Hopp til innhold

Kollektiv-milliarder kan ryke på grunn av bompengekutt

Regjeringen belønner Rogaland og andre fylker som fjerner rushtidsavgiften. Resultatet blir flere biler på veiene og at milliarder til kollektivtrafikk kan ryke, advarer Vegvesenet.

Kø på E39

Trafikken på Nord-Jæren gikk kraftig ned da bomringen kom på plass for ett år siden. Men uten rushtidsavgift spår Vegvesenet at bilene trafikken vokser igjen. Her fra motorveien ved Åsen i Stavanger.

Foto: Johan Mihle Laugaland / NRK

– Off, ja. Det vil jeg gjerne fortrenge.

Det er lite jubel å spore hos Hege Hveding da vi forteller at bomringen på Nord-Jæren fylte ett år 1. oktober. Barnefamilien merker den nye hverdagsutgiften.

– Det har blitt altfor dyrt. Det er snakk om flere tusen kroner i måneden, sier hun.

– Har bomringen gjort at du tar mer buss eller tog?

– Nei, det har ikke det. Det tar lengre tid, og så skal jeg hente unger på ettermiddagen. Hvis jeg tar buss til jobb, går det kanskje en time, sier Hveding.

Mye av poenget med bomringen på Nord-Jæren, kalt Bymiljøpakken, er å få folk ut av bilene sine og over på sykkel, gange, buss eller tog.

Men nå ser dette mørkt ut.

– Blir vanskelig med nullvekst

Kommunene på Nord-Jæren har nemlig blitt enige om å kutte rushtidsavgiften i bomringen. Bakgrunnen er at regjeringen belønner dem som gjør nettopp det.

I så fall oppnår ikke Rogaland nullvekstmålet, advarer Lars Aksnes fra Statens vegvesen. Nullvekstmålet er at personbiltrafikken ikke skal vokse fram mot 2033.

– Alle beregningene tyder på at det blir vanskelig å oppnå et nullvekstmål, sier Aksnes.

Lars Aksnes

Lars Aksnes er innleid konsulent hos Statens vegvesen i arbeidet med byvekstavtaler. Han har tidligere vært fungerende vegdirektør.

Foto: Knut Opeide / Statens vegvesen

Statens vegvesen har funnet ut at trafikken vil øke med mellom 0,8 og 1 prosent hvis politikerne bare fjerner rushtidsavgiften etter nyttår.

Skal Rogaland likevel klare å stagge biltrafikken, trengs det derfor tiltak i tillegg til bompenger, skriver Vegvesenet i et notat.

Varsler dyrere og mindre parkering

Lars Aksnes varsler mer parkeringsrestriksjoner og dyrere parkering på Nord-Jæren. I et sånt scenario vil Forus være utsatt. Forus er nemlig et område med mye gratis parkering.

– Nullvekstmålet forutsetter en enhetlig parkeringspolitikk, sier han.

Klarer ikke Rogaland å nå nullvekstmålet, vil fylket miste flere milliarder kroner fra staten til gange- og sykkelveger, samt tog- og buss.

Bomringen er nemlig knyttet til byvekstavtalen, som gir Rogaland 10 milliarder kroner fram til 2030 – hvis nullvekstmålet nås.

Ordfører i Sandnes, Stanley Wirak, er imidlertid ikke bekymret. Han har stått i front for å kutte rushtidsavgiften.

– Dette skal vi få til. Det er viktig at vi har tro på det vi holder på med, sier han.

Oslo har klart det

Oslo har klart å få til en nedgang i biltrafikken de siste 10–12 årene til tross for en kraftig befolkningsøkning. Det opplyser forsker Kjell Werner Johansen ved Transportøkonomisk institutt.

– Men det er nok litt unna det man kan få til i de andre, mer tynt befolka storbyene, sier han.

Kjell Werner Johansen, assisterende direkør i Transportøkonomisk institutt.

Kjell Werner Johansen, forsker ved Transportøkonomisk institutt.

Foto: NRK

Befolkningsøkningen i Oslo har nemlig skjedd ved at det har blitt flere mennesker innenfor det samme arealet.

Johansen er ikke veldig begeistret for at regjeringen belønner dem som fjerner rushtidsavgiften.

– Hvis målet er nullvekst i personbiltrafikken, og at byene skal få til effektiv transport døgnet rundt, så synes jeg ikke det er noe lurt, sier han.