollu eŋgelasgilli čatnon. Ja go sámegilli ráppe, lea váttis joavdat máilbmái, lohká Berg gii jáhka SlinCraze sáhtit šaddat stuorisin jus eŋgelasgilli ráppešii.