Hopp til innhold

Enda sikrere på menneskeskapt klimaendring

I dag legger FNs klimapanel fram sin mest omfattende klimarapport noen sinne. Denne gangen tyder lekkasjer på at forskerne er hele 95 prosent sikre på at global oppvarming skyldes oss.

Klimaendringer

SMELTER FORTSATT, MEN SPRES: Det har vært mer is på polene i år enn i fjor, men det er fordi vinden har spredt isen over større flater. Siden 1980 har vi mistet 2/3 av isvolumet, konkluderer forskerne i fredags FN-rapport. Bildet er fra Kulusuk, Grønland.

Foto: John Mcconnico / Ap

CO₂ i atmosfæren
424 ppm
1,5-gradersmålet
+1,06 °C
Les mer  om klima

Det er første del av den femte klimarapporten som legges fram i Stockholm fredag. Den oppsummerer all kunnskapen vi har om klimaendringene. De neste to delene legges fram i 2014.

Over 200 forskere har medvirket, 19 av dem fra Norge, og 9200 vitenskapelige artikler er sitert. I tillegg har panelet vurdert 50.000 kommentarer.

Rapporten danner faktagrunnlaget for nesten all verdens regjeringer når de skal ha internasjonale klimaforhandlinger.

Det er seks år siden forrige gang FNs klimapanel (IPCC) la fram en liknende rapport. Den gang i 2007 fikk de Nobels fredspris.

Temperaturen stiger, men ikke så raskt som antatt

Jan-Gunnar Winther

– Klimapanelet er enda sterkere i denne rapporten enn i den forrige at vi har global, menneskeskapte klimaendringer, og at vi må forvente at den fortsetter, forklarer Jan- Gunnar Winther, som er direktør ved Norsk Polarinstitutt.

Foto: Eivind Molde / NRK

Mye av innholdet vil være kjent fra før, men på noen av punktene er forskerne sikrere enn de tidligere har vært.

Ut fra utkast som har lekket ut, er det ventet at klimapanelet vil konkludere med:

 • Det er enda mer sikkert, trolig 95 prosent, at menneskene er ansvarlig for de siste 50 åras globale oppvarming
 • Temperaturen vil fortsette å stige, men har ikke steget så mye de siste 15 åra som tidligere antydet
 • Store mengder av isen på Grønland og polene har smeltet
 • Havnivået vil stige mer enn tidligere antatt
 • De våte områdene vil bli våtere og de tørre tørrere
 • Mer uvær i vente, men kanskje ikke så ille som tidligere antatt

Fra 50 til 95 prosent sikkerhet

Når det gjelder hovedkonklusjonen sa forskerne i 1995 av det var en 50 prosent sjanse for at det var menneskene som påvirket den globale oppvarminga. I 2001 hadde de økt sannsynligheten til 67 prosent, og sist i 2007 var den steget til 90 prosent.

I år sier forskerne trolig at de er enda mer sikre, hele 95 prosent sikre, på at vi mennesker påvirker klimaendringene.

– Klimapanelet er enda sterkere i denne rapporten enn i den forrige at vi har global, menneskeskapte klimaendringer, og at vi må forvente at den fortsetter, forklarer Jan-Gunnar Winther, som er direktør ved Norsk Polarinstitutt.

Han er en av de 19 norske hovedforfatterne av FN-rapporten.

Svarer på tidligere kritikk

Eystein Jansen

Eystein Jansen, direktør ved Bjerkenssenteret for klimaforskning er også hovedforfatter på rapporten. Han forklarer at større del av varmen er blandet inn i havet.

Da forrige hovedrapport kom i 2007 høstet Klimapanelet en del kritikk for en håndfull feil som ble gjort i den 3000 siders lange rapporten.

Et av punktene dreide seg om påstanden om at isbreene i Himalaya ville forsvinne innen 2035. En annen feil forskerne innrømmet at de hadde gjort var å angi feil prosentandel av Nederland som kan havne under vann.

Denne gangen har panelet et mye større informasjonsgrunnlag. Forskerne har også tatt høyde for klimaskeptikernes innvending om at temperaturen ikke har steget så mye som man fryktet de siste 15 åra:

– Det som skjer nå for tida er jo ikke at jorda som helhet ikke får mer varme, men mer av varmen har blitt blandet inn i havet, sånn at havet har vært mer effektivt i perioder til å ta opp varmen fra overflaten, sier Eystein Jansen, direktør ved Bjerkenssenteret for klimaforskning.

Også han er hovedforfatter på rapporten.

Kritikk er også blitt reist mot fokuset på økt issmelting på polene. I år har det nemlig vært mer is enn i fjor, men det er bare på overflaten, skal vi tro forskerne:

– Det som skjer i Arktis er at vinden spiller mer inn. Den sprer isen over et større område, og dermed får man et større areal. Men isvolumet har vi antakelig mistet 2/3 av siden 1980, forklarer Winther.

Mer og bedre informasjon

Dette er nytt i årets rapport, ifølge Cicero:

I kapittelet om observasjoner:

 • Forskerne har hentet inn mer data om klima fra fortida
 • Data fra FNs tidligere klimarapport blir sammenliknet med den nye
 • Mye bedre data om varmeopptak i havet under 2000 meter
 • Mye bedre data om karbonsyklusen

I kapittelet om årsaker:

 • Skyer og aerosoler er inkludert
 • Bedre klimamodeller
 • Ny vurdering av klimasensitiviteten for CO2
 • Diskusjon omkring utflating av oppvarminga

I kapittelet om framtida:

 • Havnivået vil stige høyere enn tidligere antatt
 • Data om issmelting på Grønland og Antarktis og effekt på havnivå
 • Hvor mye CO2 som kan slippes ut innenfor to-gradsmålet
 • Prognose for utslipp av CO2 lenger enn 2100