Hopp til innhold

– Ingen i klassen vil snakke med Neda

– Det er skikkelig vanskelig for meg, sier 13 år gamle Neda på telefon fra Jordan. Idag behandles utkastelsen av familien hennes i Oslo tingrett – for andre gang.

Neda Ibrahim

Neda Ibrahim savner Norge, men er tvangssendt tilbake til Jordan hvor familien kommer fra.

Foto: ARKIVFOTO: Tine Poppe

– Jeg savner veldig mye, jeg savner skolen, og vennene mine. Jeg savner egentlig alt.

Det spraker på telefonlinjen fra Jordan. Men 13 år gamle Neda Ibrahim får frem budskapet – på klingende sandnesdialekt.; hun synes ikke noe om å bo i Jordan.

– Det er skikkelig vanskelig for meg. Og vi har det ikke så bra på skolen.

Hør Neda i radiosaken:

Hør radiosaken her.

Prøver å lære arabisk

Kari Gellein

Kari Gellein er støttespiller for familien Ibrahim.

Foto: Humanist Forlag

I fjor opphevet tingretten utvisningsvedtaket fra Utlendingsnemnda (UNE) – men UNE bestemte på ny at familien Ibrahim skulle utvises fra Norge.

Nå har familien Ibrahim bodd i Jordan siden juni 2013. For en av familiens støttespillere er det vondt å høre hvordan de har det, både på besøk og på telefon.

– Hun er på skolen og prøver og lære seg arabisk. De er 45 elever i klassen, men det er aldri noen som vil snakke med Neda, sier Kari Gellein.

Neda og hennes fem familiemedlemmer ble tvangsreturnert, og har prøvd saken for retten tidligere. Den gang endte det med seier til familien. Istedenfor å anke dommen til lagmannsretten, fattet UNE et nytt utvisningsvedtak og anser saken som ferdig behandlet.

Det er en annerledes måte å gjøre ting på enn det som tidligere er gjort, mener familiens advokat, Arild Humlen.

– Det er først og fremst fremgangsmåten jeg reagerer på. En dom blir rettskraftig, men så fatter samme nemndsleder en ny negativ avgjørelse på samme grunnlag. Det er en uvant og fremmed fremgangsmåte, og det utløser en rekke spørsmål som ikke har blitt prøvd før.

Arild Humlen om Neda-saken

VIDEO: Familien Ibrahims advokat, Arild Humlen, sier familien har håp om å få komme tilbake.

Skal vitne via Skype

Også for de som ikke er helt øvet i norsk rett er det en avgjørelse som bringer opp flere spørsmål.

– Det er skikkelig dumt at vi vant, også ble det ikke sånn likevel, sier Neda.

Men selv om hun ikke forstår helt hva som gjorde at de fremdeles er i Jordan, så er hun klar til vitne via Skype når rettsaken starter.

– Jeg kommer til å svare på spørsmålene de stiller meg.

– De har det svært ille, det blir en større og større belastning for dem. Håpet er selvfølgelig å komme tilbake til Norge nå, legger Gellein til.

Familien holdt tilbake informasjon og løy om identitet i flere år. Retten skal ta stilling til om utlendingsnemndas vedtak om utvisning er ugyldig eller ei. Om det er innvandringsregulerende hensyn som skal veie tyngst – eller om familien bør få oppholdstillatelse siden de har vokst opp i landet.

UNE ønsker ikke å uttale seg om saken før den behandles i retten.

Rettsaken er i gang

Like før rettssaken startet gikk NRK1 direkte utenfor Oslo tingrett.

I dag behandles utkastelsen av familien hennes i Oslo tingrett – for andre gang.