Trenger eldre arbeidstakere

Dersom seniorene i arbeidslivet jobber lenger, kan de dekke halvparten av mangelen på arbeidskraft framover.

Reidar Mykletun

Seniorforsker Reidar Mykletun ved Universitetet i Stavanger mener eldre arbeidstakere kan dekke noe av arbeidskraftmangelen vi vil få framover.

Foto: Eirik Gjesdal / NRK

Selskapet "Ny analyse" har kommet med en rapport som viser at vi i 2030 trolig vil mangle 200.000 årsverk i Norge. Rapporten viser også at seniorene i arbeidslivet kan løse halve problemet.

– Dersom vi skal dekke opp denne mangelen på arbeidskraft uten innvandring, kan seniorer dekke opp 40–50 prosent med å ikke ta tidligpensjon, men å jobbe lenger fulltid eller deltid enn i dag sier Reidar Mykletun, professor ved Universitetet i Stavanger som har forsket på eldre i arbeidslivet.

* Les også: – Det har blitt veldig motiverende å bli gammel

* Les også: Statens seniorråd vil la folk jobbe til de er 75

Hallvard Ween

Hallvard Ween er leder i NHO Rogaland.

Foto: Kaj Hjertenes / NRK

Hallvard Ween i NHO Rogaland er enig i at dette kan bli fremtiden, men han mener man burde satse på gruppen seniorer som er under 70 år.

–Selve seniorbegrepet begynner i dag ved 62 år. Vi mener at potensialet mellom 62 og 70 år bør tas ut først, sier Ween.

Han mener at det er viktig å gi goder for å få folk til å stå lenger i lenger i jobben, og penger er den viktigste drivkraften.

– Vi så at da reglene ble endret slik at pensjonen ikke ble avkortet selv om du jobbet mer enn 10 prosent, så viste det umiddelbart igjen på statistikken, sier Ween.

* Les også: NHO-sjef: – Eldre må selv ta ansvar

* Les også: Rekordmange vil jobbe til de er minst 70 år

Mykletun er enig i at lønn og bonus er viktige drivkrefter for å få folk til å stå lenger i jobben. Han mener at godt arbeidsmiljø som ikke diskriminerer eldre, og at de eldre får beholde arbeidsoppgavene sine, også er viktig.

Han går selv av med pensjon i sin nåværende stilling når han fyller 69 år, men vil fortsette å jobbe som forsker. Det å bytte stilling når en når pensjonsalder er ganske vanlig, og han forteller at det ikke er alle yrker som egner seg å jobbe lenge i.

– De som har fysisk tungt arbeid, klarer ikke å jobbe like lenge som dem som har et lettere fysisk arbeid. Hodet holder ut lenger enn armer og bein vanligvis, sier Mykletun.