Hopp til innhold

Aksjonistar blir politikarar for å hindre vindmøller

Seks av dei mest sentrale vindkraft-aksjonistane i Tysvær går inn i politikken. – Dei tar ein sjanse, seier valforskar Eli Skogerbø.

Demonstrantar i Tysvær

Aksjonistane i Tysvær har kjempa hardt mot vindkraftutbygging i kommunen. Biletet er frå ein aksjon i 2021.

Foto: Gisle Jørgensen / NRK

– Hallooooo Ove!

Sju stemmer helsar velkommen når Ove Stumo kjem inn gjennom garasjedøra si. Styremedlemmene i Motvind Tysvær sit rundt eit svært bord inne i garasjen.

Eller, det er ikkje berre ein garasje.

– Det er ein verkstad. Ein verkstad for maskinar og for folk som bryr seg, understrekar Stumo.

Styremedlemmer i Motvind Tysvær rundt bordet inne i verkstaden til Ove Stumo

Styremedlemmer i Motvind Tysvær rundt bordet inne i verkstaden til Ove Stumo.

Foto: Ingvald Nordmark / NRK

Her har styremedlemmene hatt mange søndagsmøte dei siste åra. Møter for å tenkje ut korleis dei skal hindre meir vindkraft i Tysvær og bli kvitt vindmøllene som alt er sette opp.

Nå satsar dei politisk

Aksjonistane har vist godt igjen. Dei har stengt anleggsvegen inn til vindturbinane på Hervik-fjellet.

Demonstranter Motvind sitter på gravemaskin

Aksjonistane i Motvind Tysvær stansar trafikken inn i vindkraftområdet på Hervik-fjellet

Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

Dei har protestert på gata, gjennom folkemøte og ikkje minst i innlegg i aviser og sosiale media.

Dei har fått kommunestyret til å seie nei til nye vindkraftutbyggingar i kommunen. Men dei klarte ikkje å stansa dei to prosjekta som i dag står på Hervikfjellet og i Gismarvik.

Nå har dei kome fram til at det ikkje er nok å vera aktive aksjonistar.

– Me kjem for seint inn i prosessen. Me må tidlegare inn for å påverke, og då er løysinga lokalpolitikken, seier Hildegunn Hervik Flengstad.

Trond Hovda og aksjonleder Ove Stumo ved Tysvær vindpark

Ove Stumo sit til høgre. Her er han saman med Trond Hovda i Motvind Tysvær.

Foto: Gisle Jørgensen / NRK

Ho stiller som ordførarkandidat for Sosialistisk Venstreparti i Tysvær.

I tillegg har fem andre i den inste kjernen i Motvind Tysvær har gått inn i SV, Raudt og Industri- og næringspartiet.

Mange politikarar i Motvind

Motvind består av mange lokallag rundt om i landet, og dei har ikkje noko oversikt over kor mange av medlemmene som har engasjert seg politisk.

Men NRK har snakka med Motvind-medlemmar i Bergen og Høyanger som har gått inn i lokalpolitikken.

Styremedlemmer i Motvind Tysvær, med leiar Hildegunn Hervik Flengstad fremst.

Seks av styremedlemmene i Motvind Tysvær står på vallister denne hausten.

Foto: Ingvald Nordmark / NRK

– Men me ser positivt på alle vindkraftmotstandarar som vel å gjera det, opplyser administrativ leiar, Jørund Nygård.

Dei tar ein sjanse

Professor og valforskar Eli Skogerbø ved Universitetet i Oslo (UiO) seier at det å ha eit stort engasjement for ei sak er ein vanleg grunn til å engasjere seg politisk.

Portrettbilde Eli Skogerbø, valforskar Universitetet i Oslo, UiO

Eli Skogerbø, valforskar UiO

Foto: Universitetet i Oslo

– Dette er sjølvsagt heilt i orden og ein demokratisk rett som innbyggjarar har, seier ho.

Det einaste problemet måtte vera at kommunestyret i Tysvær kan bli dominert av vindkraftmotstandarar. Då kan temaet bli så sentralt at det tar interessa vekk frå andre tema som barnehage og sjukeheim, vurderer Skogerbø, før ho legg til:

– Men me veit jo alle at det ikkje vil skje. Og i tillegg er Motvind-folka fordelt på i alle fall tre parti.

– Men dei tar jo ein sjanse. Dei kan bli stemt ned i eige parti og må stemme slik partiet bestemmer. I for eksempel Industri- og næringspartiet kan det vera forskjellige oppfatningar av vindkraft, seier Skogerbø.

Toler godt aksjonistar i politikken

– Det er flott at så mange vindkraftfolk vil inn i politikken, seier ordførar Sigmund Lier (Ap) i Tysvær.

Sigmund Lier, ordførar Tysvær (Ap), med elektrisk sag ute

Sigmund Lier, ordførar i Tysvær (Ap) har fått merka motstanden mot vindkraft i kommunen sin.

Foto: Ingvald Nordmark / NRK

Lier reknar med at vindmøller kjem til å bli ein viktig del av valkampen i Tysvær.

Han trur lokalpolitikken i Tysvær vil klare seg godt sjølv om det skulle koma mange vindkraftmotstandarar inn i kommunestyret.

Skal endre frå innsida

– For eitt år sidan sa eg at eg aldri skulle inn i politikken, seier Hildegunn Hervig Flengstad.

Nå er ho på førsteplass på SV si liste. Og mannen John E. Flengstad stiller på 2.-plass for Industri- og næringspartiet.

Hildegunn Hervik Flengstad (SV) og John E. Flengstad (INP)

Begge ektefellane tar sikte på å koma inn i lokalpolitikken i Tysvær

Foto: Ingvald Nordmark / NRK

Ho endra meining etter å ha oppdaga kor sentralt lokalpolitikarane står i det meste som skjer i Tysvær kommune.

– For å kunne endre noko, må du vera med der, seier Hervik Flengstad.

Ho vil blant anna kjempa for at dei som opplever mykje støy frå vindmøllene skal få hjelp frå kommunen. Det kan vera å pålegge vindkraftselskapa å redusere støyen eller å sørge støydemping.

Opplevde å bli bagatellisert

Ann Jorun Hillersøy frå Bergen engasjerte seg i kampen mot vindkraft i 2019. Året etter var ho på Haramsøy i Møre og Romsdal og opplevde kampen mot vindmøllene der.

Men ho opplevde også at lokalsamfunnet si meining blei overkøyrt.

Portrettbilde ute av Ann Jorun Hillersøy, INP sin førstekandidat i Bergen

Sjansen for at kommunen tar feil vedtak i saker om vindkraft minkar når kommunestyremedlemmene kjenner dette området, meiner Ann Jorun Hillersøy.

Foto: Privat

Seinare tykte ho ofte at både politikarar og media prøvde å bagatellisera Motvind sin kamp mot vindkraft. Då bestemte ho seg for å gå inn i politikken for å vinna fram.

Og då Industri- og næringspartiet (INP) sitt program viste at dei var mot vindkraft både på havet og på land, enda ho der. I haust er ho toppkandidat for INP i Bergen.

Har eigentleg ikkje tid

Ove Stumo står på jumboplass på Raudt si liste i Tysvær.

– Og du satsar på å koma inn i kommunestyret?

– Nei, for det har eg ikkje tid til, slår han fast, og peikar på alle maskinar og bilar som står på gardsplassen.

Ove Stubø står på lista til partiet Raudt i Tysvær

Ove Stumo er på lista til Raudt i Tysvær.

Foto: Ingvald Nordmark / NRK

Men skulle han likevel bli vald inn, så er han ikkje redd for at byråkratane i kommunen skal gjera aksjonistane meir redde for å seie ifrå.

– Nei, så lenge me held oss på verkstad-nivå, så går det bra. Men me må ikkje slutta med møta våre her, seier Stumo.