Hopp til innhold

Frykter nytt vindkraftverk vil «stjele» vinden

Norsk Vind har 70 vindturbiner i Bjerkreimsklyngen. 40 nye vindturbiner rett nord for vindkraftverket kan føre til langt mindre strømproduksjon for Norsk Vind.

Bjerkreimsklyngen vindkraftverk

Bjerkreimsklyngen med 70 vindturbiner er et av landets største vindkraftverk og produserer nok strøm til 60.000 husstander.

Foto: Thomas Ystrøm / NRK

I Bjerkreim er det allerede rundt 130 vindturbiner i drift i et forholdsvis lite geografisk område, kanskje ett av de tetteste utbygde vindkraftområdene i landet.

Midt inne i dette området har Statkraft blåst liv i planene om å bygge et stort vindkraftverk på Moifjellet i Bjerkreim.

Planen er 40 vindturbiner, som kan forsyne 53.000 husstander med strøm. Utbyggingen fikk avslag fra Olje- og energidepartementet i 2012.

Planen som det er blåst støv av, er nå sendt ut på høring for å få innspill på hva som skal utredes nærmere for å finne alle svar på om det er riktig å bygge vindkraftverket på Moifjellet.

Vindturbiner Bjerkreim

Vindturbinene står tett i Bjerkreim, som er landets tredje største vindkraftprodusent.

Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Kan redusere strømproduksjonen

Norsk Vind er skeptisk til planen. De driver 70 vindturbiner i den såkalte Bjerkreimsklyngen, tre vindkraftverk som henger sammen.

I sitt høringssvar til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) trekker Norsk Vind fram at de kan risikere å miste mye av produksjonen i sitt vindkraftverk, fordi vindturbinene på Moifjellet vil «stjele» vind.

På fagspråket kalles dette vaketap.

Norsk Vind viser til at NVE har gjort egne vurderinger der det finnes eksempel på at tapet av vind (vaketap) kan gi produksjonstap på hele 25 prosent.

Bjerkreimsklyngen produserer 1070 GWh, som gir strøm til 60.000 husstander. En reduksjon på 25 prosent vil derfor få enorme konsekvenser.

Dette betyr at Norsk Vind mister strøm som kan forsyne 15.000 husstander.

Et vaketap på bare 5 prosent vil også gi stor økonomiske konsekvenser.

NVE presiserer overfor NRK at tallet på vaketap Norsk Vind viser til, er vindtap inne i ett vindkraftverk. Vaketap interne i et vindkraftverk ligger mellom 5 – 20 prosent.

Norsk Vind forventer at de «under enhver omstendighet å bli holdt skadesløs for økonomiske tap som oppstår som følge av en slik utbygging», heter det i høringsbrevet til NVE.

Norsk Vind mener også at det må tas samfunnsøkonomiske hensyn dersom et nytt vindkraftverk vil føre til lavere strømproduksjon i vindkraftverkene som allerede er i drift i området.

NRK har bedt daglig leder i Norsk Vind, Per Ove Skorpen, om å utdype innvendingene. Skorpen ønsker ikke det, og han viser til høringsbrevet.

Statkraft vil utrede

Geir Fuglseth

Pressekontakt Geir Fuglseth sier Statkraft vil sette opp 40 vindturbiner på Moifjellet i Bjerkreim.

Foto: Statkraft

Pressekontakt Geir Fuglseth i Statkraft sier det er naturlig at det blir undersøkt om vindturbinene på Moifjellet vil «stjele» vind fra vindkraftverkene i nærheten. Likevel tviler han på at Bjerkreimsklyngen vil tape så mye som 25 prosent av vindressursene.

– 25 prosent produksjonstap som Norsk Vind viser til, må være et «worst case», det høres veldig mye ut, sier Fuglseth.

Vindkraftverk stjeler vind fra hverandre

En studie som er gjort ved Universitetet i Bergen viser at havvindparker vil stjele vind fra hverandre. Effekten til andre parker blir redusert med 20 prosent så langt som fem mil unna.

Det er langt mer komplisert å beregne vindtap mellom vindkraftverk på land.

Etienne Cheynet, førsteamanuensis, Universitetet i Bergen (Geofysisk institutt)

Førsteamanuensis Etienne Cheynet ved Universitetet i Bergen mener det må forskes mer på hvordan vindkraftverk som er naboer kan «stjele» vind fra hverandre.

Foto: Universitetet i Bergen

Førsteamanuensis Etienne Cheynet ved Geofysisk institutt ved Universitetet i Bergen mener vaketap på land er en veldig interessant problemstilling, og bør forsker på.

Cheynet trekker fram at vinden er mer turbulent i fjellterreng, som kan redusere vaketap.

Vaketap eksisterer, og vi kan ikke alltid unngå dem. Men det er mulig å komme unna utfordringene ved å fremme samarbeid mellom «vindkraftnaboer», slik at ingen blir tapere, sier Cheynet.

Men Cheynet sier det er vanskelig å anslå nøyaktig hvor mye vind et vindkraftverk på land kan stjele fra en nabo.

Vindturbiner, Måkanuten vindkraftverk, Stigafjellet vindkraftverk, Bjerkreim

De to vindkraftverkene Måkanuten og Stigafjellet ligger rett norsk for Moifjellet, der Statkraft vil bygge et nytt stort vindkraftverk.

Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Skeptiske lokalpolitikere

Det er flertall blant politikerne i Bjerkreim om at de vil gå videre for å få utredet Statkrafts utbyggingsplaner for Moifjellet.

Bjerkreim er landets tredje største vindkraftprodusent. Området som Statkraft vil utnytte, er midt i et av de tettest utbygde vindkraftområdene i landet.

Ordfører Tone Vaule (Ap) er skeptisk. Hun ønsker en pause i utbyggingen av vindkraft i Bjerkreim.

Tone Vaule (Ap) ble ordfører i Bjerkreim kommune etter valget i 2023.

Ordfører i Bjerkreim, Tone Vaule (Ap) vil sette mer vindkraftutbygging i kommunen på pause.

Foto: Kaj Hjertenes / NRK

Jeg forholder med lojalt til flertallsvedtaket i kommunestyret om at dette skal utredes. Selv er jeg skeptisk til totalvirkningen med enda et stort vindkraftverk inn i samme område. Selv er jeg litt på pauseknappen, og jeg er skeptisk til utbyggingen på Moifjellet, sier Vaule.

Men ordføreren i Bjerkreim forstår Norsk Vind, som frykter å bli «frastjålet» vind dersom det kommer 40 nye vindturbiner rett i nærheten.

– Jeg forstår at Norsk Vind trekker fram dette for å passe på at de ikke blir skadelidende, sier Vaule.