Setter Ølen Betong-saken i sammenheng med Frode Berg

Mandag startet rettssaken hvor Ølen Betong har saksøkt staten for uønskede rekrutteringsforsøk fra norsk etterretning. Firmaets advokat mener det er likhetstrekk med Frode Berg-saken. Regjeringsadvokaten kaller saken for et ubegrunnet angrep på nasjonale interesser.

Atle Berge og advokat Andreas A. Johansen i Oslo tingrett

Atle Berge er direktør for Ølen Betong, som har fabrikk i Murmansk. Han har nå saksøkt staten for det han mener er uønskede rekrutteringsforsøk til norsk etterretning – noe han mener førte til økonomisk tap og at han fikk problemer med russiske myndigheter. Her er han med advokat Andreas A. Johansen i Oslo tingrett, hvor saken skal gå den neste uken.

Foto: Bård Wormdal / NRK

– I den perioden de to ble tatt av russisk etterretning, var Frode Berg i full aktivitet i Russland. FSB var sannsynlig på tå hev når det gjaldt norske informanter da de to fra Ølen Betong ble arrestert.

Det sier advokat Per Ristvedt i Advokatfirmaet Schjødt. Han henviser til uønskede rekrutteringsforsøk fra norsk etterretning på Ølen Betong-direktør Atle Berge og hans ansatte Kurt Stø.

Mandag formiddag startet rettssaken, hvor firmaet fra Rogaland krever opp mot 145 millioner kroner i erstatning for tap av fortjeneste etter de påståtte vervingsforsøkene.

I sin innledningsprosedyre satte advokat Ristvedt Ølen Betong-saken i sammenheng med Frode Berg-saken. For i likhet med Berg, ble også de ansatte i Ølen Betong kontaktet av norsk etterretning, fordi firmaet har fabrikk i Murmansk.

Men mens disse avviste kontakten, lot Berg seg rekruttere.

– Hvordan hadde det gått om de to hadde sagt ja? Da er det sannsynlig at de hadde endt opp som Frode Berg og havnet i russisk fengsel.

Atle Berge og advokat Per Ristvedt i Oslo tingrett

Advokat Per Ristvedt fører saken for Ølen Betong i Oslo tingrett. Her sammen med Ølen Betong-direktør Atle Berge.

Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Unik sak i norsk rettshistorie

At norsk etterretning hadde kontakt med Berge og Stø i Ølen Betong ble avslørt av det russiske sikkerhetspolitiet, FSB. Dette førte til at de to ble brutalt avhørt av FSB, hvor de blant annet ble truet med pistol og kjemikaliesprøyter. Deretter ble de utestengt fra Russland i 10 år.

– Virksomheten i Murmansk var i en veldig viktig periode med store oppdrag. Vi var i sluttfasen på et stort milliardoppdrag, og alt dette gikk fløyten da det ble kjent at vi var utvist og vurdert i forbindelse med spionasje, har Berge tidligere sagt til NRK.

Berge og Stø krever også personlig oppreisning for det de har vært gjennom, i tillegg til hovedkravet fra Ølen Betong.

Atle Berge i Oslo tingrett

Atle Berge er direktør i Ølen Betong, og har bygget opp betongfabrikken i Murmansk siden 2007. De siste årene har han måttet drive bedriften fra Rogaland.

Foto: Bård Wormdal / NRK

Advokat Ristvedt mener saken er unik i norsk rettshistorie.

– Hvem som helst kan bli vervet av norsk etterretningstjeneste, men skal det gjøres overfor amatører? Går det galt, kan det ikke være de som tar støyten, sa han.

Ristvedt spurte hvor grensen går for norsk etterretningstjeneste og svarte selv at Ølen Betong mener det går en grense.

– Om man kommer til at de har opptrådt uaktsomt, må de ta et ansvar, sa han.

Han sa videre at vanlige folk ikke har noen trening i å være informant eller stå imot harde avhør.

– Både i Frode Berg- og Ølen Betong-saken gikk det galt. Frode Berg har fått 4,3 millioner kroner i erstatning fra norske myndigheter. Ølen Betong har så langt ikke fått noe, påpekte advokaten.

Mener søksmålet er grunnløst

Motparten, ved regjeringsadvokat Fredrik Sejersted, bestrider at det er en sammenheng mellom kontakten, innreiseforbudet og tap av oppdrag og den summen som kreves dekket.

– Det er dypt beklagelig for forholdet mellom Norge og Russland at Atle Berge og Kurt Stø ble avhørt og i 2016 nektet innreise. Men erstatninssøksmålet er grunnløst, sa Sejersted i sin innledningsprosedyre.

Han påpeker at PST i sitt arbeid må ha mye kontakt med folk som har kjennskap til Russland og andre interessante land, men at det likevel ikke er noe kritikkverdig i hvordan PST har opptrådt.

– Norsk etterretning har bare gjort jobben sin.

Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted i Oslo tingrett

Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted sier det var nødvendig å få godkjenning fra Kongen i statsråd for å kunne legge fram graderte opplysninger fra PST i retten.

Foto: Bård Wormdal / NRK

Sejersted kalte denne saken som et ubegrunnet angrep på vitale nasjonale interesser, og kritiserer at Berge har gått ut i media og sagt at han med denne saken vil ta et oppgjør drive «folkeopplysning» til hvordan staten opererer.

– Det er litt vanskelig å forstå Berges motivasjon og drivkrefter bak dette, all den tid norske myndigheter har bistått ham ganske kraftig i denne saken og gjort det man har kunnet for å hjelpe ham. Det er russiske myndigheter som faktisk har trakassert ham, sa regjeringsadvokaten.

Han påpekte at norske myndigheter i flere omganger har forsøkt å få omgjort innreiseforbudet til Atle Berge. Blant annet tok daværende utenriksminister Børge Brende (H) saken opp med sin russiske kollega Sergej Lavrov, uten at det førte fram.

Bekrefter kontakt med PST

Uten å gå nærmere inn på detaljer, mener Sejersted det ikke er hold i å kunne sette denne saken i sammenheng med Frode Berg-saken.

– Dette er ikke noen Frode Berg-sak. Punktum. Dette er en nedrakking av norske myndigheter.

Sejersted kunne bekrefte at det har vært kontakt mellom PST og Kurt Stø, men at det ikke har vært del av noe vervingsforsøk, men som sikkerhetssamtaler.

– Mye av det som har kommet fram her i dag er enten direkte galt eller sterkt misvisende, sa han.

Når det gjelder Etterretningstjenesten kan staten verken bekrefte eller avkrefte noe som helst, men regjeringsadvokaten henviste til at Atle Berge har påstått at det har forekommet «to høflige møter» med dem i 2012.

– Det er tre og et halvt år før utvisning. Den type samtale er helt lovlig, om de har forekommet eller ikke, sa Sejersted.

Ølen betong rettssak

Det er satt av sju dager til behandling av saken hvor Ølen Betong har saksøkt staten for uønskede vervingsforsøk fra etterretningstjenesten.

Foto: Bård Wormdal / NRK

Truet med pistol mot tinningen

I sin innledningsprosedyre beskrev advokat Ristvedt også i detalj hvordan FSB-agentene hadde opptrådt overfor Berge og Stø.

I juli 2015 ble Stø oppsøkt utenfor sitt hjem i Murmansk av tre FSB-agenter.

– Uten nærmere forklaring blir han påsatt håndhjern, fratatt pass og mobiltelefon og satt i baksetet på en bil mellom to kraftige karer, og kjørt av gårde til det han senere har identifisert som FSBs hovedkvarter, sa Ristvedt.

Her ble Stø brutalt avhørt i 14 timer, hvor målet var å få ham til å tilstå på video at han hadde gitt informasjon om russiske forhold til PST.

– Han fikk trusler om fengsling, og en av FSB-agentene fikk ganske alvorlige sinneanfall. Han knuste en datamaskin og et videokamera, fordi Stø ikke ga dem den informasjonen de ønsket, sa Ristvedt i sin prosedyre.

– Stø ble videre utsatt for trusler ved at den ene FSB-agenten rettet en pistol mot tinningen.

Etter å ha gitt etter for presset, fikk Stø til slutt reise hjem. Etter noen dager ble han stanset på Gardermoen av PST-agenter, som avhørte ham og tok fra ham mobiltelefonen, fordi de var redde for at FSB hadde tuklet med den.

I 2016 fikk Stø beskjed om at han var utestengt fra Russland, da han skulle reise via Storskog i Sør-Varanger til Murmansk.

Atle Berge i Oslo tingrett

Ølen Betong-rettssaken har fått stor medieoppmerksomhet. Regjeringsadvokaten kritiserer direktør Atle Berge for å ha gått ut i media for å ta et oppgjør med staten. – Det er et angrep på vitale nasjonale interesser, sa advokat Fredrik Sejersted.

Foto: Bård Wormdal / NRK

Bløffet for å unngå sprøyte

I 2016 fikk Atle Berge nokså lik behandling av FSB som Stø. Tre FSB-agenter kom opp til ham på åpen gate i Murmansk, og kjørte ham deretter til et avhørsrom.

– De ville ha en tilståelse og hentet en koffert som inneholdt sprøyte. En sprøyte ble fylt opp med en klar væske, som skulle injiseres og få Berge til å fortelle sannheten, sa Ristvedt i sin prosedyre.

– Berge bløffet og sa at han ikke tålte kjemikaliene og kom til å dø om sprøyta ble satt.

Berge tilstod ingenting, men fortalte FSB at norsk etterretning hadde forsøkt å verve ham, men at han sa nei.

Etter sju timer ble avhøret avsluttet, og bare kort tid etter fikk også Berge beskjed om at han var utestengt fra Russland i 10 år.

Kongen godkjent graderte opplysninger

Det er satt av sju dager til behandlingen av saken i Oslo tingrett. En rekke kjente navn skal vitne – blant annet Frode Berg og Jonas Gahr Støre.

Kongen har også godkjent at gradert informasjon fra PST skal legges fram i retten – noe regjeringsadvokatene mener er viktig for å få belyst hva som egentlig har hendt fra norsk etterretnings side.

Dette betyr at deler av saken kommer til å gå for lukkede dører, og at de som er til stede blir pålagt taushetsplikt.

Samtykket fra Kongen gjelder ikke opplysninger om Etterretningstjenesten og staten vil derfor ikke kunne bekrefte eller avkrefte saksøkerens anklager mot E-tjenesten.