Hopp til innhold

Bonderådgiver klarte ikke ta vare på egne griser

Det er avdekka kritikkverdige forhold på gården hjemme hos en bonde som skal gi andre bønder råd om dyrehold. Flere griser ble hasteavlivet da Mattilsynet kom på uanmeldt besøk.

Nortura-bonde gris lam bakpart

Denne grisen hadde lam bakpart. Dette var bare en av mange griser som Mattilsynet fant under tilsynet i desember, og som ikke hadde blitt tatt vare på av rogalandsbonden.

Foto: Mattilsynet

Fire griser som ikke klarte å reise seg selv, måtte avlives med en gang da Mattilsynet var hos rogalandsbonden i desember i fjor.

Det uvarslede tilsynet avdekket mange og alvorlige brudd på Dyrevelferdsloven.

Bonden er selv fagperson i Nortura, og gir råd til andre bønder om dyrevelferd. I tilsynsrapporten pålegger Mattilsynet at rådgiveren selv nå må motta råd fra andre fagpersoner for å rette opp i griseholdet ved gården.

Nortura-bonde Halesår

Fem av grisene til rogalandsbonden hadde avbitte haler med åpne sår.

Foto: Mattilsynet

– Det er ingen tvil om at dette er en alvorlig sak. Vi er både overrasket og skuffet over det som kommer fram. Dette er uakseptabelt, og er ikke i tråd med de standarder våre rådgivere skal ha, sier regionsjef Torgeir Erfjord i Nortura.

Personalsak

Erfjord var ikke klar over saken før han fikk tilsendt tilsynsrapporten av NRK. Det er Dyrevernalliansen som har gjort NRK oppmerksom på tilsynet hos rogalandsbonden.

Nortura vil nå følge opp saken overfor bonden.

Nortura-bonde Gris reagerte ikke

Mattilsynets inspektører fant denne grisen, som ikke reagerte og ville ikke reise seg.

Foto: Mattilsynet

– Dette er en personalsak, og derfor kan jeg ikke gå nærmere inn på dette. Men vi har etiske retningslinjer som klart slår fast at dyr skal ha god dyrevelferd i tråd med regelverket, sier Erfjord.

I desember i fjor belyste NRK flere saker om dårlig grisehold. Den dårlige dyrevelferden har fått konsekvenser. Blant annet har bøndenes organisasjoner tatt tak i situasjonen.

Sju pålegg

I tilsynsrapporten skriver Mattilsynets inspektører: «Du mangler rutiner for oppfølging og behandling av sjuke og skadde svin».

– Det er slike forhold vi håper vi ikke skal finne. Dette gjør også inntrykk på våre inspektører som ser dette, sier spesialinspektør Olav Tørresdal i Mattilsynet.

Kritisk til Nortura

Dyrevernalliansen mener det er spesielt ille at bonden er fagperson med ansvar for å gi råd til andre bønder om dyrevelferd. Dyrevernerne mener Nortura ikke gjør nok for å rydde opp.

– Nortura har sikkert hatt gode intensjoner, men dette burde de startet med lenge før, og gått grundigere til verks. Dersom det er slik det ser ut i fjøset etter Norturas rådgivning, stiller vi spørsmål ved effekten, sier kommunikasjonsrådgiver Kaja Ringnes Efskind i Dyrevernalliansen.

Nortura-bonde Trangt for griser

Rogalandsbonden har fått pålegg om å gi grisene bedre plass.

Foto: Mattilsynet

Organisasjonen reagerer også på at fortsatt avdekkes nye lovbrudd, til tross for Mattilsynets tilsynskampanje det siste året.

– Dette viser at det er systematiske problemer i norsk svinenæring, og det holder ikke lenger å skylde på enkelttilfeller, sier Efskind.

Mange saker om dårlig grisehold

Nortura mener de har tatt grep etter at Mattilsynet for ett år siden ropte et varsku om dyrevelferden hos slaktegrisbøndene i Rogaland. Tilsynsprosjektet har avdekket mange og grove historier fra grisefjøs i hele fylket.

Nortura-bonde Død gris i forråtnelse

En av de to døde grisene som ble funnet av Mattilsynets inspektører hadde vært død så lenge at den var begynt å gå i forråtnelse.

Foto: Mattilsynet

– Vi har det siste halvåret jobbet hardt med å følge opp næringen. Vi har fulgt opp produsenter med avvik tett. Vi har hatt møter med en rekke slaktegrisprodusenter der vi har gitt klart uttrykk for hva vi forventer av dem som leverandører, sier Erfjord.

Bonden vil ordne opp

Mattilsynet har oppfattet at bonden viser vilje til å ordne opp i de uverdige forholdene i grisefjøset. Nortura har også vært i kontakt med bonden.

– Hans syns selv at dette er veldig beklagelig, og har allerede vært i dialog med Mattilsynet. Han ønsker å få lukket avvikene som ligger der, og er samarbeidsvillig og ønsker å ordne opp, sier Erfjord.

Nortura-bonde Halebiting

Mattilsynets inspektører observerte selv halebiting da de var på gården.

Foto: Mattilsynet