Hopp til innhold

Dårlig dyrevelferd blant grisebønder får konsekvenser

Svinebøndene i Rogaland har vært ute i hardt vær den siste uken. Nå blir problemet tatt på alvor.

Graverende forhold hos grisekjøttprodusenter

Både Mattilsynet, Rogaland Bondelag og bøndene selv tar problematikken i svinenæringen på alvor.

Foto: Mattilsynet

Forrige uke kom det mange og sterke reaksjoner etter at NRK la ut bilder og videoer fra slaktegrisbønder som hadde hatt besøk av Mattilsynet.

Materialet viste rystende forhold, med syke griser som ikke var ivaretatt, og skadde og skitne griser i overfylte binger. Nå tar svinenæringen grep.

– Jeg har hatt fryktelig mye kontakt med næringen nå de siste dagene, og jeg har inntrykk av at dette er noe de tar på stor alvor, sier Odd Ivar Berget, avdelingssjef i Mattilsynet.

Behov for holdningsendring

Bøndenes organisasjoner har tatt tak i situasjonen etter forrige ukes avsløringer. Leder for Rogaland Bondelag, Marit Epletveit, kan fortelle at slakteriene blant annet skal ha informasjonsmøte for alle sine griseprodusenter.

Marit Epletveit

Leder for Rogaland Bondelag, Marit Epletveit, har vært i kontakt med flere bønder i regionen som alle er lei seg over det som har kommet frem den siste uken.

Foto: Mari Rollag Evensen / NRK

– Vi i bondelaget har i tillegg innkalt alle på ledernivå i flere interesseorganisasjoner til en samtale om hvordan vi skal ta tak i dette videre, sier Epletveit.

Det har kommet forslag om at svinebøndene bør bli pålagt å ha minst ett besøk av veterinær i året for å unngå nye dyretragedier. Mattilsynet hilser forslaget velkommen, men mener dette ikke er nok.

– Jeg tror på alt som bidrar til økt synlighet på hva som foregår på de enkelte gårdene, men jeg tror ikke det holder å kun kjøpe tjenester. Vi kan ikke kjøpe oss ut av situasjonen, sier Berget.

Han mener det er behov for en holdningsendring og endring av kulturen i svinenæringen, slik at bøndene selv sørger for at de oppfyller minimumskravene i regelverket.

Dårlige forhold hos grisebønder

Forrige uke kom det mange reaksjoner etter at NRK blant annet la ut denne videoen fra slaktegrisbønder som hadde hatt besøk av Mattilsynet.

Rogaland er landsversting

Oversikten til Mattilsynet viser at slaktegrisbøndene i Rogaland er landets verstinger. Alle de fire svinebøndene som fikk aktivitetsforbud i fjor, bor i Rogaland. Aktivitetsforbud er Mattilsynet nest strengeste reaksjon når dyrevelferden ikke er ivaretatt.

Odd Ivar Berget

Avdelingssjef i Mattilsynet, Odd Ivar Berget, mener det må en holdningsendring til for å få bukt med problemet.

Foto: Anders Fehn / NRK

– Aktivitetsforbud innebærer at bonden får forbud mot å drive med én eller flere dyrearter inntil videre, sier Berget.

Rogaland har en tredjedel av den norske svineproduksjonen i landet, og trykket i fylket er dermed stort.

– Bøndene som driver på en god måte er kjempelei seg, og de synes dette er så dårlig reklame. Nå håper vi at det ikke kommer flere nye saker, sier Epletveit.

Hun legger til at næringen er glad for at Mattilsynet gjennomfører tilsyn som luker ut svinebøndene som ikke ivaretar dyrene.

– Det handler om at vi skal stelle godt med dyrene våre alle sammen, sier Epletveit.