– Utenkelig å slå seg sammen

– Det er helt utenkelig at norske journalister går i kompaniskap med kommunikasjonsarbeidere, mener norske journalistledere. I Danmark tenker de annerledes.

Journalistikk og kommunikasjon

Det er utenkelig at kommunikasjonsbransjen og journalister kan finne sammen i samme forening, mener NJ-leder.

Den siste uka har konflikten mellom pr-byrået First House og Aftenposten preget nyhetsbildet her hjemme, men i Danmark er det tilsynelatende idyll mellom journaliststanden og kommunikasjonsbransjen.

Dansk Journalistforbund ønsker en fusjon med den største foreningen for pr-bransjen – en bransje som vokser like mye som avisbransjen taper.

– Dette er utenkelig i i Norge, mener både journalister og leder for Norsk Journalistlag.

Harald Stanghelle og Morten Wetland

Harald Stanghelle i Aftenposten og Morten Vetland i First House.

Foto: Gaute Zakariassen / NRK

I går kveld redegjorde lederen for Dansk Journalistforbund for forslaget om å fusjonere i et debattmøte i Stavanger arrangert av Kommunikasjonsforeningen i Rogaland og Stavanger Journalistlag.

– Vi skal alle fortelle en god historie

Mens avstanden framstår som større enn noensinne mellom journalister og pr-folk i Norge, går det motsatt vei i Danmark. Der har journalistforbundet tatt initiativ til en fusjon med foreningen Kommunikation og Sprog, som har flere tusen medlemmer innen informasjon, markedsføring og PR:

– Fordi vi på den måten kan vi samle alle kommunikatorer samme sted og i samme organisasjon. På den måten blir vi sterkere, sier leder i Dansk Journalistforbund (DJ), Mogens Blicher Bjerregård.

DJ har allerede mange medlemmer i pr- og informasjonsbransjen, og vil jobbe for å styrke vilkårene for alle som jobber med kommunikasjon.

– I noen år er våre medlemmer kanskje journalister, i andre år kommunikasjonsarbeidere. Så forskjellige er de jo ikke. De har det til felles at de skal fortelle en god historie, sier Bjerregård.

Hindre tilgang

Thomas Spence
Foto: NRK

-Vi er tvert imot opptatt av å vise ulikhetene på uavhengig, kritisk journalistikk og betalt informasjon, sier leder i Norsk Journalistlag (NJ), Thomas Spence.
Siden 1997 har informasjons- og pr-folk vært utestengt fra NJ. Slik bør det fortsatt være, mener Spence.

– Hverdagen for journalister er ofte å møte, forhandle og sloss med informasjonsfolk som enten vil hindre tilgang til informasjon, vinkle informasjonen eller slippe ulike pakker av ulik valør. Det er litt vanskelig å ha folk som sitter på begge sider av bordet i samme fagforening, sier Spence.

Bjerregård er ikke enig.

– Hvis vi skal overleve på lang sikt som faglig organisasjon så må vi også betrakte oss selv som en organisasjon som kan vokse og som kan drive forretning, sier Bjerregård.

Kutt i den ene enden, økning i den andre

Frank Rossavik og Mogens Blicher Bjerregård

Frank Rossavik og Mogens Blicher Bjerregård debatterte kommunikasjonsrådgivere og journalister i Stavanger i går.

Foto: Eirin Larsen / NRK

Mens Norsk Journalistlag har fått rundt 600 færre medlemmer de siste fem årene, har Norsk Kommunikasjonsforening vokst med over 1000 medlemmer. Pr-byråene går så det suser, mens avishusene kutter.
Men journalist i Stavanger Aftenblad, Torunn Egge Roux, tror likevel ikke at kompaniskap med pr-bransjen er løsningen:

– Jeg ser ingen grunn til at vi skal overleve som forening hvis vi ikke overlever som en fri yrkesgruppe. Vi skal være uavhengig som informasjonsformidler og vi skal dyrke og diskutere det hele tiden, sier Torunn Egge Roux.

Norsk Kommunikasjonsforening er en interesseorganisasjon, og sentralstyreleder Nils Petter Strømmen har heller ikke noe ønske om kompaniskap med journalistlaget:

– Jeg tror at om vi skulle slått oss sammen ville takhøyden måttet bli så stor at det hadde blitt litt huskaldt innimellom, sier Strømmen.

– Nei, du legger ikke lokk på debatten hvor der er journalister til og kommunikasjonsarbeidere til stede. Det skal man heller ikke gjøre, sier lederen i Dansk Journalistforbund, Mogens Blicher Bjerregård.

Knapt flertall

En veiledende avstemming blant tillitsvalgte viser et knapt flertall for fusjonen, som skal avgjøres om et år. Men journalistene merker presset, og har dannet sin egen journalistforening internt i DJ, ledet av Rasmus Mark Pedersen:

– Det jeg skal sikre meg er at det ikke er kommunikasjonsarbeidere som sitter med pressekort, deler ut journalistpriser i Danmark eller som sitter og lager presseetiske regler. Det vil være galt, sier Pedersen.

Møte med NJ og kommunikasjonsforeningen

Mogens Blicher Bjerregård fikk mange spørsmål fra salen under debatten i går.

Foto: Eirin Larsen / NRK