Politiet: – Vi har ingen ungdomsgjenger i vår region

Høsten 2016 sto ungdomsgjenger i Stavanger og Sandnes bak flere ran, vold og trusler. Nå mener politiet at disse gjengene, som skapte mye frykt, ikke lenger eksisterer i regionen.

Ungdomsgjeng med våpen

Dette bildet viser én av ungdomsgjengene som for et par år siden spredte frykt i Stavanger og Sandnes. Nå mener politiet at gjengene ikke finnes lenger.

Foto: Privat

– De grupperingene vi så for to år siden kalte seg selv en gjeng og hadde en avgrenset indre kjerne. De skapte mye frykt, sier Børge Øvrebø, politioverbetjent i Sør-Vest politidistrikt.

Høsten 2016 og våren 2017 skrev NRK en rekke artikler om ungdomsgjenger i Stavanger og Sandnes. Etter oppslagene og den påfølgende debatten, etterlyste politiet mer kunnskap om temaet.

I den forbindelse ble det gjennomført en kartlegging og analyse av de kriminelle ungdomsmiljøene. Rapporten ble lagt frem av politiet torsdag.

– Konklusjonen er at vi ikke har noen ungdomsgjenger i vår region i dag. Likevel har vi grupperinger som skaper grunn til bekymring, sier Øvrebø.

Hadde egne gjengnavn

Enkelte av grupperingene som skapte frykt i regionen for et par år siden, hadde egne navn og fremstod som etablerte. I gjengene var det medlemmer helt ned i 14-årsalderen.

Børge Øvrebø

Politioverbetjent i Sør-Vest politidistrikt, Børge Øvrebø, mener det er viktig å følge med på grupperingene som ennå eksisterer.

Foto: Thomas Ystrøm / NRK

– Ungdommene ønsker å være en del av et fellesskap, og noen ønsker status og makt. Dette er ting de kan finne på andre arenaer dersom vi gir dem mulighetene, sier Øvrebø.

I samarbeid med uteseksjonen, barnevernet, rusomsorgen og skolene, ønsker politiet nå å forhindre at dagens grupperinger blir til nye gjenger i fremtiden.

– Den ene grupperingen, bestående av 17- og 18-åringer, holder ennå på med kjøp og salg av narkotika. Det fører også med seg vold og annen kriminalitet, sier Siv Meling, familieterapeut i Uteseksjonen i Stavanger.

Kartleggingsarbeidet fortsetter

I 2017 valgte rektor ved Giske ungdomsskole i Sandnes, Trond Hoel, å stå frem i media med sine bekymringer knyttet til enkelte ungdomsgrupperinger.

Trond Hoel

Rektor ved Giske ungdomsskole i Sandnes, Trond Hoel, er fornøyd med at ungdomsgjengene ikke lenger er et problem.

Foto: Magnus Stokka / NRK

Han er nå enig i politiets påstand om at ungdomsgjengene ikke lenger eksisterer og skaper frykt i lokalsamfunnet.

– Jeg mener samarbeidet mellom politiet, skolene og de andre involverte har fungert svært bra. Selv om ungdomsgjengene ikke lenger er et problem, må vi fortsette å følge nøye med fremover også, sier Hoel.

I rapporten kommer ungdommene med sine egne beskrivelser av de etablerte gjengene. Noen forteller at gjengen gir beskyttelse, respekt og gjør det lettere å få venner.

– Du må ikke stjele for gjengen, men flere og flere begynte å stjele etter hvert. Vi utviklet vårt eget “kodespråk” som vi benyttet på Instagram, forteller en ungdom på 16 år i rapporten.

Politiet ønsker nå å treffe ungdommen med sin strategi for å forhindre etablering av nye, lignende gjenger. Selv om rapporten nå foreligger, vil kartleggingsarbeidet fortsette.

– Noen sier at tiltakene vi har ikke er kule nok. Da må vi bli smartere i måten å jobbe på, sier Øvrebø.