Hopp til innhold

Oljeforsker fnyser av FNs klimarapport

Universitetet i Stavanger satser stort på petroleumsforsking, og instituttleder Hans Borge ser ingen grunn til å slutte med det. Han tror nemlig ikke på FNs konklusjon om at klimaendringene er menneskeskapte.

Hans Borge

Hans Borge er forsker og instituttleder for petroleumsteknologi ved Universitetet i Stavanger. Han mener vi bør satse enda mer på oljeforskning.

Foto: Kristoffer Møllevik/NRK

CO₂ i atmosfæren
417.2 ppm
1,5-gradersmålet
+1.01°C
Les mer  om klima

– Her sitter kremen av norsk ungdom. Disse vil få toppjobber i fremtiden og bidra til verdiskapning i Norge, og sikre verden rikelig miljøvennlig energi, sier Hans Borge, instituttleder for petroleumsteknologi ved Universitetet i Stavanger.

Han ser utover klassen med masterstudenter i petroleumsgeologi. De lærer om, og forsker på, hvordan vi skal lete etter mer olje, slik at eventyret kan fortsette.

– Burde forsket mer på olje

Opp mot 200 petroleumsforskningsprosjekt foregår nå på universitetet. Førti laboratorier blir brukt til for eksempel å finne ut hvordan man kan få mer olje ut av feltene som allerede er åpnet. Mange av prosjektene er finansiert av midler fra oljeselskap.

Men selv om universitetet allerede i dag satser stort på forsking innenfor olje og gass, mener Borge at det burde ha blitt forska mer.

– Norsk eksport av petroleum er landets viktigste bidrag til verdenssamfunnet, både industrielt, miljømessig og økonomisk. Derfor bør vi øke bidragene til petroleumsforskning, sier Borge.

Tror ikke på rapporten

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger er landets største senter for oljeutdanning.

Foto: Mathias Oppedal / NRK

På søndag kom en ny rapport fra FNs klimapanel, som konkluderer med at CO2-nivået er høyere enn på 800.000 år og at det er ekstremt sannsynlig klimaendringene er menneskeskapte.

Det uroer ikke instituttlederen. Han tror nemlig ikke på konklusjonene i klimapanelet sin rapport.

– Klimaendinger foregår hele tiden, helt naturlig. Om det er en menneskeskapt komponent der er nesten umulig å si. Det kan være lokale effekter. Der vi hugger ned skog vet vi at regn ofte uteblir. Men at menneskeskapte Co2-utslipp påvirker klimaet, der er jeg ikke i tvil. Det er ikke tilfelle, sier Borge.

Marit Boyesen

UiS-rektor Marit Boyesen vil fortsette med oljeforskning en god stund fremover.

Foto: Stian Skjerping / NRK

Rektor forholder seg til FNs konklusjon

Rektor ved Universitetet i Stavanger, Marit Boyesen, har ikke trukket den samme slutningen.

– Han må jo få lov til å mene det. Men nå har vi jo FNs klimapanel der det står tusenvis av forskere bak de konklusjonene som er gitt. Jeg mener jo i første omgang at vi skal forholde oss til FNs klimapanel når det gjelder fakta om klima og klimaendringer, sier Boyesen.

Men også hun mener det bør satses på petroleumsforsking ved universitetet i tiden framover.

– Vi er omgitt av en industri som kommer til å være her i lang tid fremover, slik at vår utdanning og forskning på petroleum og offshoreteknologi kommer nok til å forsette, sier hun.

– Burde forsket mer på fornybar energi

Men professor i statsvitenskap ved UiS, Oluf Langhelle, mener universitetet burde ha satse annerledes i dagens marked.

– De burde ha forsket på omstilling, fornybar energi, hvordan vi kan redusere klimagassutslipp i Norge i større grad enn vi gjør i dag, sier Langhelle.

Det blir forsket på fornybar energi ved universitetet i dag, men langt i fra i like stor grad som på petroleum, forteller han.

– Det er ikke det at folk er direkte mot eller motvillige, men universitetene løper dit pengene er. Det er mye mindre penger til den type forskning enn det er til petroleumsforskning, sier han.