Hopp til innhold
Atle Berge
Foto: Bård Wormdal

Ølen Betong

Oppsummert

Oslo tingrett har frikjent staten fra søksmålet fra Ølen Betong. Firmaet fra Rogaland krevde 136 millioner kroner i erstatning for tap de mener oppsto etter uønskede rekrutteringsforsøk fra den norske Etterretningstjenesten og PST.

 • Ølen Betong anker til Høyesterett

  Selskapet Ølen Betong anker til Høyesterett etter å ha tapt mot den norske staten i lagmannsretten oktober. Anken ble sendt inn søndag, bekrefter advokat Hanne Skaarberg Holen.

  Ifølge Holen ønsker selskapet at staten anerkjenner ansvaret for tap som ble påført selskapet, etter at to ansatte i Ølen Betong ble forsøkt rekruttert av E-tjenesten og Politiets sikkerhetstjeneste.

  Selskapet krever opptil 160 millioner kroner i erstatning.

 • Tapte ankesak mot staten

  Atle Berge og Ølen Betong tapte ankesaken i Borgating lagmannsrett og dømmes dermed til å betale saksomkostninger. Skriver TV2 Betong-gründer Atle Berge mente staten sto ansvarlig for tap av kontrakter i Russland og krevde minst 160 millioner i erstatning.

 • Ølen Betong får ikke føre hysjvitne

  Ølen Betong nektes å føre en mann med tilknytning til E-tjenesten som vitne i saken mot staten. Også utenriksminister Ine Eriksen Søreide slipper å vitne.

  – Vitnet med tilknytning til Etterretningstjenesten framstår som svært sentral i saken, men lagmannsretten har lagt til grunn at han var ansatt i Etterretningstjenesten og derfor har taushetsplikt, sier advokat Hanne Kristin Skaarberg Holen.

 • Ny rettsrunde i Ølen Betong-saken

  Borgarting lagmannsrett skal fra 23. til 27. august 2021 behandle en anke fra Ølen Betong-gruppen, opplyser lagmannsretten. Saken gjelder erstatning som følge av rekrutteringsforsøk fra E-tjenesten og Politiets sikkerhetstjeneste mot to ansatte i Ølen Betong, grunnlegger og styreformann Atle Berge og maskinfører Kurt Stø.

  Selskapet hevder det har blitt påført store økonomiske tap og vært i svært ubehagelige avhør hos russisk sikkerhetstjeneste som en konsekvens. Berge og Stø ble også utestengt fra Russland i ti år.

  Ølen Betong krevde rundt 140 millioner kroner av staten, men tapte saken i Oslo tingrett. Anken gjelder både bevisbedømmelsen og rettsanvendelsen, har selskapets advokat Per Ristvedt tidligere sagt til NTB.