Hopp til innhold

Regjeringa bøyer av

- Forslaget til ny lov om motorferdsel, blir helt sikkert ikke slik som foreslått,  sier stabssjef ved Statsministerens kontor, Karl Erik Schøtt-Pedersen.

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen
Foto: Anne Berit Anti / NRK

- Når forslaget kommer til politisk behandling, er det viktig å legge vekt på de klare synspunktene som er kommet fra Finnmark.

Det gjelder blant annet at man må videreføre mulighetene til å kunne kjøre etter løypene i Finnmark. 

  HØR: Karl Eirik Schøtt-Pedersen om forslaget

Reiselivet

Som stortingsrepresentant, var Schøtt-Pedersen selv med på å foreslå tiltak til forbedringer når det gjelder reiselivet.

Han tror derfor dette spørsmålet helt sikkert kommer til å bli diskutert når saken skal behandles i Stortinget senere. 

Frykter forbud mot snøskuter
Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

Tror du den rødgrønne regjeringen vil gjøre endringer på direktoratets forslag?

- Ja.

På hvilken måte?

Det får vi komme tilbake til når den politiske behandlingen skjer, men så langt er det et forslag som er til høring.  Vi vet at det kommer mange synspunkter inn, ikke minst fra Finnmark.

At forslaget blir slik som det foreligger i dag, det føler jeg meg helt sikker på at det ikke gjør, sier Schøtt-Pedersen.

Høringsfristen går ut.

Høringsfristen var satt til  i dag, 15.oktober.

Karl Erik Schøtt-Pedersen var deltager på en næringskonferanse som arbeiderpartiet arrangerte i Karasjok i helga.

Ordføreren i Karasjok fornøyd

Kjell Harald Sæther
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

HØR PÅ: Kjell Sæther

- Jeg er synes Schøtt-Pedersen viser bra resonnement, for det går ikke an tre en lov nedover hodet på folk, især når det gjelder en lov som folk er helt imot, sier Kjell Sæther.

Korte nyheter

 • Sápmelaš bázahusat ođđasit hávdáduvvon

  140 sápmelaš bázahusa leat beassan fas ruovttoluotta Sápmái, dieđiha Yle Sápmi.

  Loahpa 1800-logu rájes gitta nuppi máilmmisoađi rádjai rogge suopmelaš ja olgoriikalaš dutkit sápmelaš hávddiid ja válde bázahusaid nállebiologalaš dutkamušaid várás.

  Dál leat ikte ođđasit hávdáduvvon Jámešsullos Anáris ja otne fas Ohcejogas ja Njellimis.

 • Gonagas Harald beassan buohcceviesus

  Vuossárgga vulggii gonagas Harald ruoktot Rikshospitalet buohcceviesus. Nu dieđihit Gonagasviesus preassadieđáhusas.

  Gonagas lea buori vuoimmis.

  Son lei divššus infekšuvdnan, dieđihedje Gonagasviesus mannan bearjadaga. Duorastaga son gárttai buohccevissui feberin.

 • Norggas arvvii eanet go dábálaš suoidnemánus

  Norggas arvvii 30 proseantta eanet go láve suoidnemánus. Romssa ja Finnmárkku fylkkas lea dušše jagi 2001:s mihtiduvvon eanet arvi suoidnemánus go dán jagi dan rájes go leat mihtidišgoahtán jagi 1900. Muhto Norgga mátta ja nuorta osiin lei fas muhtun báikkiin goikkádat.

  Meteorologalaš instituhta dálkkádatdutki Ketil Tunheim muitala boahtte logi jagi šaddat eanet molsašuddi dálki. Goikkádat ja garra arvvit šaddet dábáleabbon.