Fylkesmannen ber «hårsåre» Stavanger-politikere vurdere flere sykehusalternativer

Magnhild Meltveit Kleppa advarer mot at man låser seg til to alternativer i planleggingen av nytt sykehus.

Magnhild Meltveit Kleppa

Fylkesmann i Rogaland, Magnhild Meltveit Kleppa, mener det er viktig at Stavanger-politikerne ikke låser seg til to alternativer i planleggingen av nytt sykehus.

Foto: Foto Øystein Ellingsen

– Nytt sykehus er den største investeringen som skal skje i Rogaland på så lang tid som vi vet om. Når Stavanger kommune nå holder på med sin kommuneplan, er det mitt anliggende at de vurderer flere alternativer enn de to som sykehuset selv har pekt på.

Det sier fylkesmann i Rogaland, Magnhild Meltveit Kleppa til NRK. De to alternativene hun viser til er Våland og Ullandhaug.

Les også: Ber om forklaring fra fylkesmannen

Les også: Lokalpolitikerne vil ikke overlate valget av sykehusplassering til staten

Kleppa har terget på seg det politiske miljøet i Stavanger etter at hun i Stavanger Aftenblad i mai trakk fram bydelen Paradis som mulig alternativ for plassering av det fremtidige Stavanger universitetssykehus.

– Fritt tankespill

Lederen for kommunalstyret for byutvikling Helge Solum Larsen sa til NRK torsdag at han ville vite om dette var et nytt alternativ for sykehusplasseringen, eller om det var «fritt tankespill» fra fylkesmannen.

Universitetssjukehuset i Stavanger

Det fremtidige Stavanger Universitetssykehus kan bli plassert på Ullandhaug eller Våland. Fylkesmannen mener Stavangerpolitkjerne også bør utrede flere alternativer.

Foto: Ståle Frafjord / NRK

Solum Larsen reagerer på at utspillet om Paradis kommer fra fylkesmannen, som representer staten som eier både tomten og sykehuset.

– Vi kan ikke ha en situasjon der vi plutselig kommer langt inn i en utredningsprosess der det viser seg at vi utreder feil lokaliseringer, at staten har en helt annen mening i forhold til hva som faktisk kunne være en godt alternativ for lokalisering. Det synes jeg hurtig det må bringes klarhet i, sier Solum Larsen etter møtet i kommunalstyret på torsdag.

– Ikke lås dere til to tomter

Magnhild Meltveit Kleppa mener det ikke bør være noen grunn til at hun har skapt forvirring hos Stavangerpolitikerne.

– Jeg må nesten si at dette høres litt hårsårt ut. De som sitter i dette utvalget i Stavanger vet at det er dem som nå holder på med kommuneplanen. Fylkesmannen kommer formelt inn i kommuneplanen på et seinere tidspunkt, sier hun.

Hun viser til at fylkesmannen har anledning til å ta initiativ.

– Fylkesmannen sier i dette tilfellet til Stavanger, som holder på med kommuneplanen sin: Det er klokt hvis dere ikke låser dere til to tomter i denne fasen, sier Meltveit Kleppa.

Fylkesmannen er selv usikker på om Paradis er et godt alternativ for plassering av sykehuset.

– Jeg vet at Paradis ligger lavt og at man der kan bygge høyere enn mange andre plasser, men om det er rom for et sykehus der, det vet jeg ikke. det er det i tilfelle Stavanger som må finne mer ut av, sier hun.