Hopp til innhold

Varslet om mobbing og trakassering fra sjefen – vant fram

Trine mener hun ble sjukemeldt etter mobbing og trakassering fra sjefen ved Stavanger universitetssjukehus. Da hun varslet arbeidsgiveren, skjedde det noe uvanlig: Hun vant fram.

Stavanger universitetssjukehus

Eksperter sier det er ganske uvanlig at ansatte får medhold når de varsler om mobbing og trakassering på arbeidsplassen. Nettopp det skjedde ved Stavanger universitetssjukehus i sommer.

Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

Det er i flere tilfeller «utøvd mobbing og trakassering fra NN. Dette er klanderverdig og skal ikke skje.»

Sånn lyder konklusjonen fra Stavanger universitetssjukehus (SUS).

«Trine» sitt varsel om sjefen hadde vunnet fram. SUS hadde undersøkt og funnet ut at hun hadde rett: Avdelingslederen hadde krenket og ydmyket Trine på jobben.

SUS beklager det som har skjedd.

– Jeg ble glad og følte meg hørt, sier Trine da vi treffer henne hjemme et sted på Nord-Jæren.

Vi kaller henne «Trine», men hun heter egentlig ikke det. NRK har valgt å anonymisere henne av hensyn til den aktuelle lederen.

– Små stikk

Det hele startet våren 2020. Hun hadde jobbet i stillingen i cirka et halvt år. Da begynte lederen å ydmyke henne, ifølge Trine.

Lederen skal ha snakket nedlatende om henne foran kolleger. Hun skal ha blitt avbrutt og avfeid i møter og «hugget av» når hun hadde ordet.

– Det var hele tiden sånne små stikk. Det lagret seg som noe vondt inni meg, sier Trine.

Anonymt bilde av hender

– Jeg var på randen til å kollapse, sier Trine, som varslet om mobbingen hun opplevde ved SUS.

Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

Sjefen selv sier, ifølge rapporten fra SUS, at hun ikke husker dette. Og at hun ikke kjenner seg igjen i at hun skal ha «hugget ned» Trines innlegg.

Lederen kan heller ikke huske at Trine har tatt opp disse tingene med henne.

Trine reagerer også på at sjefen avslo hennes venneforespørsel på Facebook, samtidig som sjefen ble venn med enkelte av kollegene.

I sine undersøkelser har ikke SUS kommet fram til at sjefen drev med forskjellsbehandling, men SUS understreker at alle ledere bør velge om de skal legge til alle ansatte eller ingen som venn på Facebook. Ellers kan det oppleves som utestengelse.

Sjefen sier, ifølge rapporten, at hun ikke ville være venn med Trine på Facebook fordi hun la ut så mye «alternativt» der.

NRK har vært i kontakt med den aktuelle lederen, men hun ønsker ikke å kommentere saken.

Ikke den eneste

Flere vitner bekrefter at sjefen har vært negativ ovenfor Trine i lang tid. De har også sett at hun ikke har hatt det bra på jobb.

Men Trine er ikke den eneste på avdelingen som har opplevd dette. Ifølge rapporten fra SUS sier også andre kolleger at de har blitt sjuke av å ha sjefen som leder.

– Jeg sov dårlig og gruet meg til jobb. Og så begynte jeg å tvile på min faglig kompetanse, sier en tidligere ansatt til NRK.

NRK har også vært i kontakt med ansatte som sluttet på avdelingen på grunn av den aktuelle lederen.

Trine sa for første gang ifra i mai 2020, men da tok ikke SUS tak i problemet, ifølge henne selv.

– Det ble bare kalt inn til et møte, og så ble det skjøvet under teppet, hevder hun.

Trine sier at hun i møtet ga beskjed om mobbingen og trakasseringen, men det står ingenting om dette i referatet. En annen møtedeltaker hevder, ifølge rapporten, at temaet ikke ble tatt opp.

Mener hun ble sjuk av trakasseringen

Etter dette møtet begynte det å gå dårlig med småbarnsmoren. Hun slet med søvnen og tilbrakte nettene i en stol i stua.

– Jeg var på randen til å kollapse.

SUS

Stavanger universitetssjukehus (SUS).

Foto: Øystein Otterdal / NRK

Rett før jul i fjor ble Trine sjukmeldt. I papirene til Arbeidstilsynet skrev legen at Trine led av «økende engstelse», mangel på søvn og nedbrutthet som følge av mobbing på arbeidsplassen.

I januar i år sendte hun inn et formelt varsel på mobbing og trakassering til SUS og Arbeidstilsynet.

SUS undersøkte varselet og konkluderte altså med at Trine hadde blitt utsatt for mobbing og trakassering.

– Sjeldent

Advokat Birthe Eriksen har omfattende erfaring med varslingssaker. Hun mener det er ganske sjeldent at ansatte vinner fram på denne måten i saker som har fått eskalere lenge.

– Det er ikke så veldig ofte vi ser det, sier advokaten.

Birthe Eriksen, advokat

Birthe Eriksen, advokat.

Foto: Silje Rognsvåg / NRK

Eriksen kommer med klar oppfordring til SUS:

– Det store spørsmålet er hvilke tiltak de skal sette i verk etter denne saken. Det er kritisk at virksomheter som gjør erfaring med slike alvorlige saker, driver aktiv, organisatorisk læring, sier hun.

Målfrid Frahm Jensen har skrevet bok om varsling i helsesektoren. Hun var støtteperson for kvinnen og synes det er gledelig at hun får medhold.

– Det er sjelden vi hører om slike utfall. Å varsle medfører en krevende og ofte helseskadelig prosess for varsleren. Desto mer gledelig er det når varslerne får erkjennelse for de forhold en varslet om og en oppriktig og ærlig beklagelse fra ledelsen, sier Frahm Jensen.

Målfrid Frahm Jensen

Målfrid Frahm Jensen

Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

Trine mener det nå er viktig at noe gjøres på SUS.

– Hadde det blitt gjort noe med denne saken fra starten av, så hadde ikke jeg vært i denne situasjonen. Derfor er jeg veldig opptatt av at det nå blir gjort tiltak slik at dette ikke skjer igjen, sier hun.

Trine søker også erstatning fra SUS for det hun har blitt utsatt for.

– Det er ikke ferdig for min del. Jeg har blitt anbefalt fra FO (Fellesorganisasjonen, red.anm.) om å søke erstatning for dette, og det har jeg nå gjort, sier hun

SUS: – Trist og beklagelig

Trine har løst SUS fra taushetsplikten. Likevel sier kommunikasjonsdirektør Helga Strand Vestbø ved SUS at de ikke kan kommentere saken «av hensyn til alle berørte parter.»

– Det gjelder både innhold i varselet, rapporten og videre oppfølging, sier Vestbø.

Helga Strand Vestbø

Helga Strand Vestbø, kommunikasjonsdirektør ved SUS.

Foto: Svein Lunde / SUS

Hun understreker at SUS har ansvaret, ifølge arbeidsmiljøloven, for å ivareta varsler, dem det varsles om og øvrige berørte medarbeidere på en god måte.

Vestbø sier videre at ansatte på SUS skal ha et godt arbeidsmiljø, og skal ikke utsettes for mobbing, trakassering eller annen utilbørlig opptreden.

– Derfor er det trist og beklagelig når dette skjer. I saker hvor det konkluderes med at det har foregått mobbing og trakassering, iverksettes tiltak som er nødvendige for å forebygge at dette gjentar seg, sier Vestbø.

SUS ønsker å ha det de kaller en åpen ytringskultur, og at det derfor er helt nødvendig at medarbeidere gir beskjed eller varsler om kritikkverdige forhold.

Samtidig påpeker Vestbø at sjukehuset alltid kan bli bedre på dette området.

– Vi lærer av både varslingssaker og andre saker, det er en del av det kontinuerlige forbedringsarbeidet vårt. Vi har gjennomført et omfattende arbeid med å forbedre retningslinjene våre for varsling. I tillegg har vi også utarbeidet nye retningslinjer for forebygging og håndtering av konflikter. Dette inkluderer både forebygging og håndtering av trakassering og utilbørlig opptreden, forebygging og håndtering av konflikter og håndtering av personalsaker. Det er, og skal være, både trygt og enkelt å varsle på SUS, sier Vestbø.

Flere nyheter fra Rogaland