Ungdomskriminaliteten i Kristiansand mer enn doblet

Trendrapporten for 2016 viser at ble det registrert 69 flere kriminelle lovbrudd begått av ungdom i Kristiansand sammenlignet med 2015.

Slagsmål i Kristiansand sentrum.

Politiet er bekymret for at ungdomskriminaliteten i Kristiansand går opp igjen etter flere år med nedgang. ARKIVBILDE

Foto: Elisabeth Grosvold / NRK

Rapporten som ble lagt fram for politikerne onsdag formiddag, tar i hovedsak for seg tre typer saker; voldssaker, vinningssaker og narkotikasaker.

  • Antall voldssaker i 2016 var 74, mot 32 i 2015.
  • Antall vinningssaker økte til 154, mot 78 registrerte saker i 2015.
  • Antallet narkotikasaker gikk ned fra 100 saker i 2015 til 36 saker i fjor.

Siden 2009 har det vært en nedgang i antall saker med ungdomskriminalitet i Kristiansand hvert eneste år.

I 2015 var antallet nede på et historisk lavt antall saker. Fjoråret viser at antall saker igjen går oppover. Totalt er det registrert 359 saker i 2016.

Kvadraturen er en risiko

I de siste års rapporter har det blitt påpekt at området rundt Kvadraturen er et område som bekymrer spesielt.

Årets rapport viser at man ikke klarte å snu trenden i 2016.

Tallene isolert sett bekymrer oss ikke, men vi er svært bekymret for en marginalisert gruppe med ungdommer som kommer fra alle bydeler i Kristiansand og møtes i Kvadraturen, står det i rapporten.

Karin Berthelsen jobber som koordinator i Kristiansand kommunes kriminalitetsforebyggende team. Hun sier mangel på voksenkontakt trolig gjør at ungdommene oppsøker områder i og rundt Kvadraturen.

Karin Berthelsen i Ungdomsteamet i Kristiansand kommune

Karin Berthelsen er en av flere som har vært med på å utarbeide rapporten.

Foto: Liv Eva Welhaven Løchen / NRK


– Kvadraturen har lite voksenkontakt og voksenkontroll, og vi er bekymret over at så mange unge oppholder seg der som en fritidsaktivitet. Vi ser at flere 14 til 17 år gamle jenter og gutter fra ulike bydeler er veldig mobile og oppsøker hverandre i Kvadraturen, sa Berthelsen under fremlegging av rapporten.

Størst økning blant innvandrere

Totalt 228 ungdommer ble registrert for lovbrudd i 2016. Av dem var 82 ungdommer innvandrer eller norskfødt med innvandrerforeldre.

De spiller på frykt ved å bruke trusler om vold, de har uført vold, og truet med pengeinnkreving.

– Vi kjenner til at minoritetsgutter har utfordringer på flere plan knyttet til språk, kultur og familiære utfordringer. Mange sliter med traumer, er sinte på systemet og frustrert over egen livssituasjon, så det er en sammensatt problemstilling, sier Berthelsen og Pedersen.