Hopp til innhold

Skrekkbildene slakterisjefen ikke vil se

Nortura vil nekte å ta imot dyr fra bønder som driver med dårlig dyrevelferd. – De som ikke tilpasser seg må lukes ut, sier landbruksministeren.

Torgeir Erfjord

Nortura vil ta grep for å bedre dyrevelferden blant slaktegrisbønder. Det forteller regionsjef Vest i Nortura, Torgeir Erfjord.

Foto: Ole Andreas Bø

– Næringen er blitt utfordret av Mattilsynet på å gjøre tiltak. Vi vil slutte å hente dyr fra bønder der vi ser alvorlige gjentatte avvik i dyrevelferden, forteller regionsjef Vest i Nortura, Torgeir Erfjord.

Det skjer etter at Mattilsynet ropte et varsku om dyrevelferden i fjor. NRK har gjennom flere reportasjer fortalt om rystende forhold hos grisebønder.

– Det er et av flere fornuftige tiltak. Det er viktig med en enhetlig praksis i hele verdikjeden, slik de aktørene som ikke tilpasser seg lukes ut, sier landbruksminister Jon Georg Dale (Frp).

– Helt uakseptabelt

Den dårlige dyrevelferden har fått konsekvenser. Blant annet har bøndenes organisasjoner tatt tak i situasjonen.

– Noen av de sakene vi har lest om i media, har vist dyrevelferd som er langt under det jeg forventer av næringen. Det er helt uakseptabelt, forteller ministeren.

Jon Georg Dale og bønder på Jæren

KREVER OPPRYDNING: – Jeg mener næringen må rydde opp. Norsk dyrevelferd er kjent for å være god, sier landbruksminister Jon Georg Dale (Frp).

Foto: Skjermdump

Det hele toppet seg fredag.

Da kunne NRK fortelle at en bonde, som selv er fagperson i Nortura, ikke klarte å ta vare på egne griser. Under et uanmeldt besøk avdekket Mattilsynet kritikkverdige forhold på bondens gård.

– Vi er veldig overrasket og skuffet over dette. Alle ansatte i Nortura er bundet av våre etiske retningslinjer. De er krystallklare på at vi skal ivareta god dyrevelferd. Dette blir fulgt opp mot vedkommende som en personalsak. Jeg kan ikke kommentere noe mer, sier Torgeir Erfjord i Nortura.

– Dramatisk

Han mener det er dramatisk at de nå vil vurdere å ikke hente dyr hos bønder der de ser alvorlige gjentatte avvik. Spesielt siden de har mottaksplikt.

– Men for oss er det viktigste at dyrene har det bra.

Nortura-bonde gris lam bakpart

Denne grisen hadde lam bakpart. Dette var bare en av mange griser som Mattilsynet fant under tilsynet i desember, og som ikke hadde blitt tatt vare på av rogalandsbonden. Bonden er fagperson hos Nortura.

Foto: Mattilsynet

– Det har ramlet inn med saker de siste månedene. Burde ikke disse tiltakene kommet tidligere?

– Jo, det kan du godt si. Vi har ikke innsyn i alle besetningene. Men oppdager våre sjåfører dårlig dyrevelferd, varsler vi Mattilsynet, svarer Erfjord.

Ytterligere tiltak

I regelendringen ønsker Nortura å bake inn at de kan få innsyn i driften til alle produsentene deres.

Torgeir Erfjord

KREVER INNSYN: – Vi ønsker å se hvordan dyrene har det, forteller regionsjef Vest i Nortura, Torgeir Erfjord.

Foto: Ole Andreas Bø

– Vi ønsker å se hvordan dyrene har det. Vi er allerede godt i gang med å gå gjennom gårdene med slaktegris for å få innsikt.

– Hvorfor er dette viktig for Nortura?

– Vi har en kontrakt med storsamfunnet. Vi kan ikke tillate oss å gå på tvers av det, svarer Erfjord.

Derfor skal alle slaktegrisprodusenter nå også få besøk av veterinær. Det er et tiltak som næringen har vedtatt.

Marit Epletveit

POSITIV: – Det er veldig bra at Nortura tar tak, sier leder for Rogaland bondelag, Marit Epletveit

Foto: Eirik Gjesdal / NRK

– Det er Mattilsynets oppgave å føre tilsyn og si hvem som får drive med slaktegris, men vi kan gjøre det ulønnsomt å drive med dårlig dyrevelferd.

– Riktig tiltak

Leder for Rogaland bondelag, Marit Epletveit, er fornøyd med tiltaket fra Nortura.

– Vi er opptatt av at dyrevelferden skal settes høyt. Vi jobber hele tiden for å bedre holdningene og rutiner i landbruket. Slik at dyrevelferden skal være godt ivaretatt, sier hun.

Flere nyheter fra Rogaland

Stromma sin buss står parkert ved nasjonalmonumentet Haraldshaugen i Haugesund.

Kjører ulovlig flere steder i landet

Haaland på Café Jærbuen

Haaland måtte ha to porsjoner kjøttkaker