NRK Meny
Normal

Lokalpolitikerne vil ikke overlate valget av sykehusplassering til staten

Kommunalstyret for byutvikling vil lage sin egen utredning om sykehus-alternativene Våland og Ullandhaug.

Tåke ved sykehuset

Kommunalstyret for byutvikling vil lage sin egen utredning om sykehus-alternativene Våland og Ullandhaug.

Foto: Lise Andreassen Hagir / NRK

– Plassering av nytt universitetssykehus er kanskje denne regionens absolutt største enkeltsak. Regionen og kommunen må ha mulighet til å gi sitt råd på veien når dette skal endelig besluttes. Dette kan ikke bare være en sak for helseforetaket, departementet og statsråden.

Det sier leder i kommunalstyret, Helge Solum Larsen.

Leder for kommunalstyret for byutvikling i Stavanger, Helge Solum Larsen

Leder for kommunalstyret for byutvikling i Stavanger, Helge Solum Larsen, mener lokale myndigheter må ha klare meninger om den fremtidige sykehuslokaliseringen i regionen.

Foto: Erik Waage / NRK

En utbygging av denne størrelsen krever en såkalt konsekvensutredning som Helse Stavanger skal lage. På møtet i kommunalstyret ble det opplyst at den kanskje kommer først neste år.

– Dette må lokale myndigheter ha klare meninger om

Når det skjer vil den inneholde konsekvenser for langt mer enn bare det sjukehusfaglige, sier Solum Larsen.

– I forhold til trafikk, i forhold til areal, så dette må lokale myndigheter ha klare meninger om. Dette er en statlig utredning på grunnlag av statlige krav, men jeg legger nå til grunn av vi får klarsignal for en slik måte å gjøre det på. Da kan vi sørge for at vi har full lokal støtte til den beslutningen som skal tas når den tid kommer, mener Solum Larsen.

Les også: Ber om forklaring fra fylkesmannen

Det er allerede laget en analyse av konsekvenser for trafikken ved de ulike alternativene. Den viser at 37 prosent av de ansatte går eller sykler til jobben på Våland, mens 53 prosent kjører bil.

For Ullandhaug legger rapporten til grunn 13 prosent gang- og sykkelbruk og 74 prosent bilbruk. Stavangerpolitikerne vil i tillegg utrede andre byutviklingsmessige konsekvenser, gjennom sin egen utredning av alternativene Våland og Ullandhaug, og inviterer Helse Stavanger med på laget.

– Invitasjon til et partnerskap

Det sjukehusfaglige er jeg overbevist om at vi i våre avdelinger innen plan og byggeseksjonen i Stavanger kommune ikke skal bidra veldig mye på, men i forhold til areal, transport, hvordan områder skal tilrettelegges for denne typen veldig stor utbygging, denne typen lokaliseringsvalg, der kan vi bidra veldig mye. Dette er egentlig bare en invitasjon til et partnerskap, sier Solum Larsen.

Torsdagens møte i kommunalstyret for byutvikling viste at Stavanger-politikerne foreløpig langt fra er enige om Våland eller Ullandhaug er best.

Mens Fremskrittspartiet snakket varmt for Våland, framholdt Høyres representanter at de trafikkanalysene som foreligger nå, ikke må utelukke Ullandhaug.

Kritiske til fylkesmannen

Derimot var alle kritiske til at Paradis er løftet fram av blant andre fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa i et intervju i Aftenbladet i mai. Staten eier sjøl grunnen i Paradis, og et samstemt kommunalstyre krever at Helse Stavanger og fylkesmannen klargjør statens posisjon, sier Helge Solum Larsen.

Magnhild Meltveit Kleppa

Fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa løftet i et intervju i Aftenbladet i mai fram Paradis som alternativ for plassering av det fremtidige Stavanger Universitetssykehus.

Foto: Foto Øystein Ellingsen

– vi vil i alle fall ha klarhet i om dette skal oppfattes nå å være et nytt alternativ, som da må underlegges den samme typen utredning, eller om det var fritt tankespill, sier utvalgslederen.

Han synes det er spesielt at dette kommer fra fylkesmannen som representerer staten, som også er sykehuset og som eier tomten i Paradis.

– Vi kan ikke ha en situasjon der vi plutselig kommer langt inn i en utredningsprosess det det viser seg at vi utreder feil lokaliseringer, at staten har en helt annen mening i forhold til hva som faktisk kunne være en godt alternativ for lokalisering. Det synes jeg hurtig det må bringes klarhet i, sier Solum Larsen.