Saksøker den norske staten for spion-verving i Russland

I dag ble det klart: Norske myndigheter må svare for seg i retten etter at selskapet Ølen Betong ble viklet inn i anklager om spionasje i Russland. Staten avviser at de har noe erstatningsansvar.

Atle Berge i Ølen Betong Murmansk i 2014

FØR UTVISNINGEN: Her er direktør Atle Berge på Ølen Betongs kontor i Murmansk i 2014. To år senere ble han kastet ut av Russland.

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

Selskapet har tapt over hundre millioner kroner på sin satsing i Murmansk etter at to sentrale medarbeidere er utvist fra Russland.

Årsaken til utvisningen er at norske etterretningsagenter har forsøkt å knytte dem til seg som informanter, og at den russiske etterretningstjenesten FSB deretter har fattet mistanke, mener selskapet.

Ikke svar innen fristen

Ølen Betong ved advokat Per M. Ristvedt hadde gitt regjeringsadvokaten frist til klokka 12 fredag med å svare dem. Etter at svaret nå er kommet, bekrefter advokat Ristvedt overfor NRK at selskapet tar ut søksmål.

– Vi fikk et svar fra regjeringsadvokaten som gikk ut på at staten mente det ikke forelå noe ansvar. Da har vi ikke noe annet valg enn å ta ut et søksmål, sier Ristvedt.

Ifølge advokaten er utvisningen av direktør Atle Berge og betongarbeider Kurt Stø en direkte konsekvens av at E-tjenesten omkring ti ganger har gjort forsøk på å rekruttere dem som informanter.

– Vi har skrevet en stevning på 20 sider, så her har det foregått mye. Bevismaterialet framgår av stevningen, så det ønsker jeg ikke å gå inn på, men vi mener det er godt dokumentert hva som har foregått.

Tapet i Murmansk er nå beregnet til omkring 150 millioner kroner.

– Ikke ansvar

Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted valgte fredag ettermiddag å offentliggjøre sitt svar til Ølen Betongs advokat. I brevet avviser Sejersted at det er noe grunnlag for å kreve erstatning fra staten:

  • Det er ikke noe som tyder på at tjenestene har opptrådt uaktsomt eller kritikkverdig.
  • Staten har heller ikke noe objektivt erstatningsansvar for tap andre måtte lide fordi norske tjenester gjør samfunnsoppdraget sitt innenfor lovens rammer.

Samtidig gjør han det klart at det som gjelder E-tjensten og PST er hemmelig, og at staten ikke vil kommentere hva som faktisk har skjedd i saken.

Sejersted viser til at norske utenriksmyndigheter har forsøkt å hjelpe Atle Berge, og at innreiseforbudet hans flere ganger er tatt opp med Russland på høyt nivå.

Berge har også klaget saken inn til EOS-utvalget, som er Stortingets kontrollorgan for de hemmelige tjenestene. Regjeringsadvokaten ber om at saken ikke blir tatt videre før utvalget har konkludert.

Kurt Stø

– FSB truet meg med pistol i avhør om norsk etterretning, sier tidligere betongarbeider Kurt Stø.

Foto: Bård Wormdal / NRK

Murmansk-satsing

Ølen Betong startet er basert i Vindafjord i Rogaland, og etablerte seg i Murmansk i 2008. De satset blant annet på å levere betong til utbyggingen av gassfeltet Sjtokman.

Satsingen ble betegnet som vellykket, og direktør Atle Berge har sagt til NRK at han har fått igjen det han har investert.

Men etter hvert fikk han store problemer med russiske myndigheter. Han ble pågrepet 24. mai 2016, og samme sommer ble det kjent at han var utestengt fra Russland i 10 år.

FSB mente han var skyldig i spionasje.

Mens Atle Berge administrerte sin russiske avdeling via Skype, jobbet han forgjeves med å få innreiseforbudet opphevet.