Rogaland Teater

  • Teater får penger til planlegging

    Rogaland Teater får to millioner kroner av Sparebankstiftelsen SR-Bank til videre utredning av nytt teaterhus. Pengene skal dekke statens andel i den siste fasen av forstudiet; et tilskudd som ikke kom med i forslaget til statsbudsjett.

  • Byantikvaren tillater riving

    En fersk konsulentrapport anbefaler at teateret utreder nybygg på dagens tomt. Byantikvaren ser helst at både hovedsalen og den eldste delen av fasaden mot nord (bilde) innlemmes i et nybygg. – Den over hundre år gamle bygningen står på en nasjonal verneplan over kulturbygg, men er ikke fredet, sier byantikvar Hanne Windsholt.

    Rogaland Teater
    Foto: Byantikvaren / Stavanger
Tore Renberg har rykket fram til hovedscenen på Rogaland Teater når teppet går opp neste helg. Indianeren er Renbergs andre teaterstykke der han sjøl har regien, og han håper det ikke blir hans siste.