Varsler konflikt om havvind

Fiskerne blir ikke hørt når det gjelder utredning av områder for havvind, mener de selv. Nå ber fiskerne om møte med statsråden.

Hywind prototype

Statoils Hywind er en av typene offshore vindmøller som kan danne grunnlag for havvind i Norge.

Foto: Statoilhydro

Bare måneder etter at Olje- og energiminister Ola Borten Moe sa at det kom til å bli bli for dyrt med offshore vindkraft , bestemte regjeringen seg for å utrede saken videre. Men i prosessen har fiskerne falt utenfor.

Olje og energiminister Ola Borten Moe

Olje- og energiminister Ola Borten Moe har tidligere sagt at det blir for dyrt å satse på offshore vindkraft. Likevel skal det utredes.

Foto: Johan B. Sættem / NRK

– Nesten alle områdene som ble pekt ut, var i konflikt med fiskeriinteresser, sier en oppgitt avdelingsleder for Fiskebåtredernes forbund, Harald Østensjø.

– Kom inn etter premissene var lagt

Han henviser til Olje- og energidepartementets forslag til områder for havvind, som kom i fjor.

Under daværende statsråd Terje Riis-Johansen satte departementet av 15 områder som skulle utredes. Norges Fiskarlag ble lovt å være med i prosessen.

– Fikk dere være med?

– Nei, vi fikk ikke det. Vi har kommet inn som en høringsinstans etter at mange av premissene er lagt, sier Østensjø.

Har sendt klagebrev til ministeren

Nå sender Norges Fiskarlag brev til Olje- og energidepartementet med spørsmål om hvorfor tidligere innspill fra fiskerne ikke er tatt med, og hvorfor Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) igjen skal fortsette utredningen.

– Det viktigste er at vi sa de burde flytte området Utsira Nord for å ikke komme i konflikt med reketrålere. Men de har ikke hørt på oss. De vil ha det der det er, fordi da er det lettere å komme til land på Karmøy, og videre til Kårstø og de som trenger kraft, sier Østensjø.

Regjeringen fortsatte sin satsing på havvind i revidert budsjett tidligere i år. Da sa politisk rådgiver i departementet, Ivar Vigdenes, at det ikke var noen motsetning mellom å satse på vindkraft og samtidig mene at løsningene som i dag foreligger, blir for dyrt.

Politisk rådgiver i Olje- og energidepartementet, Ivar Vigdenes.

Ivar Vigdenes.

Foto: Stortinget

Mener fiskerne er lyttet til

I dag mener Vigdenes de ikke har noen grunn til å klage på at de ikke har blitt hørt.

– Vi har hørt på innspillene de har kommet med, og har presisert overfor NVE at fiskerne skal bli hørt i det videre arbeidet, sier han, og mener det er umulig å unngå konflikter helt.

– Vi jobber nå for å legge på plass rammene for utnyttelse av havvind på norsk sokel. Det kommer bestandig til å være konflikter knyttet til energiproduksjon, men vi ønsker å finne områdene som egner seg best med tanke på vindforholdene – men også i forhold til konflikter med andre næringer, sier han.

Håper på statsrådsmøte

Organisasjonen ber departementet om at de får være med i prosessen videre.

Østensjø sier til NRK at han tror det kommer mange konflikter om havvind og fiskeriområder i framtiden. Han håper nå at statsråd Borten Moe ta seg tid til å snakke med fiskerne.

– Nå har vi jo fått ny minister. Vi får håpe at han har sans for å møte brukeren, altså fiskerne. Han er nødt til det, avslutter Østensjø.

Ifølge Vigdenes skal departementet «selvfølgelig få møte den politiske ledelsen i Olje- og energidepartementet».

Bør vi satse på vindenergi til havs?