Hopp til innhold

NHO-sjef: – Eldre må selv ta ansvar

Aldersdiskriminering er et alvorlig problem for samfunnet, mener Likestillings- og diskrimineringsombudet. NHO-direktøren for arbeidsliv sier arbeidstakerne selv må vurdere om de har egenskapene til å klare seg i et moderne arbeidsliv.

Svein Oppegård direktør for arbeidsliv i Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO.

Direktør for arbeidsliv i Næringslivets Hovedorganisasjon mener eldre arbeidstakere må selv klare å vurdere sine muligheter i arbeidsmarkedet før man velger å si opp jobben.

Foto: Caroline Roka / NHO

En undersøkelse gjort av Senter for seniorpolitikk viser at mange bedrifter sjelden ansetter personer over 50 år i nye stillinger. Flere arbeidssøkere NRK har snakket med, føler seg diskriminert i arbeidslivet på grunn av alderen.

– Hvorfor er det ingen som vil ansette eldre arbeidstakere?

– Det er en del usikkerhet knyttet til hva eldre medarbeidere kan og ikke kan. Mange arbeidsgivere har nok innstillingen at de heller vil rekruttere yngre personer som de tenker har mer moderne og oppdatert kunnskap, sier Svein Oppegård, direktør for arbeidsliv i Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO.

Sunniva Ørstavik

Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik mener arbeidslivet taper på å utestenge eldre medarbeidere.

Foto: JON-ARE BERG-JACOBSEN / LDO

– Pensjonsforpliktelsene kan også være en årsak til at ingen vil ha eldre arbeidstakere. Selv om det stemmer at ytelsesordningen gjør eldre dyrere enn yngre, utgjør innskuddspensjon liten forskjell mellom eldre og yngre medarbeidere, sier Oppegård.

– Stort tap for samfunnet

Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik mener aldersdiskriminering er et alvorlig problem i arbeidslivet som vil føre til et stort tap for samfunnet.

– Det er mange eldre som er flinke til å tilegne seg nye fagkunnskaper underveis. Myten om at eldre ikke har kompentanse om ny teknologi, står ikke i møte med de faktiske søkerne, sier Ørstavik til NRK.

Ifølge tall fra Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) utgjør aldersdiskriminering en stor del av klagesakene de behandler. Rundt 57 prosent av disse igjen handler om rekruttering av nye medarbeidere.

– Det er åpenbart at arbeidsgivere går glipp av mye viktig kompetanse og lang erfaring ved ikke å ansette medarbeidere over 50 år. Samtidig ender mange eldre opp med å bli i en jobb som de ikke lenger trives med, av frykt for å stå utenfor arbeidslivet, sier hun.

– Aldersdiskriminering er vanlig i arbeidslivet. Det er ulovlig og absolutt ikke akseptabelt, sier Ørstavik.

– Overvurderer egen evne

Svein Oppegård er uenig med LDO om at aldersdiskriminering er et stort problem i næringslivet.

– Det er ikke er så mange personer over 50 som er ute på arbeidsmarkedet. Mange av disse har selv valgt å i slutte i jobben og akseptert sluttpakker. Da man må selv klare å vurdere sine muligheter i arbeidsmarkedet før man tar et slikt valg, sier Oppegård.

Oppegård vedgår at en rekke usanne fordommer om eldre medarbeidere preger rekrutteringsprossessen. Samtidig mener han at noe av ansvaret må ligge hos arbeidssøkerne selv.

– Noen har forventinger til et høyere nivå på lønn og arbeidsvilkår hos en ny arbeidsgiver som ikke lever opp til virkeligheten i dagens arbeidsmarked, sier Oppegård.

– Det kan også tenkes at noen overvurderer sine kunnskaper og erfaringer i forhold til hva som egentlig forventes av nye arbeidsgivere. Mange eldre har kanskje ikke den kompetansen bedriftene trenger, og da spiller ikke erfaringen så stor rolle, sier NHO-direktøren.

– Hva er ditt råd til en person i 50-åra som vurderer å skifte jobb eller takke ja til en sluttpakke i en bedrift?

– Mitt råd er å tenke seg godt om før man velger å si opp jobben i en godt voksen alder. Man vet hva man har, men man vet ikke hva man vil få. Se seg selv i speilet og tenk realistisk på om man har kunnskap og evne til å klare seg ute i arbeidsmarkedet, sier Oppegård.

AKTUELT NÅ