Hopp til innhold

Åtte av ti vil ikke reise tidlig hjem etter fødsel: – Fødsel er en stor påkjenning

Sanitetsforeningen og Barselopprøret mener nybakte mødre presses ut av sykehusene. I Stavanger svarte over 80 prosent at de ikke vil reise hjem innen 24 timer.

Lena Tjøstheim, Tina Johansen og Hilde Marie Vaaga

Lena Tjøstheim, Tina Johansen og Hilde Marie Vaaga fikk sine første barn for et knapt år siden. For dem var det utenkelig å reise tidlig hjem etter fødselen.

Foto: Åse Karin Hansen / NRK

– Det er veldig deilig at vi kan få være her i to døgn, for hvis det er noe jeg lurer på, så kan jeg få svar med en gang.

Grete Øvrebø har nettopp fått sitt andre barn på Stavanger universitetssjukehus (SUS). Hun vet at hun kan reise hjem før det er gått to døgn, men det er ikke aktuelt for henne.

– Det er en stor omveltning med disse bitte små. Selv om jeg har gjort det før, så er jeg litt usikker, og da er det trygt å få være her.

I en spørreundersøkelse blant vordende og nybakte mødre i området til Stavanger universitetssjukehus svarer over 80 prosent som Grete Øvrebø. De vil ikke tidlig hjem.

I undersøkelsen er det spurt om kvinnene vil hjem innen 24 timer etter fødsel.

Grete Øvrebø med datteren Tilde

Grete Øvrebø:

– Min erfaring er at å ha helsepersonell rundt seg når du er litt utrygg i ny situasjon, teller tyngre enn sitt eget soverom

Janne Bjørnsen

Janne Bjørnsen:

– Forrige gang var det akkurat passe med to dager på sykehuset. Jeg vet ikke hvordan det kjennes ut denne gangen, men å reise hjem innen 24 timer synes jeg høres kort ut.

Lena Tjøstheim med sønnen Jens

Lena Tjøstheim:

– Jeg synes det høres veldig tidlig ut å reise hjem innen 24 timer. Jeg synes det var godt å være tre dager på sykehuset.

Lena Tjøstheim, Tina Johansen og Hilde Marie Vaaga

Hilde Marie Vaaga:

– Jeg hadde veldig god nytte av å være tre døgn på sykehuset. Det er mye lavere terskel der for å be om hjelp enn jeg tror det ville vært hjemme.

Lena Tjøstheim, Tina Johansen og Hilde Marie Vaaga

Tina Johansen (Lena Tjøstheim til venstre):

– Jeg synes det høres veldig veldig tidlig ut å reise hjem innen 24 timer. Fødsel er en stor påkjenning for både mor og barn, og det er godt å ha hjelp lett tilgjengelig.

Det er ingen nasjonale grenser for hvor lenge nybakte mødre og barn kan være på barselavdelingene, ifølge regjeringens Nasjonal helse- og samhandlingsplan.

Men ved flere sykehus har det vært et ønske om at friske mødre og barn skal reise hjem kort tid etter fødsel, altså innen 24 timer.

Ligger færre døgn på sykehus

Nestleder i Barselopprøret, Cecilia Ingulstad, mener undersøkelsen i Stavanger bekrefter tidligere undersøkelser, blant annet fra Rikshospitalet.

– Der var det mellom 10 og 15 prosent som ønsket å reise tidlig hjem. Det er et veldig tydelig signal til de som skal utforme barselomsorgen. Dette er ikke noe kvinner flest etterspør.

Cecilia Ingulstad, Barselopprøret

Nestleder i Barselopprøret Cecilia Ingulstad.

Foto: Privat

Hun mener tidlig hjemreise er å snu det litt på hodet.

– Når flertallet sier at de ikke ønsker å dra tidlig hjem, så er det den gruppen man må utvide tilbudet til. Det er ingen kvinner som er ute og demonstrerer for å få mindre barselomsorg, sier nestleder i Barselopprøret Cecilie Ingulstad.

I år 2000 lå kvinner i Norge i gjennomsnitt fire dager på barselavdeling. I 2022 var liggetiden i snitt 2,7 døgn, viser tall fra Fødselsregisteret.

Elisabeth T. Swärd

Spesialrådgiver for kvinnehelse i Norske Kvinners Sanitetsforening, Elisabeth Swärd.

Foto: privat

– Vi mener at dagens fødsels- og barseltilbud trues av effektivitetskrav. Vi vet ikke nok om hvilke helsemessige konsekvenser den kortere liggetiden har for nye mødre og deres nyfødte, sier spesialrådgiver for kvinnehelse i Norske Kvinners Sanitetsforening, Elisabeth Swärd.

Oppfordrer kvinner til å reise hjem

Den nye Kvinneklinikken på Haukeland universitetssjukehus i Bergen ble tatt i bruk i fjor. Det er et av sykehusene hvor det har vært et ønske om hjemreise kort tid etter fødsel for friske mødre og barn.

– Tanken var at kommunene skulle være styrket for å ta imot tidlig hjemreise etter fødsel, men det ble ikke sånn for blant annet Bergen kommune, sier plasstillitsvalgt fra Den norske Jordmorforeningen Hanne Elise Hundvin Åsheim.

Nå er det ingen regler for tidlig hjemreise.

– Men når vi har fulle barsel- og føderom, blir mødre oppfordret til å vurdere om de kan reise hjem tidlig. Kvinner kan ha en opplevelse av press, men vi tvinger ingen.

Mange tilbakemeldinger

Både Norske Kvinners Sanitetsforening og Barselopprøret får tilbakemeldinger fra kvinner som opplever at de presses ut av barselavdelingene på sykehusene.

– Det handler om alt fra de som får beskjed om at nå må de dra, til de som forteller de reiser hjem, enten fordi de ser at andre trenger rommet, eller fordi personalet er overbelastet og da synes de det er bedre å reise hjem, sier Ingulstad.

Avdelingssjef på Kvinneklinikken ved SUS, Marit Halonen Christiansen, er ikke overrasket over svarene.

Avdelingssjef på Kvinneklinikken på Stavanger universitetssjukehus Marit Halonen Christiansen

Avdelingssjef på Kvinneklinikken ved SUS, Marit Halonen Christiansen:

– Jeg vil ingen måte kaste de fødende ut fortest mulig.

Avdelingssjef på Kvinneklinikken ved Stavanger universitetssjukehus Marit Halonen Christiansen

– Det er ikke alt som er innenfor min makt å ordne, men det er utrolig viktig å vite hva kvinnene som føder hos oss vil ha.

Avdelingssjef på Kvinneklinikken på Stavanger universitetssjukehus Marit Halonen Christiansen

– Noen sover jo bedre i egen seng og vante omgivelser. Det hadde vært fint om de som ønsker å reise hjem tidlig, hadde mulighet til det. For det er ikke like lett for alle i dag.

For at kvinner skal kunne reise hjem tidlig, må det være et tilbud i kommunehelsetjenesten som er likeverdig med et barselopphold på sykehusene. Det betyr et døgntilbud i kommunene.

– Vi har et godt tilbud på dagtid, men utenom det har vi per nå ikke noe tilbud, sier virksomhetsleder for helsestasjon- og skolehelsetjenesten i Stavanger kommune Heidi Bleie Skeiseid.

Det har vært flere møter mellom kommunen og Stavanger universitetssjukehus for å se om det er mulig å gi et tilbud også på kvelder, helger og helligdager for nybakte mødre som reiser hjem tidlig.

Forskningsjordmor på Stavanger universitetssjukehus Signe Egenberg på workshop med helsetjenesten i Stavanger kommune

Stavanger universitetssjukehus hadde tidligere i år workshop med Stavanger kommune om barselomsorgen i kommunen for de som reiser tidlig hjem.

Foto: Åse Karin Hansen / NRK

– Vi må bruke ressursene våre på det som er mest fornuftig og der vi treffer flest. Det er det som er utfordringen. Vi skal jobbe godt med at tilbudet vårt på dagtid ivaretar kvinnene som reiser hjem. Det er der vi er akkurat nå, sier Skeiseid.

På barselavdelingen i Stavanger har Grete Øvrebø et døgn igjen før hun skal reise hjem med sin Tilde.

Tilde - datteren til Grete Øvrebø

Et døgn gamle Tilde.

Foto: Åse Karin Hansen / NRK

– Jeg er veldig takknemlig for tilbudet vi har i dag. Det oppleves som mer personlig og med mer omsorg fra de ansatte her enn om jeg bare skulle ringt noen på telefon hvis det var noe jeg lurte på.