NRK Meny
Normal

Ber om forklaring fra fylkesmannen

Politikerne i Stavanger liker dårlig at fylkesmannen kaster inn Paradis som en mulig sykehustomt.

Stavanger universitetsjukehus (SUS)

Stavanger Universitetssjukehus ligger i dag i Bekkefaret i Stavanger.

Foto: Eirin Larsen / NRK

Det var i et intervju med Stavanger Aftenblad at fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa sa Paradis kan være et alternativt område for et nytt Stavanger Universitetssjukehus.

Magnhild Meltveit Kleppa

Fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa

Foto: Foto Øystein Ellingsen

I intervjuet sier Meltveit Kleppa at det underlig at Stavanger bare har pekt på to områder, Bekkefaret og Ullandhaug. Hun peker på Paradis som et område som ligger nær dobbeltsporet, kan bygges i høyden og det er sentralt i Stavanger. Men hun understreker også at Fylkesmannen ennå ikke har en rolle i lokaliseringen av et nytt sykehus.

Hillevågsvannet Paradis sentrum

Paradisområdet i Stavanger

Foto: Øystein Otterdal/NRK

Dette intervjuet får politikerne i kommunalstyret for byutvikling til å hoppe i stolene.

–Vi må ha klarhet i om dette skal oppfattes som et nytt alternativ som må utredes på samme måte som de andre alternativene, eller om dette er et tankespill. Det sier leder i utvalget, Helge Solum Larsen (uavhengig).

Leder for kommunalstyret for byutvikling i Stavanger, Helge Solum Larsen

Leder i kommunalstyret for byutvikling i Stavanger, Helge Solum Larsen (uavhengig)

Foto: Erik Waage / NRK

Vi kan ikke ha en situasjon der vi utreder feil alternativer, der staten har en helt annen oppfatning av hva som er rett plassering, sier Solum Larsen.

Synes du det er rart at Paradis blir løftet fram fra sidelinjen av statens representant, når det er staten som eier sykehuset, og som også eier området i Paradis?

–Ja, der oppsummerte du det greit, sier Solum Larsen.

Les også: Lover å fjerne korridorpasientene (igjen)

Stavanger kommune vil engasjere seg i valg av tomt til nytt sykehus, og ber om at det blir laget en konsekvensanalyse for alternativene i Bekkefaret og på Ullandhaug.

Saken skal videre opp i formannskapet.