Hopp til innhold

Får ikke komme tilbake til Norge

Borgarting lagmannsrett har avvist anken på utsendelsen av familien til Neda Ibrahim. De mener UNE har rett i at innvandringsregulerende hensyn veier tyngst.

Neda og familien

Familien Ibrahim i Sandnes før utsendelsen.

Foto: Nina Bull-Jørgensen / NRK

Borgarting lagmannsrett har avvist anken på utsendelsen av familien til Neda Ibrahim. Familien kom til Norge i 2003 og bosatte seg i Sandnes. De fikk asylavslag i 2004 fordi de hadde kommet til landet med falske papirer, og Utlendingsdirektoratet mente de ikke hadde krav på asyl. Familien forble i Norge.

Familien Ibrahim ble tvangsreturnert til Jordan i juni 2013, og saken var oppe i Oslo tingrett samme høst. Den runden vant de, men da saken kom opp på nytt i tingretten høsten etterpå, fikk de ikke medhold.

Avgjørelsen anket de til lagmannsretten, men fikk altså avslag også der.

– Innvandringsregulerende hensyn trumfer fremtiden til fire små barn som har vokst opp i Norge. Det trumfer barnekonvensjonen og alt, sier Heidi Bjerga, leder for familiens støttegruppe.

– Neda var to år da hun kom hit, og tolv år da hun ble kastet ut. Hun er Sandnes-jente, sier hun.

– Tilstrekkelig skjønn

UNE mener hensynet til barnas beste ble forsvarlig vurdert i avgjørelsen om å sende familien ut av landet. Familien mener utsendelsen strider mot menneskerettighetene, men nå har altså lagmannsretten sagt seg enig med UNE.

«Lagmannsretten har etter dette kommet til at UNEs skjønn er tilstrekkelig bredt og saklig, og at hensynet til barnas beste er forsvarlig vurdert og avveid og tillagt vekt som et grunnleggende hensyn. Lagmannsretten kan heller ikke se at skjønnet er vilkårlig eller sterkt urimelig.» heter det i dommen.

Familien har enda ikke bestemt seg om de vil anke til Høyesterett.

– Det er en knust familie som sitter der nede, som vi må holde fast i videre nå. Jeg har bedt dem å drøfte hva de vil gjøre før de bestemmer hva de vil gjøre. De har fortsatt mulighet til å anke til Høyesterett, sier Bjerga.

Kritisk til UNEs saksbehandling

Bjerga og resten av støttegruppen ble overrasket over beslutningen fra lagmannsretten.

– Jeg trodde lagmannsretten kom til å se at vi må stoppe en eller annen gang, og la barn bli vurdert på selvstendig grunnlag, og bare det, sier Bjerga.

– Jeg reagerer også på UNEs praksis med at samme saksbehandler får lov å behandle en sak på ny flere ganger selv om tingretten tidlig sa at de ikke skulle blitt sendt ut, fikk han gjøre et nytt vedtak uten å bruke nemnda, sier hun.

– Vi konstaterer at vi har fått fullt medhold i dommen, og er sånn sett enige i konklusjonene. Detaljene får vi komme tilbake til etter hvert, sier kommunikasjonssjef Bjørn Lyster i UNE til Aftenbladet.

Flere nyheter fra Rogaland