Hopp til innhold

Nå finnes ingeniørjobbene her

For få år siden var det utenlandske ingeniører som ble hentet til Norge. Nå sender Nav norske arbeidsledige ingeniører andre veien. Første stopp: Danmark.

Sommerhus i Danmark

Det er ofte deilig å være norsk turist i Danmark, men nå kan det være deilig å være ingeniør der også.

Foto: ScanStock

Dårlige nyheter for ingeniørene i oljeindustrien har kommet på løpende bånd det siste året, og antallet arbeidsledige i denne gruppen har økt med nesten 200 prosent siden mai i fjor.

Danskene frir

NAV-direktør i Rogaland, Truls Nordahl

NAV-direktør i Rogaland, Truls Nordahl.

Foto: Magnus Stokka / NRK

Nå håper derimot Nav-direktøren i Rogaland at han har noen gode nyheter å komme med. I juni kommer nemlig danske bedrifter til Stavanger med en bunke jobbutlysninger under armen.

– Jeg tror nok noen vil synes det er spennende, og det er jo ikke så mye lenger vekk enn Oslo, så det å ukependle tror jeg vil være aktuelt for noen, sier Nordahl.

De snur seg dermed rundt, fra å ha hentet utenlandske ingeniører til norske bedrifter, går turen andre veien fremover.

– De ville vel kanskje vært her i Stavanger hvis de kunne velge, men nå er jo arbeidsmarkedet krevende her for ingeniører.

Også på Sørlandet ser NAV til Danmark.

– Vi har kontakt med våre kolleger i Ålborg og Hjørring. På sikt kan det bli aktuelt å arrangere en jobbmesse med danske bedrifter, som spesielt er ute etter it-ingeniører, sier avdelingsdirektør Per Lund i Nav Vest-Agder.

– Spennende

Også Hilde-Marit Rysst i fagforeningen Safe tror dette kan være godt nytt, men hun peker på at det kan være utfordringer.

– Det virker spennende, men det vil jo helt klart ha sine utfordringer når folk har familie og hjem. Men om danske bedrifter trenger disse ingeniørene er de vel og kanskje villige til å lage gode løsninger for å få det til, sier Rysst.

Hilde-Marit Rysst er leder for fagforeningen Safe

Hilde-Marit Rysst er leder for fagforeningen Safe.

Foto: Safe i Teekay

I Norge er det i utgangspunktet slik at du er pliktig til å ta jobben NAV tilbyr deg om du er arbeidssøkende, og Nordahl i Nav må innrømme at dette ikke er en veldig vanlig løsning. Det er derfor sannsynlig at landegrensene vil gjøre at det ikke vil bli noen tvang av noe slag hvis Nav finner en jobb til en arbeidsledig i Danmark.

Og for en periode er det kanskje «deilig å være norsk ingeniør i Danmark».

– Vi snakker ikke for resten av livet her, men kanskje i en periode for å ha en jobb, og sikre at kompetansen man har ervervet seg ikke blir borte, sier Nordahl.

Han forteller at det er mulig å snakke med folk fra Nav på sosiale medier som Facebook, for å se hvilke jobbmuligheter som finnes ute i Europa.