Vil ikke møte ordføreren

Styret til Blidensol takker nei til invitasjonen til ordfører Christine Sagen Helgø (H) fordi de har det for travelt. – Det er oppsiktsvekkende at de ikke vil møte oss, sier ordføreren.

Blidensol sykehjem

På Blidensol sykehjem skal ikke de ansatte få gå med hijab. Det har styret bestemt.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– De har en driftsavtale med Stavanger kommune og da forventer jeg som ordfører at de sier ja til å komme på et møte, sier Sagen Helgø.

Sykehjemmet Blidensol i Stavanger har fått mye oppmerksomhet etter at et flertall i styret gikk inn for et hijab-forbud for de ansatte. Stavanger kommune har tatt klart avstand fra hijab-forbudet, og kalt styret ved sykehjemmet inn på teppet. Der vil ikke styret møte.

LES OGSÅ: Kaller inn Blidensol sykehjem på teppet

Travle

«Driftsstyret for Blidensol sykehjem har en fastlagt møteplan, og på grunn av jobb og annet vil det være vanskelig å møte fulltallig til det foreslåtte tidspunkt og sted» skriver lederen for driftsstyret, Dagny Helen Hellestræ Pedersen Welle, i svaret på kommunens innkalling.

«Pleiehjemsforeningen i Rogaland og driftsstyret for Blidensol sykehjem er veldig godt kjent med ordførerens og kommunens syn i saken om uniform, men om kommunen mener å ha noe nytt å tilføre, vil vi naturligvis ikke avvise en slik orienterin

Ordføreren reagerer på svaret.

– Det er klart at når rådmannen ber deg om å komme på et møte så setter du av tid til det. Dette er en måte å si at de ikke ønsker å møte ordfører og rådmann og det er veldig uheldig, sier Sagen Helgø.

Istedenfor vil noen representanter fra kommuneadministrasjonen dra ut til driftsstyremøte 2. desember.

– Samtidig opprettholder vi kravet at driftsstyret kommer på et møte på ordførerens kontor. Jeg håper vi kan komme frem til en enighet i saken, sier ordføreren.

LES OGSÅ: Tilsette er flaue på grunn av hijab-saka

Kan ikke stoppe hijab-nekt

– Det er et avtaleforhold mellom Blidensol og Stavanger kommune. Det er vi som har en driftsavtale med de og da må vi kunne komme med innspill på denne type vedtak som de har gjort, sier Sagen Helgø.

I et møte i levekårsstyret i forrige uke ville politikerne vite om kommunen kunne bestemme over sykehjemmet, slik de kan for sine egne ansatte.

Da slo kommunaldirektøren fast at det kunne de ikke.

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) har imidlertid ikke konkludert i saken om hijabforbudet er lovstridig.

«For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at vedtaket om uniform naturligvis ikke vil bli effektuert før legaliteten er endelig avklart» skriver lederen for driftsstyret til Stavanger kommune.

Verken styreleder eller talsmann vil uttale seg om saken til NRK. De viser til svaret.

– Dette begynner å bli latterlig. Hvis ikke vi i styret til Blidensol for avgjøre hvilken uniform de ansatte skal bære, da rister vi bare på hodet, sa talsmann for styret, Thomas Middelthon, til NRK for to uker siden.