Vil la ungdom velge skole i nabofylket

Regjeringa vurderer å la ungdom søke på videregående skoler over hele landet, uavhengig av fylkesgrenser. I Rogaland vil politikerne ta forslaget på forskudd.

Lærer illustrasjonsbilde

Politikerne i Rogaland vil at ungdom i åtte kommuner i Rogaland og sju i Hordaland skal kunne søke videregående skole i nabofylket. Nå håper de på støtte fra politikerkollegene i Hordaland.

Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB scanpix

Til høsten kan ungdom i deler av Rogaland og Hordaland få mulighet til å søke plass på videregående skoler på tvers av fylkesgrensa.

I alle fall dersom skolepolitikerne i Rogaland får det som de vil.

Jan Gunnar Mattingsdal

Jan Gunnar Mattingsdal (KrF) leder opplæringsutvalget i Rogaland.

Foto: KrF

– Vi ser at en del elever som bor i grensekommunene mellom Rogaland og Hordaland, vil ha en stor fordel av å kunne søke skoler som ikke ligger så langt unna, og dermed få et utvida tilbud, sier leder i opplæringsutvalget i Rogaland, Jan Gunnar Mattingsdal.

Større valgfrihet for flere

I dag er det bare ungdom i Vindafjord i Rogaland og Etne og Sveio i Hordaland som fritt kan søke skoleplass i nabofylket. Ordningen fører til at Hordaland kjøper plass til rundt 230 elever i Rogaland, mens Rogaland kjøper 10–20 plasser i Hordaland.

Det er dette tilbudet rogalandspolitikerne nå ønsker å utvide kraftig. Et prøveprosjekt over tre år skal etter planen omfatte følgende kommuner:

  • I Hordaland: Etne, Sveio, Stord, Bømlo, Odda, Fitjar og Kvinnherad.
  • I Rogaland: Vindafjord, Tysvær, Karmøy, Haugesund, Sauda, Suldal, Bokn og Utsira.

Ungdom i disse kommunene skal kunne søke plass på følgende skoler:

  • Hordaland: Etne, Stord, Bømlo, Rubbestadneset, Odda, Fitjar og Kvinnherad.
  • Rogaland: Ølen, Haugaland, Karmsund, Skeisvang, Vardafjell, Kopervik, Åkrehamn og Sauda.

Elever fra Rogaland som har en skole i Hordaland som førsteprioritet, vil da konkurrere på lik linje med hordalandselevene, og omvendt.

I forkant av regjeringen

Joar Loland, direktør for opplæring i Rogaland fylkeskommune

Joar Loland er fylkesdirektør for opplæring i Rogaland

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

I tillegg til å gi elevene større valgfrihet, mener fylkesdirektør for opplæring i Rogaland, Joar Loland, at Rogaland og Hordaland med en slik ordning vil handle i tråd med signaler fra regjeringa.

Han viser til et forslag i regjeringserklæringen om å ha fri søkning på tvers av alle fylkeskommunene.

– Vi venter at et forslag om dette skal bli sendt ut på høring til våren. Nå forsøker vi å vise litt lokal handlekraft, og vise at dette kan vi få til over fylkesgrensene, i alle fall mellom Rogaland og Hordaland, sier Loland.

Må ha med Hordaland

Men skal prøveprosjektet bli virkelighet, må også politikerne i Hordaland være enige. Ideen om et samarbeid kom opprinnelig fra politikerne. Etter det har det vært kontakt over fylkesgrensa på administrativt plan. Men den første formelle politiske behandlinga blir 2. desember.

Roald Steinseide er leder i opplærings- og helseutvalget i Hordaland. Han har foreløpig ikke sett forslaget til vedtak, men mye tyder på at at det trolig blir noe annerledes enn vedtaket i Rogaland.

Jan Gunnar Mattingsdal, som leder opplæringsutvalget i Rogaland, er likevel optimist.

– Ja, jeg tror det er mulig å få det til. Og skulle de ikke gå inn for akkurat det samme som oss, håper jeg at vi kan ta opp igjen dialogen og se hvordan vi kan løse det, hvis det er noen utfordringer, sier han.