Hopp til innhold
Neda Ibrahim

Høyesterett forkaster anken til Neda

Familien Ibrahims anke nådde ikke fram. Neda og familien får ikke fremme saken sin for Høyesterett, og har ikke flere muligheter i det norske rettssystemet.

Dima, Zoher og Neda Ibrahim - våren 2012.

Neda og familien anker til Høyesterett

Neda Ibrahim (14) og familien, som ble tvangsreturnert til Jordan i 2013, anker utvisningsvedtaket til Høyesterett.

Neda Ibrahim

Asylbarnfamilie anker til Høyesterett

Neda Ibrahim (14) og familien, som ble tvangsreturnert til Jordan i 2013, anker utvisningsvedtaket til Høyesterett.

Neda og familien

Får ikke komme tilbake til Norge

Borgarting lagmannsrett har avvist anken på utsendelsen av familien til Neda Ibrahim. De mener UNE har rett i at innvandringsregulerende hensyn veier tyngst.

Britt Synnøve Johansen er en av artistene som bidrar.

Synger til støtte for Neda

Flere artister går sammen for å spille inn en støttesang til tvangsutsendte Neda Ibrahim.

Neda Ibrahim

Neda-saken skal opp for retten igjen

Familien til Neda Ibrahim får saken sin opp for Borgarting lagmannsrett til høsten. Familien ble utvist til Jordan i 2013, og utsendelsen ble bekreftet i en dom i Oslo tingrett i fjor.

Neda Ibrahim

Familien ankar i Neda-saka

Familien til 13 år gamle Neda Ibrahim ankar dommen frå Oslo tingrett om at utsendingsvedtaket til Utlendingsnemna var rett.

Neda og familien

– Det finnes lite glede, og det finnes lite liv

En av familiens nærmeste støttespillere roser familien Ibrahims valg om å anke dommen fra tingretten. Men hun tror det blir en tøff påkjenning for Neda og søsknene.

Intervju med Neda Ibrahim etter dommen i Oslo Tingrett

– De har egentlig knust fremtiden vår

Neda Ibrahim er fortvilet etter dommen i Oslo Tingrett tirsdag. Hun sier familien har det svært vanskelig i Jordan.