NRK Meny
Normal

Dragkamp om hvor det nye sykehuset skal ligge

Fylkesrådmannen vil plassere det nye sykehuset på Våland. Høyre-politiker og lege Kåre Reiten er sterkt uenig. Han vil bygge sykehus ved Universitetet på Ullandhaug.

Fremtidens stavanger universitetssykehus, Ullandhaug-alternativet

Slik ser arkitektene for seg et nytt sykehus plassert på Ullandhaug.

Kåre Reiten

Høyre-politiker Kåre Reiten.

Foto: Eirik Gjesdal / NRK

– Vi ønsker en lokalisering av det nye sykehuset på Ullandhaug, sier Kåre Reiten (H), som er leder for kommunalstyret for levekår i Stavanger.

Han understreker at partiet skal behandle saken senere denne uken, og at Høyre derfor ikke har tatt endelig standpunkt til sykehus-lokaliseringen.

I dag, tirsdag, behandles saken i fylkesutvalget.

Fylkesrådmannen velger Våland

– Vi legger fram en administrativ innstilling som politikerne skal ta stilling til. Ut fra de interesser som fylkeskommunen er satt til å ivareta, ønsker vi en lokalisering på Våland, sier Christine Haver, som er regionalplansjef, og som står bak fylkesrådmannen sin innstilling.

Bakgrunnen for innstillingen er satsing på kollektiv transport og tilgjengelighet for sykehuset.

Christine Haver, regionalplansjef Rogaland fylkeskommune

Christine Haver, regionalplansjef Rogaland fylkeskommune.

Foto: Marianne Terjesen

– Det vil absolutt være mulig å ta buss til Ullandhaug, men det er ikke like lett tilgjengelig. I tillegg så ser vi at på Våland nå er det veldig mange av de ansatte som bor rett i nærheten og som kan gå eller sykle til sykehuset, sier Haver.

Medisinske argumenter er ikke tatt med i betraktning.

– Problemet er at vi ikke har full innsikt i den enorme problematikken knyttet til det å etablere og levere sykehustjenester. Vi må bare se verden fra vårt ståsted, og det vi har kompetanse på, og gi et råd ut fra det, sier Haver.

Vil ha nær tilknytning til universitet

– Vi har en visjon med det nye sykehuset vårt som går langt utover om en kan bygge ut noen kvadratmeter på Våland, eller om vi har en buss som går forbi der. Vi har en drøm om å bygge et nytt moderne sykehus for fremtiden. Vi har en drøm om at det skal være i nærheten av universitetet, for vi tror en nær tilknytning mellom sykehuset og universitetet vil gi en veldig god effekt, sier Reiten.

SUS Våland bygninger Foto: Svein Lunde, Helse Stavanger

Fylkesrådmannen ønsker en utbygging av det nåværende Stavanger Universitetssykehus på Våland.

Foto: Svein Lunde / Helse Stavanger

Reiten sier han jobber for å få en legeutdanning på sykehuset i nær tilknytning til universitetet.

– Vi ønsker dessuten en kiropraktorutdanning. Vi ønsker å utvikle velferdsteknologi og medisinsk teknologi, at det skal bli en viktig næring for Stavanger. Vi satser på at det kanskje skal bli fremtidens næring når oljen avtar. Innenfor medisin er det virkelig et potensial. Det tror vi blir best benyttet hvis sykehuset legges i nærheten av universitetet, mener Reiten.

Viktig avgjørelse

Han mener disse drømmene kommer til å gå i oppfyllelse.

– Jeg tror sykehuset er noe av det viktigste vi bygger i dette femtiåret, og kanskje hundreåret. Dette er en veldig viktig sak, men det blir selvsagt endelig avgjort av sykehusstyret, sier Reiten.

– Vi forvalter viktige interesser knyttet til regional byutvikling, transport og i forhold til de investeringene som fylket har lagt ned, og skal legge ned, i viktig infrastruktur, så kommer Våland best ut, regionalplansjef Haver