NRK Meny
Normal

Vil legge skinner over Ullandhaug

I tillegg til bussveien mellom Stavanger og Sandnes trengs det en kollektivtrasé fra østre bydel i Stavanger til flyplassen på Sola, mener Stavanger-politikerne.

Bussveien fra Stavanger til Sandnes ligger fast. Men i tillegg vil Stavanger nå vurdere en skinnegående løsning over Ullandhaug - til flyplassen på Sola.

VIDEO: Ullandhaugveien trafikkeres av mange biler og busser som skal til universitetet. Noe av trafikken bør gå på skinner, mener politikerne.

Busskur på UiS

Bussene til UiS er fulle av studenter.

Foto: Ingvald Nordmark / NRK

Bussveien fra Stavanger til Sandnes ligger fast. I tillegg vil Stavanger nå se på en skinnegående løsning over Ullandhaug til flyplassen på Sola. Det skal knytte Universitetet og Universitetssjukehuset nærmere byen.

– Dette er på ingen måte en omkamp i forhold til dagens bussvei. Den skal få ligge i fred, men vi må tenke langsiktig.

– Universitetet ligger på Ullandhaug, og kanskje kommer sykehuset også dit. Da er det naturlig å starte i østre bydel, gå via Ullandhaug til flyplassen og til Sandnes, sier Per A. Thorbjørnsen.

Kan kombineres med bussveien

Per A. Thorbjørnsen

Per A. Thorbjørnsen (V) har stor tro på kollektivtrafikk på skinner.

Foto: Mari Rollag Evensen / NRK

Det var i mandagens bystyremøte han la fram forslaget og fikk støtte fra KrF, SV, Rødt, Høyre og MDG, totalt 40 av bystyrets 67 representanter. Det er vedtatt at det skal vurderes som et viktig strategisk grep i kommuneplanen fram mot 2029.

Bussveien fra Stavanger til Sandnes er bare en vei, som lett lar seg kombinere med en skinnegående løsning, mener Thorbjørnsen.

– Det går helt greit å kombinere bussvei-tanken med denne skinnegående kollektivtraseen. Jeg har ikke nevnt ordet bybane, metro, monorail eller tog. Det var kanskje noe av feilen vi gjorde med bybanen, at vi bestemte oss for hvilken type vi skulle ha litt for tidlig, sier han.

Allerede statlig støtte

Den omstridte bybanen punkterte i politisk spill og uenighet. Den nye banen har en helt ny finansiering og knytter viktige knutepunkt sammen.

– Jeg tror jo at folk kanskje i større grad forstår dette konseptet bedre enn bybane. Jeg hørte at det var noen som ikke skjønte hvorfor vi skulle bygge bybane parallelt med togtraseen. Selv om det var gode forklaringer på det var det vanskelig å skjønne.

– Da bybanene skulle finansieres lå det ikke inne én statlig krone i budsjettet. I dag ligger det inntil 50 prosent av investeringskostnadene. Det er altså en helt ny situasjon både i forhold til trasétenkningen, og ikke minst i forhold til finansieringen, sier Thorbjørnsen.

– Dårlig politisk lederskap

Tanken er ikke ny. Forskningsinstituttet IRIS konstaterte «Framtiden går på skinner» i 2012.

Martin Gjelsvik

Martin Gjelsvik, forskningsleder ved IRIS.

Foto: NRK

– Vi la fram dette forslaget som en del av «Scenario 2029» for to år siden. Da tenkte vi at det var en god ide å legge en bybane fra sentrum til Ullandhaug for å koble universitetet tettere sammen med byen og sykehuset, sier Martin Gjelsvik, forskningsleder ved IRIS.

Han mener at mye samferdsel i Rogaland har kokt bort i politisk spill og at vi har for dårlig politisk lederskap.

– På dette området synes jeg det. Vi manger en ledelse som ser fremover når det gjelder kollektivtrafikken. De må opptre med troverdighet. Hvis vi skal endre vår atferd og reise mer kollektivt må vi kunne tro på at det er det kollektive som gjelder fremover, sier Gjelsvik.

– Bli enige!

Men er det ikke for seint.

– Vi kan få gode kollektivløsninger med den politiske ledelsen vi har nå, men da må de opptre på en helt annen måte. De må bli enige kommunene imellom og opptre samlet, sier han.

Blir skinner over Ullandhaug en realitet?

– På sikt tror jeg det bør gå, sier han.

Laster kart, vennligst vent...