Hopp til innhold

– Det finnes lite glede, og det finnes lite liv

En av familiens nærmeste støttespillere roser familien Ibrahims valg om å anke dommen fra tingretten. Men hun tror det blir en tøff påkjenning for Neda og søsknene.

Neda og familien

Said Ibrahim og familien har bestemt seg for å anke dommen fra Oslo tingrett som sier at Utlendningsnemndas utsendelsesvedtak var riktig. Håpet deres er å komme hjem til Sandnes og Norge.

Foto: Nina Bull-Jørgensen / NRK

– Det har vært et vanskelig valg å ta, i og med at de ikke lenger har noen tro på at Norge vil ha dem tilbake. Men de har ikke mistet håpet helt, sier Kari Gellein.

Kari Gellein

Kari Gellein er en av personene i Norge som ofte er i kontakt med familien i Jordan. Hun er glad familien har bestemt seg for å anke tinrettens dom.

Foto: Humanist Forlag

Familien til 13 år gamle Neda Ibrahim anker Oslo tingretts dom om at Utlendingsnemndas utsendelsesvedtak var riktig. 13-åringen og hennes familie ble sendt ut av Norge til Jordan etter vedtak i Utlendingsnemnda (UNE).

Gellein har fulgt familien tett helt siden de bodde på Dale asylmottak i Sandnes, og er glad for at familien nå anker.

Vanskelig hverdag

I dag snakket hun med Nedas far Said og hans bror Abdullah i Jordan. De forteller om en dyster hverdag for familien.

– Barna har det veldig vanskelig. Det blir bare verre og verre på skolen, og vanskelig å henge med, sier Gellein.

Hun forteller at Neda fortsatt har tett kontakt med vennene i Sandnes.

– Neda snakker med venner i Norge hver dag. De kommer aldri til å føle seg som noe annet enn norske - barna er norske, og det kan man ikke få understreket nok, sier Gellein.

Ikke hensyn til diagnose

Arild Humlen

Familien Ibrahims advokat, Arild Humlen, mener at konsekvensene av retur for barna ikke er forsvarlig vurdert av Utlendingsnemnda.

Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

– Familien har bestemt seg for å anke tingrettens dom. Vi er enig i at dommen bør ankes. Konsekvensene av retur for barna, særlig for sønnen Nael, er ikke forsvarlig vurdert av UNE, sier familiens advokat Arild Humlen i en pressemelding.

Familien saksøkte UNE for feil lovanvendelse og en rekke andre mangler i saken, feilaktig vekting av barnets beste og for at utvisningen var i strid med menneskerettighetene. Men i Oslo tingrett i september fikk de altså ikke medhold.

Til NRK sier Humlen at han er overrasket over at sønnen Naels alvorlige diagnose ikke er tatt med i vurderingen.

– Verken vedtaket fra UNE eller tingretten vurderer konsekvensene for det ene barnet som har en alvorlig diagnose, og som ikke får behandling for sykdommen. Dette mener vi er relevant og viktig, og det er ikke vurdert i dommen eller vedtaket, sier Humlen.

Glad familien anker

Kari Gellein forteller at Nael er satt to klassetrinn ned på skolen i Ibrid i Jordan. Også hun mener at konsekvensen av retur for barna ikke er forsvarlig vurdert av UNE.

– Jeg har selv vært i Irbid, og har sett hvor vanskelig det er å få medisiner som Nael trenger, seir Gellein.

Både faren Said Ibrahim og hans bror Abdullah Ibrahim er arbeidsledige, og sliter med å skaffe seg arbeid i et land der flyktingstrømmen fra Syria er stor.

Gellein sier at økonomisk hjelp fra støttegruppen i Sandnes og andre givere har vært avgjørende for at familien ikke bor på gaten.

– Barnas onkel prøver hele tiden å gjøre noe som kan glede barna, men går hjem med en vond følelse hver gang han er der. Han klarer ikke glede dem - det finnes ikke glede, og det finnes lite liv, sier hun.

Said Ibrahim

Nedas far Said Ibrahim har ikke klart å skaffe seg arbeid i Jordan.

Foto: Nina Bull-Jørgensen