Hopp til innhold

SSB: Nedtrapping gir ingen økonomisk krise for Norge

Nedtrapping av oljeindustrien vil gi mindre økonomisk tap enn tidligere regnet med, viser ny rapport. Det får Naturvernforbundet til å juble.

Leverandørindustrien til oljenæringen venter gode tider

Norsk økonomi blir ikke så sterkt påvirket som vi har trodd, men leverandørindustrien frykter konsekvensene.

Foto: Odd Rune Kyllingstad

CO₂ i atmosfæren
418.9 ppm
1,5-gradersmålet
+1.01°C
Les mer  om klima

Det er Naturvernforbundet som har bestilt rapporten fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Byrået har gjennomført en studie av de økonomiske effektene av en raskere nedbygging av norsk oljevirksomhet enn dagens kurs.

I rapporten «Konsekvenser av redusert petroleumsvirksomhet» har SSB sett på to mulige alternativer, som begge viser at de økonomiske konsekvensene ikke vil være så enorme som det tidligere har blitt hevdet av politikere og fagfolk.

Ådne Cappelen SSB

Ådne Cappelen i SSB presenterte rapporten på Nyskapingsuka i Haugesund onsdag.

Foto: Gisle Jørgensen / NRK

– Vi har sett på to alternativer. Det ene er at en slutter å tildele nye lisenser ut over dem som allerede er gitt. Det gir ganske beskjedne effekter på utvinning og aktivitet de nærmeste 10 årene, sier forsker Ådne Cappelen fra SSB.

Det andre alternativet er en kombinasjon av en reduksjon av nye leteområder, med skatteskjerping, som vil gjøre det mindre lønnsomt for oljeselskapene å bruke de områdene de allerede har fått tildelt.

– Det vil gi en stor nedgang i investeringene, og en kraftig negativ effekt på norsk økonomi mot slutten av 2020-tallet, men deretter vil det flate ut. De langsiktige effektene er derfor ikke store, sier Cappelen.

Dette andre alternativet gir et fall i brutto nasjonalbudsjett for Fastlands-Norge på 1,5 prosent på lang sikt. Ledigheten vil øke med ett prosentpoeng mot slutten av 2020-tallet. Dette vil hente seg noe inn igjen, ifølge rapporten.

– Det vil gå greit

Naturvernforbundet som har bestilt rapporten, er veldig fornøyd med konklusjonen.

Silje Ask Lundberg, Naturvernforbundet

Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet, er glad for konklusjonen i rapporten.

Foto: Gisle Jørgensen / NRK

– Mest av alt er jeg glad for at den viser hva de faktiske økonomiske konsekvensene med å ikke lenger lete etter olje og gass vil være. Det viser at det vil gå ganske greit, sier leder Silje Ask Lundberg.

Hun ser at det blir utfordringer, men ikke så store som tidligere hevdet i diskusjonen.

– Vi håper dette fører til at det blir slutt på å tildele nye lisenser til olje- og gassleting. I det minste at det kan det bli en bedre debatt om temaet, sier Ask Lundberg.

Kan få store konsekvenser

Men leverandørselskapene til oljeindustrien frykter at en nedtrapping vil få store konsekvenser.

IKM-sjef Ståle Kyllingstad

IKM-sjef Ståle Kyllingstad er bekymret for framtiden i leverandørindustrien.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Det er mulig at det ikke blir så alvorlig for norsk økonomi, men det vil ha ekstremt store konsekvenser for vår industri, sier direktør i IKM, Ståle Kyllingstad.

Han viser til at det jobber rundt 200.000 mennesker i oljeindustrien, og det vil få dramatiske konsekvenser om næringen blir bygget raskere ned. Han mener bransjen er i støtter mer miljøvennlig oljeproduksjon med karbonfangst og -lagring.

– Så lenge det finnes alternativ olje rundt om i verden, så hjelper det ikke klimaet å stenge ned norsk oljeproduksjon hvis vi kan få billig olje fra et annet sted i verden.

Kyllingstad tror at å gjennomføre tiltakene som SSB har vurdert, vil få konsekvenser helt tilsvarende oljekrisen som startet i 2014.

– Ikke oljekrise

Tone Grindland NHO

– Jeg er opptatt av at vi bevarer arbeidsplasser med å bruke den kompetansen videre til andre formål, sier Tone Grindland fra NHO.

Foto: Gisle Jørgensen / NRK

– Det er veldig nyttig å få tallfestet og få sett på hvordan utviklingen vil gå, både i opp- og nedgang, sier regiondirektør i NHO Rogaland, Tone Grindland.

Hun mener det er naturlig det skjer noe både med etterspørselen og produksjonen av olje i årene framover.

– Jeg tror ikke det blir en oljekrise av dette. Jeg ser at oljebransjen er i gang med å se på fornybarsegmentet.

Hun mener kunnskapen som finnes i oljesektoren, kan brukes i andre næringer framover.

Flere nyheter fra Rogaland