Atle Berge
Foto: Bård Wormdal

Ølen Betong

Oppsummert

Oslo tingrett har frikjent staten fra søksmålet fra Ølen Betong. Firmaet fra Rogaland krevde 136 millioner kroner i erstatning for tap de mener oppsto etter uønskede rekrutteringsforsøk fra den norske Etterretningstjenesten og PST.

 • Millionkontrakt til Ølen Betong

  Ølen Betong AS er tildelt betongleveransen til Bane Nors utbyggingsprosjekt «Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen». Det skriv Haugesunds avis. Kontrakten har ein verdi på over 250 millionar kroner.

 • Ølen betong-saken ankes

  Ølen betong-saken ankes til lagmannsretten. Det melder NTB. Bedriften gikk til erstatningssøksmål mot staten for tap de mener selskapet er påført som følge av rekrutteringsforsøk fra E-tjenesten og PST. De krevde rundt 140 millioner kroner av staten.

 • Anker Ølen betong-saken

  Ølen Betong krevde rundt 140 millioner kroner av staten, men tapte saken i Oslo tingrett. Nå anker selskapet saken til lagmannsretten. Anken gjelder både bevisbedømmelsen og rettsanvendelsen, opplyser selskapets advokat Per Ristvedt til NTB tirsdag.

 • Dom i Ølen Betong-saken

  I dag kommer dommen i Ølen Betong-saken. Selskapet saksøkte staten for uønskede vervingsforsøk fra norsk etterretning. Rettssaken fant sted for to uker siden, i Oslo tingrett. Ølen Betong krever 140 millioner kroner i erstatning av staten.