Hopp til innhold

Rystende forhold hos grisebønder avdekket

Alle slaktegrisbøndene har på forhånd visst at de får besøk av Mattilsynet, likevel møter inspektørene rystende forhold for grisene.

Dårlige forhold hos grisebønder

Her kan du se videodokumentasjonen Mattilsynet har skaffet seg etter flere enn 150 tilsyn hos grisebønder i Rogaland det siste halve året.

Videodokumentasjon fra tilsyn Mattilsynet har gjort hos slaktegrisbønder i Rogaland, som NRK har fått tilgang til, er rystende.

En gris drar seg fram med forbena, for bakparten er nesten helt lam. En svært sjuk gris ligger i en binge sammen med mange andre griser, og har ikke fått noe ekstra tilsyn. Vi ser en overfylt grisebinge med skitne dyr, der grisene kjemper for å holde hodet hevet.

Dette er forhold som Mattilsynets rundt 20 inspektører i Rogaland jevnlig må forholde seg til.

Graverende forhold hos grisekjøttprodusenter

Her er noen av eksemplene som bekrefter mistanken Mattilsynet hadde om dårlige forhold hos flere grisebønder i Rogaland.

Foto: Mattilsynet

Mattilsynet hadde mistanke i vår at dyrevelferden hos slaktegrisbøndene i Rogaland ikke var god. Derfor ble det satt i gang et tilsynsprosjekt, der alle de rundt 360 bøndene skal få uanmeldt tilsynsbesøk.

Mistanken er bekreftet

Nå er tilsynsprosjektet halvveis, og Mattilsynet har fått bekreftet sine mistanker.

Odd Ivar Berget

Avdelingssjef Odd Ivar Berget i Mattilsynet er svært bekymret for dyrevelferden hos slaktegrisbøndene i Rogaland.

Foto: Anders Fehn / NRK

– Vi var veldig bekymret for dyrevelferden hos slaktegrisprodusentene i Rogaland i vår. Og tilsynene så langt har bekreftet at det var grunnlag for vår bekymring, sier avdelingssjef Odd Ivar Berget i Mattilsynet.

Nylig ble det funnet over 100 døde griser hos en bonde i Time. Bonden er anmeldt til politiet for brudd på dyrevelferdsloven, og politiet er i full gang med etterforskningen.

Dette er ifølge Mattilsynet en stor dyretragedie, men er heldigvis blant de sjeldne tilfellene.

– Jeg vil ikke si dette er en typisk sak, det er den langt ifra. Men det er veldig bekymringsfullt at slike saker fortsatt kan skje, sier Berget.

Holdninger og kultur

Avdelingssjefen i Mattilsynet registrerer at bøndenes organisasjoner jobber aktivt for å få bedre dyrevelferd hos slaktegrisbøndene, men fortsatt er det en lang vei å gå.

– Når det skjer dyretragedier, så burde det vært næringen selv som avdekket dette. Jeg oppfatter at næringen ønsker å ta tak, men det er holdninger og kultur for å ta tak i dette som det må jobbes med. Utfordringen nå er å få gjort noe på kort sikt, mener Berget.

Legger seg flat

Norsvin er et samvirkeforetak som er eid av norske svineprodusenter. Fylkeslaget i Rogaland har hatt møter med Mattilsynet, for de har også som mål nulltoleranse når det gjelder dyrevelferd. Slaktegrisbøndene i Rogaland har visst at de vil få uanmeldt besøk av Mattilsynet, men fortsatt er dyrevelferden langt fra god nok hos mange.

Per Inge Egeland

Per Inge Egeland i Norsvin sier at de jobber hardt med dyrevelferd.

– Jeg er litt overrasket over at vi ikke klarer å endre oss fortere. Vi burde vært litt kjappere i avtrekkeren. Vi skal fortsette å jobbe hardt for at folk skal se at det vi holder på med har god dyrevelferd, sier styreleder Per Inge Egeland i Norsvin Rogaland.

Egeland ser blant sine medlemmer at det er forskjeller på hvordan unge og eldre slaktegrisbønder jobber.

– Når vi snakker med litt yngre folk, har de mer faste rutiner, og at de følger kravene. Noen tenker kanskje at det jeg har gjort før, er godt nok nå. Men samfunnet endrer seg, og det må også vi gjøre, sier Egeland.

Mattilsynet sitt tilsynsprosjekt skal avsluttes til våren. Først da kan det tegnes et helhetlig bilde av tilstanden hos slaktegrisbøndene.